SSZS: POSVET ZDRUŽENJA DIREKTORJEV

  1144

  V petek, 1. junija 2012, je Skupnost socialnih zavodov v hotelu Mons organizirala posvet Združenja direktorjev, na katerem so se direktorji seznanili z najnovejšimi varčevalnimi ukrepi in zavzeli stališče do aktualne situacije v domovih za starejše.

  Direktor direktorata za socialno varstvo D. Dominkuš je s sodelavci predstavil Zakon za uravnoteženje javnih financ in spremembo kolektivnih pogodb, direktorji pa so izpostavili vrsto pomislekov in opozorili na težave, ki jih bo izvajanje teh predpisov povzročilo v praksi. V zaključni oceni se je izoblikovalo stališče, da v danih pogojih izvajalci v javni mreži enostavno ne morejo več zagotavljati vseh pravic, ki stanovalcem v domovih pripadajo, saj se zaradi vedno novih varčevalnih ukrepov domovom jemlje finančne in kadrovske vire, hkrati pa ostajajo pravice, ki jih morajo zagotavljati, nespremenjene. Zaradi vrste nasprotujočih si predpisov, zmanjševanja cen, zamud pri izvajanju postopkov in vedno novih obveznosti, za katere niso zagotovljeni viri, direktorji ugotavljajo, da ne morejo več prevzemati odgovornosti za zakonito poslovanje in stabilno zagotavljanje vseh storitev javne službe.
  Dogovorili so se, da svoje ugotovitve konkretizirajo in v javnem pismu opozorijo pristojne in javnost, da so se pogoji za izvajanje javne službe v domovih in posebnih socialnovarstvenih zavodih zaostrili do te mere, da bo začelo prihajati do krčenja dejavnosti in poseganja v pravice uporabnikov.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članek19. REVIJA PEVSKIH ZBOROV STANOVALCEV
  Naslednji članekLJUBLJANSKI GRAD VABI NA KONCERTA