SISTEMI CILJANEGA SPRE- MLJANJA RABE ENERGIJE

  479

  Predstavniki Skupnosti socialnih zavodov Slovenije so se dne 9.10.2012 udeležili 7. konference z naslovom Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije na Bledu, ki jo je organizirala družba ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d.o.o. Letošnje konference se je udeležilo več kot 60 udeležencev. Konferenca je bila, tako kot leta poprej, dobro sprejeta tako med predstavniki industrije in storitvenih podjetij, kot tudi med predstavniki državnih organov in ustanov.

  Tematika konference je bila usmerjena v pregled primerov uporabe sistemov ciljnega spremljanja rabe energije z namenom povečanja energetske učinkovitosti pri različnih podjetjih, ustanovah in organizacijah v praksi. Začetni sklop je pokril tematiko vloge direktorjev in uprav pri energetsko učinkovitejših organizacijah.

  Svoje izkušnje in prizadevanja v smeri povečanja energetske učinkovitosti so predstavili številni govorci, med njimi tudi predsednik upravnega odbora Skupnosti, Boris Koprivnikar, ki je na konferenci aktivno sodeloval s predstavitvijo o načinih povečanja energetske učinkovitosti pri izvajalcih institucionalnega varstva starejših v Sloveniji z naslovom »Ali nas mora zebsti, če varčujemo«. Predstavil je razliko med ozaveščenostjo vodstva in zaposlenih v javnih zavodih pred in po uvedbi sistema ciljnega spremljanja rabe energije, aktivnosti, ki so bile izvedene v smeri povečanja ozaveščenosti in aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti ter rezultate, ki so bili doseženi zgolj z organizacijskimi spremembami v notranjem delovanju zavodov. Rezultati so pokazali, da se energetska učinkovitost v domovih za starejše stalno izboljšuje, dodatno povečanje energetske učinkovitosti pa bo doseženo tudi z izvedbo investicij v infrastrukturo in stavbno opremo. Kazalniki energetske učinkovitosti služijo kot orodje za poznavanje in razumevanje stanja, kot orodje za širjenje znanja in zavedanja o pomembnosti energetske učinkovitosti in tudi motivacijsko vplivajo na ravnanje v smeri stalnega izboljševanja pri izvajalcih.

  Med ostalimi govorci je Matjaž Lesjak, direktor podjetja Geberit – Sanitarna tehnika, d. o. o., predstavil planiranje energetske učinkovitosti pri načrtovanju nove tovarne v Sloveniji v okviru ene najuspešnejših švicarskih multinacionalk. Uroš Brežan, župan občine Tolmin in Rajko Leban, direktor GOLEA, Nova Gorica sta govorila o pozitivnih izkušnjah uvajanja energetskega menedžmenta v občini Tolmin, njegovi uporabi tudi v izobraževalne namene, aktivnemu pridobivanju nepovratnih sredstev ter načrtih za prihodnost.

  V okviru druge sekcije sta mag. Borut Dremelj in mag. Roman Tušek predstavila štiri energetsko učinkovite projekte iz industrijskih panog, Nejc Božič iz GOLEA pa je govoril o pomenu meritev energijskih tokov pri manjših porabnikih energije in integraciji meritev in podatkov v informacijski sistem CSRE. Sekcijo je zaključil Gregor Kustec, tehnični direktor podjetja ENEKOM d.o.o., s predstavitvijo koncepta razvoja in implementacije celostnih energetskih pregledov, za kar je podjetje v letošnjem letu tudi pridobilo posebno priznanje na Dnevih energetikov.
                          
  Medtem ko je bil glavni poudarek osrednjega dela konference na predstavitvi izkušenj iz prakse, se je zadnji del sekcije konference osredotočil predvsem na predstavitev smernic za prihodnost. V uvodu je mag. Bogomil Kandus, direktor podjetja ENEKOM, d.o.o. prikazal primere spodbujanja energetske učinkovitosti v multinacionalnih družbah, ki jih je povzel preko častne udeležbe lanskoletnega najbolj inovativnega evropskega dogodka za področje energetske učinkovitosti European Energy Masters konferenci (Muenchen). Način in  metodologija za primerjavo oziroma benchmarking energetske učinkovitosti je bil predstavljen s strani Blanke Kaker, vodje produktov sistemov za upravljanje z okoljem in energijo v SIQ. Vpeljava novih področji »Smart grids« pri izdelavi celostnih energetskih informacijskih sistemov je bila predstavljena s strani vodje IT podjetja ENEKOM, d.o.o. Za zaključek konference je bila, ob vse večji zavednosti in naravnanosti k obnovljivim virom energije, predstavljena možnost informacijske rešitve pri načrtovanju rabe biomase, s strani predstavnika vodstva za sisteme pri Zavodu za gozdove Slovenije Tomaža Trobiša in vodje projekta VISDOM Jurija Beguša.

  Na uspešno izvedeni konferenci so si udeleženci izmenjali svoje izkušnje, pridobili nove informacije, seznanili s primeri dobrih praks z različnih področij, konferenca pa je s tem dosegla svoj osnovni namen.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekKAKO JE Z ODKUPOM LET ZA PRESEŽNE DELAVCE?
  Naslednji članekSIMBIOZ@ 2012 – USPEŠEN ZAČETEK