KOLIKO STANE POGREB?

3264

Pri nas je “varčevanje za pogreb” med starejšimi prisotno od nekdaj, svojo priložnost pa so predvsem po ukinitvi pogrebnine kot univerzalne pravice zaznale tudi zavarovalnice in ponudile produkte, s katerimi se lahko za stroške pogreba zavarujemo. Izračunali smo, koliko stane pogreb – v Ljubljani znaša cena za standardni pogreb približno 1400€. Pišemo tudi o tem, v kakšnem znesku lahko pri pogrebu pomaga država in komu pogrebnina pripada.

Zapišimo svoje želje
Ko razmišljamo, da bi vnaprej poskrbeli za stroške lastnega pogreba, je ključno vprašanje, kakšen pogreb bi si želeli. Pri nas je pogovor o smrti še vedno bolj kot ne nezaželen in neredko se svojci o tem niti nočejo pogovarjati. Nelagoden občutek ob takšnih pogovorih je sicer razumljiv, a če izrazimo svojo voljo o načinu pokopa in pogrebni slovesnosti, svojce v zanje čustvenem trenutku ob naši smrti razbremenimo negotovosti in tudi preprečimo morebitna razhajanja med njimi, če si glede tega niso enotni. Najbolje, da svoje želje zapišemo, na ta način si bomo tudi sami lažje predstavljali in izračunali, koliko denarja približno bomo potrebovali za pogreb oziroma ga bodo potrebovali tisti, ki bodo poskrbeli za vse potrebno po naši smrti.

Se lahko stroškom pogreba izognemo?
Če je bilo še do pred nekaj leti mogoče telo po smrti darovati za pedagoške in znanstvene namene Inštitutu za anatomijo v Ljubljani, kjer so potem poskrbeli za stroške pokopa, zdaj to ni več mogoče. Število izjav posameznikov o darovanju telesa je namreč po ukinitvi pogrebnine leta 2014 in še leto zatem skokovito naraslo, zato so na inštitutu zaradi zapolnjenih zmogljivosti že jeseni leta 2015 sprejem izjav ustavili. Vsaj v naslednjih nekaj letih spremembe ni pričakovati. Stroške pogreba morajo poravnati svojci tudi v primeru, da smo se odločili za posmrtno darovanje uporabnih delov telesa prek organizacije Slovenija Transplant.

Zapišimo, kakšno obliko pogreba bi hoteli (klasični, žarni, raztros), kje bi želeli biti pokopani (če ima družina več grobov, je to še kako pomembno) oziroma kje naj se opravi raztros pepela (na pokopališču, zunaj njega in kje – raztros v morje na naši obali je že dobro poznan, manj znano pa je, da si lahko omislite raztros tudi kje drugje, a le, če to dopušča pokopališki red in če svojci pridobijo soglasje občine, v kateri se tak raztros opravi). Ne pozabimo se izreči, ali si želimo intimen pogreb v najožjem družinskem krogu z zgolj osnovnim obredom, morda standarden pogreb s poslovilnim govorom in nekaj zapetimi pesmimi (ne bo odveč, če navedemo nekaj pesmi, ki so nam všeč), verski ali laični pogreb, ne pozabimo tudi na naše morebitne posebne želje (da na primer žalujoči denar namesto za cvetje podarijo v humanitarne namene idr.).

Svojci so upravičeni do zadnje pokojnine
Pokojnina za mesec, v katerem prejemnik pokojnine umre, pripada dedičem do dneva njegove smrti. Glede izplačila se morajo svojci zglasiti na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Objavljeni ceniki za realno oceno stroškov niso dovolj
Recimo, da se odločimo za pokop z žaro, ki je pri nas najpogostejša oblika pogreba. Pričakovali bi, da bomo večino potrebnih informacij za oceno stroškov pogreba zlahka pridobili na spletnih portalih izvajalcev pogrebne dejavnosti. Kaj hitro smo se prepričali, da to še zdaleč ni res. Ali se objavljena cena pogreba nanaša le na izvedbo osnovnega žarnega pogreba in v tej ceni storitve prevozov pokojnika ter upepelitve niso nujno vključene ali pa je objavljeni cenik za potrošnike zelo nepregleden, ker ga sestavlja množica razdrobljenih postavk oziroma cen za posamezne pogrebne in pokopališke storitve. Kot običajni potrošniki se v takšnih cenikih ne znajdemo, za mnoge storitve niti ne vemo, kaj točno pomenijo, ne vemo, ali jih potrebujemo in ali nam jih bodo zaračunali ali ne. Ceno žarnega pokopa težko ocenimo tudi zaradi stroškov prevoza, ker so odvisni od kraja, v katerem živimo. Vemo, da sta v Sloveniji le dve upepeljevalnici, v Mariboru in Ljubljani, zato morajo pogrebna podjetja iz drugih krajev pokojnike na upepelitev odpeljati do tja (in nazaj). Na oceno stroškov lahko znatno vplivajo tudi drugi dejavniki, na primer izbira pogrebne žare, prevzem pokojnika ali izvedba pogreba zunaj običajnega delovnega časa, kar vse lahko stroške občutno poveča.

Svetujemo, da si cenik izvajalca pogreba na spletu sicer ogledate, o ceni pogreba, ki ga želite, pa se nato pozanimate tudi neposredno pri njem. To je še toliko bolj pomembno, če se morda odločate o sklenitvi zavarovanja za stroške pogreba, saj boste morali izbrati primerno zavarovalno vsoto.

Več: https://www.zps.si/index.php/nasveti-in-zakonodaja-topmenu-235/storitve/9843-pogreb-koliko-denarja-potrebujemo-10-2019

Prejšnji članekLE VARNA HRANA JE LAHKO TUDI ZDRAVA
Naslednji članekTEST KREM ZA ROKE: SAMO VLAŽENJE NI DOVOLJ