NUJNA VZPOSTAVITEV VARUHA STAREJŠIH

2049

Javno pismo Vladi Republike Slovenije

Že 26. 9. 2019 je društvo Srebrna nit – Združenje za dostojno starost pozvalo Republiko Slovenijo in njene pristojne vladne urade, da ustanovijo institut varuha starejših. Do junija 2020 nismo prejeli odgovora, kar nakazuje na pojavnost sistemskega odrivanja problematike starejših s strani vladnih odločevalcev iz dveh različnih vlad.

Pričakujemo skrajšan postopek za ustanovitev varuha starejših zaradi objektivnih okoliščin: več kot 600.000 starejših v državi, trend staranja prebivalstva ter dokazana diskriminacija starejših v Republiki Sloveniji (Poročilo Računskega sodišča, 2019).

PANDEMIJA JE RAZKRILA PRESLIŠANOST STAREJŠIH

Razmere pandemije v letu 2020 so dodatno razkrile strukturno diskriminacijo in preslišanost starejših, ki nimajo ustreznega sogovornika na državni ravni. Človekove pravice starejših so bile tako sistemsko kršene in starejši obravnavani kot neenakovredni državljani.

Ključni argument za vzpostavitev varuha starejših je, da velik delež prebivalstva, ki je to državo zgradil in vzdrževal, nima svojega zastopnika (imajo pa ga na primer športniki).

Zaradi novo nastalih razmer v javnem in svetovnem zdravstvu v času epidemij je potrebno tudi, da ima varuh(inja) starejših obsežnejša pooblastila.

V celi državi namreč ni enotne točke, kamor se lahko obrnejo starejši v iskanju ustreznih informacij. Starejši se namreč dokazano srečujejo s številnimi stiskami, nimajo pa nikogar, na kogar se lahko obrnejo. Kakor navaja analiza iz Italije, ki je imela visok delež mrtvih med razglašeno pandemijo, je dejavnik socialne izključenosti starejših rizična kategorija za povečano smrtnost. Pri argumentih za vzpostavitev varuha starejših se zavedamo, da je:

  • največji delež društev in centrov za pomoč ljudem v stiski informacijsko dostopen na spletu, ki ga večina starejših nima in ne zna uporabljati (ob boleznih starejših je to preveč zahtevno);
  • Centri za socialno delo imajo za nudenje pomoči postopke, ki so dolgotrajni in administrativno zahtevni za starejše;
  • pritožbene poti so birokratsko zapletene in nedostopne za večino starejših.

POTREBNO JE POVEČANJE POOBLASTIL

Varuh(inja) starejših bo v vseh državnih organih spremljala in zasledovala izpolnjevanje ciljev, ki celovito izboljšujejo položaj starejših. Pooblastila varuh(inje) starejših pa naj bodo zaveza in ne zgolj neobvezno priporočilo.

Hkrati je na državni ravni nujna vzpostavitev brezplačne klicne številke za starejše, kjer bodo dobili vse informacije in možnost pošiljanja obrazcev po pošti domov in hkrati bo o primeru klica in pomoč o tem obveščen zaposleni v državni upravi na občinski ravni (CDS ali ZD), ki bo preveril stanje starejšega v treh delovnih dneh.

Od vlade in ministrstev pričakujemo hiter odziv na naše javno pismo in smo kot društvo pripravljeni sodelovati pri vzpostavitvi varuha starejših s strokovnim znanjem in izkušnjami.

Lep pozdrav,

Biserka Marolt Meden,

predsednica društva Srebrna nit


Prejšnji članekTRAJNOSTNO PREHRANJEVANJE – DOSTOPNO IN PREPROSTO!
Naslednji članekLIKOVNA UMETNOST IN PEGAZOVI MOTORISTKI