ZAKLJUČKI POSVETA DIREKTORJEV SKUPNOSTI

  509

  Združenje direktorjev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je včeraj v hotelu Mons organiziralo posvet, na katerem so obravnavali aktualne probleme v zvezi z izvajanjem dejavnosti in pričakovanimi spremembami v prihodnje na področju institucionalnega varstva starejših.
  Na posvetu so sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki so predstavili vsebino predloga Nacionalnega programa socialnega varstva do leta 2020, ki je trenutno v javni razpravi. Skupaj smo ponovno iskali rešitve težav, povezanih z novo zakonodajo o socialnih transferjih, ponovno opozorili na problem registra kapacitet, ki še vedno ni sprejet, seveda pa je bila najbolj vroča debata povezana s predlogom zakona o izvrševanju proračunov, ki med drugim prinaša tudi nove ostre sankcije za direktorje domov v obliki krivdnih razrešitev in visokih denarnih kazni v primeru negativnega poslovanja. V zaključku posveta so direktorji sprejeli stališča do navedenih tem, ki jih lahko na kratko povzamemo takole:

  Predlagan Nacionalni program je premalo konkreten, saj ne opredeljuje niti najbolj temeljnih organizacijskih usmeritev, zato iz njega izvajalci ne morejo razbrati kakšne statusne, organizacijske in finančne spremembe lahko pričakujemo v prihodnje, brez tega pa tudi ne morejo oblikovati svojih razvojnih načrtov. V nekaterih delih je predlog neusklajen, saj po eni strani v vsebinskem delu govori o racionalizacijah, po drugi strani pa se načrtuje pomembno povečanje števila mest in več tisoč novih zaposlitev. Financiranje projektov v celoti sloni na črpanju evropskih sredstev, vendar pa ni jasno, kako bomo sploh lahko izvedli vse postopke, da bomo do sredstev prišli, in kdo jih bo izvedel. Domači viri, tudi s strani javnih blagajn, pa po oceni direktorjev niso načrtovani realno, saj Nacionalni program predvideva občutna povečanja obremenitev javnih blagajn.

  Posledice spremenjene zakonodaje o socialnih transferjih izvajalci čutimo vse močneje, saj se število odhodov uporabnikov zaradi nezmožnosti plačila povečuje, še vedno pa niso razrešene tudi birokratske ovire zaradi katerih nastaja zmeda pri ugotavljanju kdo je poleg samega uporabnika sploh zavezanec za plačilo domskih storitev. Že pred časom smo namreč Ministrstvo zaprosili, da bi domovi dobili vsaj kopijo osnovnih podatkov na odločbi, na kateri je določeno, komu naj izstavijo račun za domske storitve. Ministrstvo je pojasnilo, da še vedno čakajo na odgovor z Urada informacijske pooblaščenke, ki naj zaradi varstva osebnih podatkov ne bi dovolila, da bi domovom posredovali podatke o tem, komu naj izstavijo račun. Ta razlaga se nam zdi nelogična, zato bo Skupnost neposredno pri informacijski pooblaščenki ugotovila, če so zadržki na področju varovanja osebnih podatkov in kje sploh so.

  Direktorji tudi ponovno opozarjajo, da je nesprejemljivo, da po več kot pol leta od priprave popolnega pregleda kapacitet v javni mreži, ki smo ga že v maju v sodelovanju med Skupnostjo in Ministrstvom predložili Ministrstvu, minister še vedno ni podpisal registra, s katerim bi se ustvaril red in natančen pregled nad javnimi in zasebnimi kapacitetami v domovih za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih.

  Glede groženj s krivdnimi razrešitvami in visokimi denarnimi kaznimi, ki jih prinaša predlog zakona o izvrševanju proračuna pa so se najprej direktorji z glasovanjem opredelili, da stališča Skupnosti, ki so bila v preteklem tednu posredovana pristojnim državnim organom in javnosti, podpirajo brez vzdržanega glasu ali nasprotovanja. Skupnosti je bilo naloženo, da nadaljuje z vsemi razpoložljivimi legalnimi sredstvi in postopki, da se nesprejemljive odločbe iz predloga zakona umaknejo. V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje, kaj storiti v primeru takih nesprejemljivih in krivičnih pritiskov na direktorje. Predlagan je bil celo kolektiven odstop. V zaključku pa se je oblikovalo stališče, da odstop direktorjev zaradi krivičnih določb ni sprejemljiv, da ga direktorji zavračajo, zato ker bi s tem zavrgli dolgoletna prizadevanja za izgradnjo sistema varstva starejših in prepustili ustanove na milost in nemilost drugim, ki nimajo ne znanj ne izkušenj za delo s starejšimi. Predlagajo pa, da naj o odstopu razmislijo pristojni člani Vlade, ki so dopustili sprejem predloga zakona, ki diskriminatorno obravnava samo eno skupino javnih uslužbencev in negira temeljne principe pravne države, saj se Vlada in Ministrstvo postavljajo v vlogo tožnika, sodnika in rablja v eni osebi. Po tem predlogu bi namreč Ministrstvo kar samo odločilo o tem, kdo je kriv in kdo ne, ter naložilo in izterjalo kazen. Zato se sprašujemo, če smo prišli tako daleč, da se krivda sploh ne ugotavlja več, ampak jo bodo državni organi kar določili na podlagi zakonov, kot je ta, ki gre v parlamentarno proceduro. Take rešitve niso samo krivične do določenih skupin javnih uslužbencev, ampak tudi grobo kršijo temeljno pravno ureditev naše države, njihovo dopuščanje pa nevarno ogroža osnovna demokratična načela.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekSSZS: ODPRTO PISMO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE
  Naslednji članekTRI LETA PV CENTRA STAREJŠIH ZIMZELEN