KURILNA SEZONA: STE PRIPRAVLJENI IN BREZ SKRBI?

1450

Kurilna sezona je v polnem zamahu, kurilne naprave delujejo na polno in varno, a le, če ste se na kurilno sezono ustrezno pripravili. To pomeni, da je lastnik kurilne naprave tako dimnikarju kot tudi serviserju kurilne naprave omogočil, da opravita svoje delo.

V Sloveniji se vsako leto zgodi približno 500 dimniških požarov, ki bi jih lahko preprečili, če bi se na kurilno sezono ustrezno pripravili. A po podatkih iz letnega poročila inšpektorata za okolje in prostor izhaja, da je bilo v letu 2019 pregledanih malo manj kot 40 odstotkov malih kurilnih naprav (do 50 kW), kar pomeni, da ogromno naprav ostane nepregledanih. To gre pripisati tudi temu, da se je organizacija dimnikarske službe v zadnjih letih močno spremenila. Pred letom 2017 je namreč izvajalca dimnikarskih storitev za posamezno koncesijsko območje izbrala država in uporabniki so bili dolžni izvajanje storitev prepustiti pooblaščenemu koncesionarju.

Zato je dobro vedeti nekaj dejstev:

Dimnikarja izberete sami: storite to, brez odlašanja

Lastnik male kurilne naprave mora s seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev z ustreznimi dovoljenji in licencami, ki je objavljen na spletni strani ministrstva za okolje in prostor, izbrati dimnikarsko družbo, najbolje najbližjo svojemu naslovu. Izbere lahko tudi bolj oddaljeno, a če je oddaljena več kot 25 kilometrov, bodo narasli potni stroški, ki jih bo moral plačati dimnikarski družbi. Izbira velja najmanj eno leto.

Dimnikar naj pregleda vašo napravo ob koncu ali na začetku kurilne sezone. Pregledal in očistil bo kurilno napravo skupaj z dimovodnimi in prezračevalnimi napravami ter opravil meritve emisij dimnih plinov, o vseh opravljenih dimnikarskih storitvah pa v skladu s predpisi izdal zapisnik.

Le redno in strokovno servisirana naprava deluje varno

Da boste med kurilno sezono brez skrbi in na toplem, morate bodisi po končani ogrevalni sezoni bodisi pred začetkom nove poklicati poleg dimnikarja tudi serviserja. Serviser bo odpravil morebitne težave, ki jih je odkril dimnikar, očistil bo gorilnik, opravil servis kurilne naprave, izmeril vsebnost posameznih plinov, preveril regulacijo in po potrebi še ogrevala v prostorih.

Na prvi pogled se zdi, da se nekatere dimnikarske in servisne storitve podvajajo. Dimnikarji tako na terenu nemalokrat naletijo na ugovarjanje uporabnika, da meritve emisij dimnih plinov niso potrebne, češ da jih je opravil že serviser. Vendar to ni res. Po Zakonu o dimnikarskih storitvah namreč dimnikarske storitve, med katere spadajo tudi meritve emisij dimnih plinov zaradi preverjanja kakovosti zgorevanja in ugotavljanja morebitnega preseganja predpisanih mejnih vrednosti emisij snovi z dimnimi plini, opravlja dimnikarska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje tovrstnih storitev. Serviser na drugi strani po opravljenem servisu kurilne naprave z ustrezno merilno opremo opravi meritve dimnih plinov, da lahko ustrezno nastavi parametre zgorevanja.

Dimnikar in serviser naj vas obiščeta vsaj enkrat na leto

Kako pogosto je treba opraviti servisni pregled kurilne naprave, predpiše proizvajalec. Na splošno velja, da ga je treba opraviti enkrat na leto.

Pogostost opravljanja dimnikarskih storitev pa podrobneje opredeljuje Uredba o pregledih, čiščenju in meritvah na malih kurilnih napravah. Na novih ali rekonstruiranih napravah dimnikar opravi prvi pregled, da preveri, ali so vgrajene v skladu s projektno dokumentacijo in predpisi. Redni letni pregled opravi z namenom ugotavljanja morebitnih nepravilnosti na obstoječih napravah. Za neoporečne naprave izda pozitivni zapisnik, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa negativnega in pisno opozorilo z navedbo roka za odpravo pomanjkljivosti. Izredni pregled pa dimnikar praviloma opravi po naročilu pristojnega inšpektorja (lahko tudi po naročilu uporabnika), pri čemer preveri, ali je obstoječa naprava primerna za obratovanje.

Pogostost čiščenja malih kurilnih naprav je odvisna od vrste goriva. Na splošno velja, da je treba peči na trdna goriva čistiti štirikrat v sezoni, peči na biomaso dvakrat, peči na tekoče in plinasto gorivo enkrat v sezoni, pri zadnjih je treba enkrat v sezoni opraviti tudi meritve dimnih plinov.

Dimnikarsko družbo lahko zamenjate

Dimnikarsko družbo lahko zamenjate do 30. junija tekočega leta za obdobje, ki traja od 1. julija tekočega leta, in sicer za najmanj 12 mesecev. To obdobje se lahko skrajša, če pristojna inšpekcija ugotovi, da dimnikarska družba ne opravlja dimnikarskih storitev v skladu z zakonom.

Ugotovitvam dimnikarja lahko ugovarjate

Uporabnik dimnikarskih storitev lahko dimnikarski družbi v roku 30 dni od prejema zapisnika poda pripombe na zapisnik, z dokazili, ki utemeljujejo stališča, drugačna od zapisanih v zapisniku. Dimnikarska družba oziroma dimnikar se mora do teh pripomb pisno opredeliti in o tem v roku 30 dni seznaniti uporabnika. Če uporabnik kljub odgovoru še vedno meni, da so predlagani ukrepi neutemeljeni, se lahko pritoži pristojni inšpekciji v roku 15 dni od prejema odgovora dimnikarske družbe na pripombe ali od preteklega roka za odgovor na pripombe.

Še več informacij: www.zps.si

Prejšnji članekKAKO JE Z RABLJENIM AVTOMOBILOM IN GARANCIJO?
Naslednji članekJANUARJA SE ZAČNE CELOLETNO GIBANJE – ZUNAJ IN ZNOTRAJ