ZDRAVJE V OBČINI 2018: PORAST UDELEŽBE

  477

  Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je pripravil nove informacije o zdravju prebivalcev za vse slovenske občine. Novi podatki na nivoju celotne Slovenije kažejo izboljšanje deleža delovno aktivnih prebivalcev, višje dosežene izobrazbe, hkrati pa povečanje deleža prebivalcev, starejših od 80 let. Prebivalci umirajo starejši, k čemur pomembno prispeva manjša umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja pred starostjo 74 let. Razlike med občinami pri posameznih kazalnikih so velike.

  Tako pripravljeni podatki so objavljeni tretjič, na spletni strani pa so dostopni tudi vsi prejšnji prikazi in omogočajo primerjave s preteklimi leti. Sklopa kazalnikov o dejavnikih tveganja in preventivi letos izpostavljamo na karti Slovenije, ki kaže, da se ti kazalniki v povprečju poslabšujejo proti vzhodu Slovenije.
  V letu 2018 je dodan nov kazalnik, ki prikazuje podatke o deležu oseb, ki si umivajo zobe vsaj dvakrat na dan. Kazalniki, za katere nimamo novih podatkov, to so sosedska povezanost, delež kadilcev, delež visoko tveganega opijanja in samoocena zdravja, v objavi 2018 niso prikazani, saj izhajajo iz anketnih raziskav, ki se izvajajo v večletnih ciklih in bodo ponovno objavljeni po izvedbi novega kroga raziskav. Trije kazalniki o umrljivosti zaradi določenih vrst raka (pljuč, dojke in debelega črevesja) so nadomeščeni z kazalniki o novo odkritih primerih raka. Tako kot vsako leto je tudi letos za vsako občino pripravljena 4-stranska publikacija primerna za tiskanje, ki poleg prikaza kazalnikov kot osrednjo temo izpostavlja neenakosti v zdravju in skrb za ustno zdravje.

  Pri nekaterih kazalnikih izboljšanje, pri drugih poslabšanje

  Podatek o manjšem številu prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih bolezni posredno nakazuje, da je duševnih stisk manj, nižja je tudi umrljivost zaradi samomora. »Razveseljivo je tudi dejstvo, da se prebivalci bolj udeležujejo obeh preventivnih programov za odkrivanje raka, ki pokrivata celo državo, to sta Program Svit in ZORA« je dodala Ada Hočevar Grom z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pri nekaterih kazalnikih pa smo na nivoju Slovenije zabeležili poslabšanje. Tako se je povečalo število prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji in število bolnišničnih obravnav zaradi bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu.

  Pozorno pri interpretaciji podatkov o spremembah kazalnikov

  Ker kazalnike v letošnjem letu objavljamo že tretjič zapored, to omogoča tudi časovno primerjavo. Vendar je potrebno spremembe med obdobji interpretirati pazljivo in upoštevati dejstvo, da v občinah z majhnim številom prebivalcev tisti kazalniki, ki kažejo manj pogoste dogodke, kot so obolevanje in smrti zaradi posameznih vzrokov, močno zanihajo že pri nekaj primerih več ali manj. Ta pojav smo skušali uravnotežiti z izračunavanjem kazalnikov iz večletnih povprečij (v nekaterih primerih tudi 10-letnih). Podatki za vsako posamezno občino in izračunane absolutne in relativne razlike med lansko in letošnjo objavo so dostopni v tabeli na spletni strani.

  S podatki o zdravstvenem stanju po občinah do boljšega zdravja prebivalcev Slovenije

  Ada Hočevar Grom z NIJZ je na koncu povedala: »Z omogočanjem boljše dostopnosti in dosegljivosti zdravstvenih podatkov na nivoju lokalne skupnosti želi NIJZ spodbujati krepitev zdravja in preprečevanje bolezni v okoljih, kjer ljudje živijo in delajo. Vsako leto je nova objava Zdravja v občini deležna velike pozornosti medijev, županov in lokalnih odločevalcev,« ter dodala: »Na nivoju občin spodbuja razpravo, pripravo akcijskih načrtov in izvedbo aktivnosti za izboljšanje zdravja in prispeva k zaznanim izboljšanjem vrste kazalnikov zdravja v številnih občinah.« Območne enote NIJZ nudijo podporo pri interpretaciji podatkov in iskanju učinkovitih ukrepov. Letošnja publikacija ima namen motivirati, da se s podobnimi aktivnostmi prične v okoljih, kjer te potrebe še niso prepoznali in aktivnostim v okoljih, kjer že potekajo, dati dodaten zagon.

  Zdravje v občini – izkaznica zdravja za vsako slovensko občino

  Podatki o razširjenosti dejavnikov tveganja za zdravje in preventivi, o zdravstvenem stanju in umrljivosti predstavljajo izkaznico zdravja za vsako slovensko občino in temeljijo na podatkih, ki so na voljo v zbirkah NIJZ, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani, Onkološkega inštituta, Javne agencija za varnost v cestnem prometu, Inštituta RS za socialno varstvo, Ministrstva za finance RS in Statističnega urad RS.
  Podatke najdete na spletnem portalu na naslednji povezavi.

  Prejšnji članek12. OBLETNICA PEGAZOVEGA DOMA
  Naslednji članekKREME PROTI CELULITU: BREZ ČUDEŽEV