LE VARNA HRANA JE LAHKO TUDI ZDRAVA

1267

Letošnji svetovni dan hrane poteka pod sloganom “Naša dejanja so naša prihodnost. Z zdravim prehranjevanjem za svet brez lakote.”  Po podatkih Organizacije za prehrano in kmetijstvo pri OZN (FAO) na svetu še vedno kar 820 mio ljudi trpi za pomanjkanjem hrane, zato doseg cilja za svet brez lakote do 2030, zagotovo predstavlja velik izziv.  

Svetovni dan hrane pa je v luči nedavnih dogodkov tudi priložnost, da izpostavimo načeto zaupanje potrošnikov v varnost hrane, menijo na Zvezi potrošnikov Slovenije. V luči zaščite zdravja in varnosti je hitro, učinkovito in pravočasno informiranje potrošnikov o varnosti hrane in s tem povezanimi tveganji, zelo pomembno. Na ZPS menijo, da je pri tem ključen ustrezen nadzor ter pravočasno in dosledno ukrepanje. Ko je ogroženo zdravje potrošnikov, še posebej ranljivih skupin, in je do kontaminacije prišlo s prepovedanimi dejanji, ne moremo govoriti le o prekrških, ampak morajo biti sankcije ustrezne teži kršitve. Nova afera z mletim mesom in mesnimi pripravki zato pod vprašaj postavlja zaupanje potrošnikov do trgovcev na eni strani in transparentnosti procesa uradnega nadzora na drugi.

»Zavedamo se, da ni možno popolnoma preprečiti  zlorab, a skrbi nas, kako se ob tem ukrepa. Več mesečno čakanje na izvedbo ponovnega uradnega nadzora, čeprav so bile nepoštene prakse zaznane že junija, nam poraja dvome v učinkovitost nadzora. Pretekla je cela sezona peke potencialno nevarnih mesnih pripravkov na žaru, predno je bil potrošnik obveščen o odkritih nepoštenih praksah,« je poudarila Breda Kutin, predsednica Zveze potrošnikov Slovenije in dodala: »Ne smemo pa tudi pozabiti, da v času sezone in popustov nekatere družine kupujejo na zalogo in živila zmrzujejo, zato bi ob pravočasnem obveščanju potrošniki potencialno nevarne izdelke lahko vrnili ali zavrgli. Menimo, da bi moral biti potrošnik zaščiten s pravočasnim obveščanjem o kršitvi, nadzor pa  opravljen dosledno, saj so sicer  kršene potrošnikove osnovne pravice, še posebej pravica do varnih proizvodov na trgu ter pravica do obveščenosti.«

Pri ZPS poudarjajo, da bi moralo biti v tem in podobnih primerih informiranje enostavno, pravočasno in celovito, ter da bi moralo v prvi vrsti varovati zdravje državljanov. Ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozivajo k bolj transparentni komunikaciji in ustreznem sankcioniranju. S tem bi prispevali k enakopravnem delovanju trga ter varovanju zdravja in interesov potrošnikov, kar je tudi bistvo prostega trga v EU.

Tovrstna odkritja oz. afere bi morala biti jasen signal, da je potrebno sredstva za izvajanje nadzora hrane povečati. Nedavni pogovori s predstavnicami Evropske komisije, o tem kako izboljšati sodelovanje med  nacionalnimi potrošniškimi organizacijami in nadzorniki trga za izvajanje Uredbe (EU) 2017/2394 o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov, so morda dobro izhodišče, da skupaj poiščemo načine in vzvode za preprečevanje zavajanja in  nepoštenih praks tudi s krepitvijo sodelovanja v korist potrošnikov, predlagajo na ZPS. Naš skupni cilj mora biti, da imajo potrošniki dostop do varne in kakovostne hrane.

Prejšnji članekTEST: KAKO SUHA DRVA NAM PRODAJAJO?
Naslednji članekKOLIKO STANE POGREB?