F3ŽO: MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE – NATEČAJ

  540

  Festival za tretje življenjsko obdobje je tudi letos priložnost za predstavitev uspelega medgeneracijskega sodelovanja, za izmenjavo dragocenih izkušenj, pridobljenih ob uresničevanju vseh načrtovanih prostovoljnih dejavnosti ter za poglobitev in usvojitev novih znanj na tem področju.

  Z objavljenim natečajem želimo zato informirati širši javni prostor o možnostih, ki jih imate posamezniki ali skupine in vas povabiti v dneh F3ŽO k predstavitvi vaših zanimivih dejavnosti oziroma dogodkov. Še posebno ste prijazno vabljeni vsi tisti, ki s svojim prostovoljnim delom v bivanjskih skupnostih in tudi širše spodbujate in poglabljate povezovanje med generacijami s konkretnimi akcijami, projekti. Vsak vaš prispevek bo udeležencem festivala dragocena obogatitev vsega tistega, kar že živi v naših okoljih, a tudi spodbuda za še uspešnejše in razširjene oblike medgeneracijskega sobivanja.

  Zanimive oblike dejavnosti, ki jih vodijo starejši posamezniki, so gotovo prava motivacija za mlade. Prav tako pa tudi mladi, ki s svojo vedoželjnostjo in prizadevanji za  višji nivo kakovosti življenja starejših oseb, vzpostavljajo ob druženjih z njimi pristnejše medsebojne odnose in strpnost, ki je pogoj za prijetnejše in vredno sobivanje vseh in vsakega od nas.

  NATEČAJ MEDGENERACIJSKEGA SODELOVANJA vključuje letos naslednji temi:

  Mlado srce za nasmeh starejših in

  Plemenito zrelo srce za nasmeh mlajših.

  POGOJI SODELOVANJA:

  KDO?Natečaj medgeneracijskega sodelovanja je namenjen vsem posameznikom, ki prispevajo h kakovostnejšemu življenju starejših in tistim, ki s svojimi izkušnjami in znanji bogatijo odnose, spretnosti in znanje mlajših.

  DO KDAJ?
  Prijave bomo sprejemali do vključno 20. maja 2013.

  KAKO?    
  Z natančno izpolnjeno prijavnico in kratkim opisom medgeneracijske dejavnosti organizacija prijavi prostovoljce, ki svoj prosti čas namenjajo medgeneracijskim projektom ali dejavnostim in s tem prispevajo k  širjenju in poglobitvi vrednot in medgeneracijskega sožitja.

  TEHNIČNE ZAHTEVE:  
  Izpolnjeno prijavnico z  vsemi zahtevanimi podatki pošljite na naš naslov (spodaj). Prijavnici priložite kratek opis medgeneracijskega projekta ali aktivnosti (največ 1000 znakov vključno s presledki). Prijavnici priložite  tri fotografije.

  KRITERIJI IZBORA:
  Upoštevano bo število izpeljanih projektov na temo medgeneracijskega sodelovanja;  časovni  obseg aktivnosti v projektih; prispevek k bogatitvi solidarnosti med generacijami in bolj strpni ter solidarni družbi.

  IZBOR:
  Zmagovalca bosta prejela naziv Mlado srce za nasmeh starejših ter Plemenito zrelo srce za nasmeh mlajših in bosta  predstavljeni v okviru kulturnega programa festivala.

  Prejšnji članekAKTIVNE POČITNICE ZA SENIORJE V KRANJSKI GORI
  Naslednji članekV ABANKI PRIJAZNEJŠI DO UPOKOJENCEV