POSVET, SKUPŠČINA IN OKROGLA MIZA SSZS

  493

  6. decembra je Skupnost v Portorožu organizirala okroglo mizo na temo institucionalnega varstva v luči varčevalnih ukrepov in pričakovanih zakonskih sprememb.

  Posvet in skupščina Skupnosti socialnih zavodov Slovenije

  Vabilu so se odzvali direktor direktorata za socialne zadeve na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve g. Davor Dominkuš, generalni direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije g. Samo Fakin, sekretarka Skupnosti centrov za socialno delo ga. Darja Korva, predstavnik Zveze društev upokojencev Slovenije g. Aldo Ternovec, predstavnik Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije g. Zvone Vukadinovič in Franc Imperl iz podjetja Firis Imperl d.o.o.

  Okrogle mize so se udeležili tudi drugi številni pomembni gostje. Najbolj pereča vprašanja na okrogli mizi so zadevala financiranje zdravstvene nege v domovih, saj zaradi težav javne blagajne po eni strani zdravstvena zavarovalnica vztrajno krči financiranje, po drugi strani pa ostajajo pravice uporabnikov in zahteve za izvajalce nespremenjene, potrebe uporabnikov pa vztrajno rastejo.
  Udeleženci okrogle mize so predstavili nujne razvojne zahteve, sindikalisti so vztrajali na neokrnjenih pravicah zaposlenih, ki so že tako preobremenjeni, predstavnica centrov za socialno delo je opozorila na vedno težji položaj uporabnikov, predstavnik Zveze društev upokojencev pa je opozoril na obveznost javnih sistemov, da zagotovi pravice in storitve uporabnikom v obsegu, kot ga dejansko potrebujejo. Predstavnik ministrstva je sicer izrazil razumevanje za perečo situacijo, v kateri so se znašli tako izvajalci kot uporabniki, vendar pa niti s strani pristojnega ministrstva niti s strani zdravstvene zavarovalnice nismo dobili optimističnih napovedi ali konkretnih rešitev vedno težjih problemov. Predstavniki Skupnosti so se ponovno zavezali, da bodo tako Ministrstvu kot zavarovalnici ponovno posredovali povsem konkretne predloge sprememb podzakonskih aktov, s katerimi bi izvajalcev olajšali poslovanje v teh težkih razmerah, hkrati pa ne bi zmanjšali kvalitete storitev  za uporabnike.

  Na skupščini, ki je potekala 7. decembra, so delegati obravnavali poslovanje Skupnosti, sprejeli nove člane in določene kadrovske spremembe v organih Skupnosti, predvsem pa so se posvetili analizi najbolj perečih problemov, od katerih so bili posebej izpostavljeni: vedno večje število nerešenih odprtih zadev na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, vedno večje število zavodov, ki nimajo urejenega vodenja tako z imenovanji direktorjev kot predvsem s pravočasnim imenovanjem predstavnikov v svete zavodov, in tako dalje.

  Še vedno ni sprejet že zdavnaj pripravljen register kapacitet v javni mreži, vztrajno se slabša stanje na področju investicij in izobraževanja, izjemne težave je povzročila uvedba nove socialne zakonodaje, ki je bila slabo pripravljena, postopki pa se izvajajo z velikimi zamudami. Delegatom so bile predstavljene tudi pripombe na predlog Nacionalnega programa socialnega varstva, ki so bile posredovane ministrstvu. Pri oceni delovanja Skupnosti pa so po razpravi delegati in vodstvo Skupnosti ugotovili, da velika prizadevanja za ureditev razmer pogosto ne rodijo sadov, saj so finančne in pravne razmere že skoraj kaotične, za številne probleme pa niti ne najdemo pravega sogovornika.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekLJUBLJANSKI GRAD: PROST VSTOP NA PRIREDITVE
  Naslednji članekPRAZNIČNA PONUDBA ZA VSE NAD 60 LET