VZOREC TOŽBE ZA VRNITEV ZAMUDNIH OBRESTI

  573

  KLIKNITE TUKAJ za vzorec tožbe na odločbe o zavrnitvi pritožb na ZPIZ, ki zadeva zahtevo za izplačilo zakonitih zamudnih obresti za povrnjen znesek dela neizplačanih pokojnin po ZUJF-u.


  "Nekateri prizadeti upokojenci, ki jim je bil v skladu z Odločbo Ustavnega sodišča Slovenije povrnjen znesek dela neizplačanih pokojnin po ZUJF-u brez zamudnih obresti, so na izdane odločbe ZPIZ o o povrnitvi dela odvzetih pokojnin, vložili pritožbe. Pritožbe so se nanašale na zahtevek za priznanje zakonitih obresti za vrnjeni del pokojnin. Znano je, da je ZPIZ lv letu 2013 že izplačal 20 % zneska odvzetih pokojnin, v letu 2014 pa upravičencem nakazano še 80 % zneska odvzetih pokojnin.

  Zakon o popravku ZUJF-a sicer ni predpisal obresti za tako vrnjeni del odvzetih pokojnin.

  Menimo, da imajo upravičenci, ki jim je bil po ZUJF-u nezakonito in protiustavno odvzet del pokojnin pred zakoni in Ustavo RS enako pravico zahtevati zamudne obresti za storjeno krivico, kot to sedaj predvideva predlkog zakona o načinu izplačila razlike v plači zaradi odprave nesorazmerij v osnovnih plačah plačah javnih uslužbencev, ki ga poslanci obravnavajo na novemberski seji Državnega zbora. Po tem zakonu bodo javnim uslužbencem poleg neizplačanega dela plač priznane tudi zamudne obresti. Menimo, da gre zopet za primer ustavno sporne selektivne in neenake obravnave posameznih kategorij državljanov."

  Napisala: Branka Kastelic, ZDUS

  Prejšnji članekPEGAZOVI NA OBISKU V KOZMETIČNI HIŠI
  Naslednji članekSLOVENSKI MED ZA VSE – STARE IN MLADE!