TELEKOM SLOVENIJE IN ZDUS ZA E-OSKRBO

  1063

  Telekom Slovenije želi v sodelovanju z ZDUS in občinami čim več posameznikom omogočiti daljše in bolj varno bivanje na domu z uporabo socialnega servisa pomoč na daljavo E-oskrba

  Z namenom, da bi čim več zainteresiranim omogočili lažjo dostopnost socialnega servisa pomoč na daljavo, ki ga zagotavlja storitev E-oskrba, je Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) decembra 2017 občine povabil k sodelovanju v projektu Varni in povezani na domu. V okviru projekta Telekom Slovenije in občine, ki k projektu pristopijo, omogočajo sofinanciranje oz. subvencioniranje storitve E-oskrba svojim občanom. Na ta način bo socialni servis uporabnikom še lažje dostopen, s čimer bo zagotovljena tudi višja raven varnosti starejših in ostalih, ki potrebujejo pomoč, vendar želijo bivati v domačem okolju. Telekom Slovenije je v ta namen za sofinanciranje zagotovil 340.000 evrov, dogovore o sofinanciranju socialnega servisa E-oskrba z občinami pa bo sklepal, dokler bodo sredstva na voljo. K projektu so nekatere občine že pristopile, med njimi občini Ajdovščina in Kočevje.

  Interes med občinami je velik, saj lahko občine na ta način svojim občanom omogočijo bolj varno in kakovostno bivanje na njihovem domu, s tem pa odložijo odhod v institucionalno varstvo. S tem, ko storitev delno subvencionira Telekom Slovenije, delno pa občina, je naročnina za storitev E-oskrba za občana bistveno nižja od tržne ali pa celo brezplačna. Montažo opreme na domu uporabnika v celoti krije Telekom Slovenije.

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je storitev E-oskrba opredelilo kot socialni servis pomoč na daljavo in je Telekomu Slovenje izdalo dovoljenje za njegovo izvajanje. E-oskrba kot modularna rešitev učinkovito podpira bivanje starejših, invalidov, bolnikov s kroničnimi boleznimi oziroma bolnikov po težjih operativnih posegih ter ljudi z demenco pri samostojnejšem bivanju na njihovem domu. Omogoča jim enostaven in hiter klic v sili ter organizacijo pomoči 24 ur na dan, ob tem pa tudi stalno povezavo s svojci in centrom za pomoč na daljavo z ustrezno usposobljenim medicinskim osebjem. Tako zagotavlja bolj učinkovito in pravočasno izvajanje oskrbe na domu, hitro pomoč ob padcu oz. slabosti, zmanjšuje posledice padcev in socialno izključenost ter obenem lajša obveznosti družinskih članov v skrbi za svojce. Učinkovita pomoč na daljavo pomaga preprečevati prezgodnji odhod v institucionalno varstvo ter zagotavlja učinkovitejšo rabo virov socialnega varstva, namenjenih oskrbi pomoči potrebnih. To je tudi skladno s cilji občin, ki željo svojim občanom omogočiti čim daljše in varnejše bivanje na domu.

  V Telekomu Slovenije občinam, ki so zainteresirane za sofinanciranje E-oskrbe, svetujejo, da jih kontaktirajo do 15. februarja 2018, in sicer prek e-naslova ezdravje@telekom.si. Občanom priporočajo, da se za informacije glede možnosti subvencioniranja E-oskrbe v njihovi občini obrnejo neposredno na občine.

  Več o E-oskrbi Telekoma Slovenije na http://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/e-oskrba

  Prejšnji članekPEGAZOV DOM: PET MINUT ZA ZDRAVJE
  Naslednji članekZ VLAŽILNIKOM ZRAKA NAD SUH ZRAK