SKUPINE ZA SAMOPOMOČ V DOMU STAREJŠIH LAŠKO

  526

  Skupina starih ljudi za samopomoč je skupina naključno izbranih stanovalcev z namenom ustvariti prijateljsko skupino, ki se srečuje enkrat tedensko ob istem času v istem prostoru. Osnovna dejavnost v skupini je pogovor. Skupino vodita dva voditelja iz srednje generacije in se tako pripravljata na lastno starost. Skupine so namenjene zadovoljevanju nematerialnih potreb in rešujejo problem osamljenosti, znižujejo socialne stike, zvišujejo solidarnost ter vzpodbujajo medgeneracijsko povezovanje in prostovoljstvo. (vir: www.skupine.si)
   

  Vsebina pogovora so teme, ki udeležence povezujejo. Neguje se kulturo poslušanja, ki je pogoj za poglobljen pogovor. Pogovor temelji na posredovanju življenjskih izkušenj, občutkov, stališč, mnenj brez moraliziranja, poučevanja, kritiziranja.

  Skupine za samopomoč se združujejo v Medgeneracijsko društvo za samopomoč Savinja. Društvo je bilo ustanovljeno leta 2005 in povezuje prostovoljce in skupine na območju Laškega, Celja in Sevnice. Društva se združujejo v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije.
  Voditelji se za vodenje skupine usposobijo v 120-urnem programu Usposabljanja in izobraževanja za vodenje skupin, ki ga izvaja Združenje za socialno gerontologijo Slovenije. Voditelja koordinirata dogajanje v skupini tako, da je vsakomur zagotovljen ustrezen prostor in čas, da se izrazi. Odgovorna sta za spoštovanje dogovorjenih pravil, uravnavata proces vključevanja novih članov. Voditelji skupin so vključeni v redno intervizijo, ki je opredeljena kot pravica in dolžnost vsakega voditelja.
  V Domu starejših Laško delujejo štiri skupine, in sicer Marjetice, Plamen, Zarja in Lilije. Skupine vodijo delavke doma ter prostovoljke iz Laškega in okolice. Poleg osnovne dejavnosti-pogovora se v skupini poslužujejo tudi dodatnih dejavnosti, kot so: praznovanje osebnih in drugih praznikov članov skupine, ogledi in udeležba na raznih družabnih prireditvah, obiski gostov v skupini, krajši izleti, pikniki, udeležba na kreativnih delavnicah…
  V Domu starejših Laško že sedem let organiziramo tradicionalno srečanje skupin starih ljudi za samopomoč. Takrat  povabimo tudi tudi tako imenovano zunanjo skupino z imenom Zvončki, katere člani živijo v domačem okolju in jo vodita voditelja prostovoljca. Kot vsako leto, je bil ta dogodek tudi letos v mesecu marcu, ob materinskem dnevu.

  Nekaj misli članov skupine Lilije:

  Marija S.: „Zabavna urica hitro mine. Povemo si vse, kar nas teži in se mi zdi, da smo postali dobri prijatelji.“
  Vera O.: „Vesela sem, da sem članica te skupine saj se mi zdi, da sem med prijatelji in urica v skupini hitro mine. Komaj čakamo torka, da se ponovno dobimo.“
  Ljuba L.: „V tem času, kar sem članica skupine Lilije, sem našla prijetno nadomestilo za svoj izgubljeni dom. Ponosna in vesela sem, da smo se našli ljudje, ki imamo približno iste misli in pogled na življenje. Upam, da se bomo še dolgo družili.“
  Ljudmila Č.: „Zelo veliko mi pomenijo torki, ko se srečamo. Če kateri član manjka, ga zelo pogrešamo. Sočustvujemo z vsakim, ki ima težave, njegovo bolečino občutimo kot svojo. Tudi aktualne teme, o katerih govorimo, so mi všeč.

  Pripravila:
  Marjeta Vrbovšek, dipl. delovna terapevtka

  Več si lahko pogledate na:
  OSKRBA STAREJŠIH 
  http://www.thermana.si/oskrba-starejsih

  DOM STAREJŠIH
  http://www.thermana.si/oskrba-starejsih/dom-starejsih

  Prejšnji članekFESTIVAL ZA TRETJE ŽIVLJENJSKO OBDOBJE
  Naslednji članekZA DALJŠE ŽIVLJENJE, ZA ZDRAVO STAROST