SPREHODI SE PO EVROPSKI UNIJI NA F3ŽO

  600

  Inštitut Hevreka je na podlagi svojih izkušenj pripravil projekt »Sprehodi se po Evropski uniji«. To je informativno-komunikacijski in izobraževalni projekt, ki starejšim državljanom, ki so stari 65 let ali več, želi približati tematike EU in evropskega državljanstva.

  Oblikovane bodo  tri interaktivne didaktične igre (Spoznaj EU, Moje evropsko državljanstvo in Jaz, državljan EU) za starejše na temo evropskega državljanstva, ki bodo izvedene na 13. Festivalu za tretje življenjsko obdobje. Projekt temelji na metodah »učenja skozi igro« in »učenja v odprtem prostoru« ter je zastavljen kot interaktivni »sprehod« s petimi »postojankami«, kjer bodo uporabniki projekta pridobivali nova znanja o EU, ustvarjali na temo evropskega državljanstva, krepili svojo evropsko identiteto, sodelovali v razpravi o evropskem državljanstvu in se opolnomočili kot evropski državljani. Vsak aktivni udeleženec bo prejel simbolično nagrado.

  Tridnevna didaktična igra vsebuje tudi del, kjer imajo starejši državljani možnost in priložnost, da v medsebojni komunikaciji sooblikujejo »sprehod po EU«. Namreč, ena od postojank na njihovem »sprehodu po EU« bo »zid izražanja«, na katerega bodo pisali svoje izkušnje, mnenja in predloge na temo »jaz, državljan EU«. Udeležence igrive delavnice bomo tako spodbujali, da razmišljajo, kakšen je državljan EU, na kakšen način se EU dotika njihovega vsakdanjega življenja in kako oni lahko dejavno vplivajo, sooblikujejo in se vključujejo (participirajo) v demokratične procese, ki potekajo na ravni EU – npr. udeležba na volitvah za poslance Evropskega parlamenta. S tem bomo pri udeležencih spodbujali občutek evropske identitete, povezanost z drugimi evropskimi državljani v drugih državah članicah EU, multikulturni pogled na svet, geslo EU »združeni v različnosti«, itd.

  S predvidenimi aktivnostmi projekt prispeva k glavnemu namenu Evropskega leta državljanov v Sloveniji, ki je okrepiti ozaveščanje in informiranje o pravicah, ki državljanom omogočajo, da premišljeno in v celoti uveljavijo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, o sredstvih, ki so na voljo za njihovo uresničevanje, o premagovanju ovir pri uresničevanju pravic in možnostih reševanja sporov v primerih kršitev pravic ter spodbujanje državljanov k aktivni vlogi pri krepitvi teh pravic s tem, ko sodelujejo v civilni družbi in demokratičnem življenju. Projekt sofinancira Urad vlade RS za komuniciranje.

  Vabljeni na Sprehod po evropski uniji na 13. festivalu za tretje življenjsko obdobje!

  Prejšnji članek100 LET: PRAZNOVANJE V CENTRU STAREJŠIH
  Naslednji članekSTANOVANJSKE SKUPNOSTI IN SOBIVANJE STAREJŠIH