VAROVANA STANOVANJA

Subtitle text

48217

V uredništvu VARNE STAROSTI ažurno spremljamo vse projekte oskrbovanih stanovanj v Sloveniji. Imamo podatke o poteku gradnje novih objektov, o trenutni razpoložljivosti prostih stanovanj, pogoje in okvirne cene. Poznamo rešitve za najem in nakup, tudi pomoč pri menjavi obstoječih nepremičnin.

VARNA STAROST | info@varnastarost.si | 080 22 46 

Oskrbovana stanovanja spadajo med oblike institucionalnega varstva. Namenjena so starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja. Storitev varstva se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih – takoimenovanih varovanih ali oskrbovanih stanovanjih.

Nekatere tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja

Gradnja oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj je podrobneje določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. V njem so podane minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji – določbe glede števila parkirnih mest, dostopa do stavb z oskrbovanimi stanovanji, vhoda v stavbo, skupnih prostorov, dvigal. Poleg tega so obrazložene tudi minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja.

Prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni bivanju in spanju, tako na primer ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 centimetrov. Širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, mora znašati najmanj 100 centimetrov, tudi po namestitvi opreme.

Oskrbovana stanovanja morajo omogočati osnovno oskrbo, ki obsega:

  • pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje
  • organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode
  • pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.
  • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.
  • varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.

Oskrbovana stanovanja morajo svojim stanovalcem omogočati tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca.

Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Kaj so sploh to oskrbovana in varovana stanovanja? In kaj so namenska upokojenska stanovanja? Kako do njih? Kje se nahajajo in koliko stanejo?

Iz prejšnjega sistema smo »podedovali« namenska upokojenska stanovanja, ki jih upravlja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za klasična stanovanja, namenjena bivanju starejših. Za njihov najem obstajajo čakalne vrste, prošnjo za uvrstitev nanjo pa je potebno oddati pri lokalnem društvu upokojencev.

Sodobna oskrbovana stanovanja pa se razlikujejo od »običajnih« po svoji prilagojenosti gibalno oviranim (širša vrata, brez stopnic, prilagojena kopalnica, rdeči gumb…), hkrati pa mora biti zagotovljena zdravstvena in socialna oskrba, zato se večina tovrstnih objektov gradi v bližini obstoječih domov za ostarele. Večino ponudbe na trgu je za nakup, najti pa se da tudi nekaj možnosti za najem tovrstnih stanovanj. Kar nekaj zanimivih večjih in manjših stanovanjskih naselij varovanih stanovanj pa je ravno zdaj v različnih fazah gradnje. Ponudbe in cene lahko sami preverite pri posameznih ponudnikih ali pokličite nas, da jih pridobimo v vašem imenu.

VARNA STAROST | info@varnastarost.si | 080 22 46 

 

Prejšnji članekOSKRBA STAREJŠIH
Naslednji članekSVETOVANJE ZA VARNO STAROST