SOCIALNA DRŽAVA IN VARČEVALNI UKREPI

  303

  Predstavniki Skupnosti smo se dne 4.10.2012 udeležili Socialnega kluba, ki ga je organizirala Socialna zbornica Slovenije na temo Socialna država in varčevalni ukrepi.
   
  Na Socialnem klubu so bili predstavljeni pogledi izvajalcev institucionalnega varstva na trenutne razmere, med katerimi smo izpostavili, da:

  –    se domovi že dolgo soočajo z varčevalnimi ukrepi, radikalni posegi v zadnjem času pa že ogrožajo stabilno poslovanje izvajalcev;

  –    v zadnjem času že opažamo vse bolj pogoste primere, ko uporabniki zapuščajo mrežo institucionalnega varstva izključno iz finančnih razlogov, čeprav storitve dejansko potrebujejo;

  –    se nadaljuje in se povečuje prelivanje prihodkov iz oskrbnin v pokrivanje stroškov zdravstvene nege in rehabilitacije;

  –    pozivi po spremembah, fleksibilizacijah ali zmanjšanju standardnih zahtev niso upoštevani, čeprav z zmanjšanimi viri dejansko ne moremo več dosegati predpisanih zahtev

  Ponovno smo izpostavili nujnost sprejetja dobrega, enostavnega in racionalnega zakona o dolgotrajni oskrbi in negi, ki bo temeljil na realno dostopnih virih, avtonomiji izvajalcev in široki paleti storitev dolgotrajne oskrbe in nege. Vsi prisotni smo tudi izpostavili nujnost bolj aktivnega povezovanja državnih, zasebnih in nevladnih organizacij, ker v tem povezovanju vidimo možnost racionalnega izvajanja storitev, da bi lahko dosegli večjo skupino uporabnikov.

  V okviru Socialne zbornice Slovenije tudi pričakujemo nadaljnje korake, pri katerih bodo usklajeno vse organizacije, ki se srečujejo na področju socialnega varstva, predlagale konkretne korake v smeri deregulacije, bolj učinkovitega financiranja programov in dejavnosti, sprememb v financiranju in povezovanju vseh vrst izvajalcev.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekOKTOBRSKI KONCERTI NA LJUBLJANSKEM GRADU
  Naslednji članekSTE ZAMUDILI FESTIVAL3ŽO? ŠKODA, BILO JE PESTRO