SVETOVNI DAN PRAVIC POTROŠNIKOV – DIGITALIZACIJA

1167

Vsako leto 15. marca obeležujemo svetovni dan potrošnikov, ko potrošniške organizacije na globalni ravni opozarjajo na njihove pravice in potrebe. Letošnja tema je povezana z digitalizacijo, ki je v zadnjih letih močno preoblikovala tudi področje finančnih produktov in storitev. Spremembe prinašajo potrošnikom številne koristi, a so z njimi povezani tudi novi izzivi, ki so jim izpostavljeni ranljivi potrošniki in vsi tisti, ki iz različnih razlogov ne želijo poslovati digitalno. Več o svetovnem dnevu pravic potrošnikov Za pravičen in pošten trg digitalnih finančnih storitev s konkretnimi primeri: https://bit.ly/3t7ZeWD

Še vedno brez programa varstva potrošnikov

Ta dan je tudi priložnost za ponoven opomin, da v Sloveniji že vrsto let nimamo programa varstva potrošnikov, da potrošniške organizacije niso vključene v posvetovanja, sprejemanje zakonodaje, ki so dotika pravic potrošnikov. Zato na ZPS ponovno opozarjajo: »NIČ O POTROŠNIKIH – BREZ POTROŠNIKOV!«

Digitalne tehnologije povsod preoblikujejo plačila, posojila, zavarovanja in upravljanje premoženja in postajajo ključni dejavnik za potrošnike finančnih storitev. Digitalne finančne storitve in finančna tehnologija so povzročile pomembne spremembe po vsem svetu in so vedno bolj razširjene. Slovenija ni izjema.

Z novimi plačilnimi instrumenti, ki jih je omogočilo odprto bančništvo, se je močno razvilo negotovinsko plačevanje. Pandemija Covida-19 je te trende izjemno pospešila. Po podatkih Banke Slovenije se je število uporabnikov spletne banke (fizične osebe in s. p.) od leta 2015, ko jih je bilo 791.460, do konca tretjega četrtletja lani povečalo na 1.031.200. Še bolj izrazita je rast števila uporabnikov mobilne banke: konec leta 2015 jih je bilo 207.106 ob koncu lanskega tretjega četrtletja pa že 1.079.016.

Digitalizacija ne sme biti le za izbrance

»Zagotovo pospešen tehnološki razvoj na finančnem področju za mnoge prinaša številne prednosti. »Digitalno« namreč ne pomeni več samo uporabo kartice in vnos PIN-kode za plačilo v trgovini. A za vse več finančnih transakcij potrebujemo najnovejše pametne telefone in mobilne aplikacije, ki zahtevajo veliko mero spretnosti, pri čemer ne gre pozabiti, da vsi pač ne morejo ali zmorejo poslovati digitalno. Predvsem starejši imajo z uporabo tehnologij največ težav. Bodisi zato, ker nimajo pametnih telefonov, saj je njihova uporaba zanje prezapletena, ali pa si jih ne morejo privoščiti. Vse to so razlogi, zaradi katerih jim je dostop do digitalnih bančnih poti in cenejših e-plačil pogosto onemogočen. Ne nazadnje ne bi smeli pozabiti tistih, ki iz najrazličnejših razlogov ne želijo uporabljati digitalnih poti in imajo kot potrošniki pravico izbire,« opozarja predsednica Zveze potrošnikov Slovenije Breda Kutin, zato na ZPS v komunikaciji z bankami, Banko Slovenije in Evropsko komisijo izpostavljajo, da je v procesu digitalne preobrazbe treba poskrbeti za vse skupine potrošnikov. A vrzel med tistimi, ki so jim te poti dostopne, in tistimi, ki jim niso, se poglablja.

Uspeh digitalizacije je odvisen od vključenosti potrošnikov

Tudi Evropska komisija, ki je postavila izhodišča in temelje potrošniške politike v Potrošniški agendi do leta 2025, posebej izpostavlja vključujočo družbo za vse, ko govori o digitalni preobrazbi in zelenem prehodu. Ta bo uspešen le, če aktivne vloge potrošnikov ne bo zgolj pričakoval, ampak jo v tem procesu tudi omogočil.

»NIČ O POTROŠNIKIH – BREZ POTROŠNIKOV!«

Svetovni dan pravic potrošnikov pa je tudi priložnost za ponoven opomin ključnim deležnikom, da smo še vedno brez Nacionalnega programa za varstvo potrošnikov. »Močna in neodvisna potrošniška organizacija je odraz zrele družbe, ki deluje v korist svojih državljanov. »To brez programa učinkovitega varstva potrošnikov, ki se tudi izvaja, brez vključitve nacionalne potrošniške organizacije v vsa področja delovanja državnih organov na področju potrošniške zakonodaje in zaščite potrošnikov, brez institucionalne podpore, ki to podpira, ni mogoče. Program bi moral biti zasnovani na evropski Potrošniški agendi in prilagojen slovenskim razmeram,« opozarja Breda Kutin. ZPS na umanjkanje strateškega dokumenta varstva potrošnikov opozarja že vrsto let, pripravlja pripombe in predloge, a programa še vedno ni. Kot pravi Kutinova »Ne bomo tiho.« Zato pred aktualnimi volitvami tudi na ZPS pripravljajo predloge ključnih ukrepov in prioritet. Pričakujejo, da bodo zapisane in operacionalizirane v koalicijski pogodbi nove vlade.

Več o svetovnem dnevu pravic potrošnikov: https://bit.ly/3t7ZeWD

Prejšnji članekPUST – NASMEJANIH UST V PEGAZOVEM DOMU
Naslednji članekDOBER SPANEC, BISTER UM, VSE DOBRO