PRAVNI NASVETI

28986

Sodelujemo z več priznanimi odvetniškimi hišami. Rešujemo že nastale zaplete na različnih področjih lastništva in odnosov, predvsem pa poskušamo preprečiti, da bi zapleti sploh nastali. Pomagamo pri vprašanjih glede dedovanja, zapuščin in zapuščinskih postopkov. V interesu naročnika poskušamo predlagati in poskati rešitve, ki ustrezaju njemu in obenem pokrivajo pričakovanja svojcev. Nudimo tudi svetovanja in zastopanje v drugih pravnih in upravnih zadevah.

Najpogostejše so naslednje storitve:

  • sestava oporok
  • pogodbe o dosmrtnem preživljanju
  • pogodbe o izročitvi in razdelitvi premoženja
  • zapuščinski postopki