KAKO JE Z ODKUPOM ČASA ŠTUDIJA? SE SPLAČA?

  2852

  Na to in druga vprašanja s pokojninskega področja preberite revijo VZAJEMNOST

  Vprašanje:

  Bralka A. H. iz Ljubljane je slišala, da je še vedno mogoče dokupiti čas študija. Zanima jo, ali je to res, saj bi se z dokupljeno pokojninsko dobo lahko prej upokojila, in ali se ji zaradi tega pokojnina zmanjšala.

  Odgovor:

  Veljavni zakon določa, da lahko zavarovanec do konca leta 2015 uveljavi pravico do dokupa dveh let za čas zaključenega dodiplomskega in podiplomskega študija, če v tem obdobju ni bil vključen v obvezno zavarovanje, vendar pod pogojem, da ima ob vložitvi zahtevka dopolnjenih najmanj 38 let pokojninske dobe brez dokupa (moški) ali 35 let pokojninske dobe brez dokupa (ženske). Osnova za plačilo časa študija je enaka – 70 odstotkov osnove zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, povečane za odstotek zvišanja pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za vštetje časa v zavarovalno dobo. Po zakonu najnižja osnova za navedeni dokup ne sme biti nižja od 70 odstotkov zneska v višini povprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem je vložena zahteva.

  Po prejšnjem zakonu, veljavnem do konca leta 2012, je zavarovanec čas dodiplomskega in podiplomskega študija lahko uveljavljal tudi za izpolnitev pogojev za starostno pokojnino, ne pa tudi za njeno odmero, kot dodano dobo, to je brez plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ker veljavni zakon za čas študija ni predvidel niti dokupa, je zakonodajalec zaradi lažjega prehoda v strožje pogoje upokojevanja v prehodni določbi omogočil do konca leta 2015 dokup tega obdobja, ki je finančno ugodnejši od preostalega dokupa. Za izpolnitev pogojev namreč zakon vsem zavarovancem in uživalcem pokojnine za ugodnejšo odmero pokojnine po veljavnem zakonu omogoča dokup do pet let zavarovalne dobe, pri čemer je osnova, določena v višini 100 odstotkov in ne v višini 70 odstotkov, kot to velja za dokup časa študija pod prej omenjenimi pogoji.

  Ker pa dokup zavarovalne dobe ni pokojninska doba brez dokupa, bi bralka v primeru morebitnega dokupa študija lahko uveljavila le predčasno pokojnino, starostno pokojnino pa le, če bi dopolnila zahtevano pokojninsko dobo brez dokupa, torej brez upoštevanja dokupljene dobe. Uveljavitev predčasne pokojnine ima namreč za posledico zmanjšanje pokojnine, odstotek zmanjšanja pa je odvisen od njene starosti ob uveljavitvi pravice.

  V REVIJI VZAJEMNOST naročnikom odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pokojninami ga. Milena Paulini, dipl. univ. pravnica iz ZPIZ.

  Revija Vzajemnost

  Revija je zanesljiva spremljevalka starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in raznovrstnih socialnih prejemkih. Svojim naročnikom brezplačno, pisno in po telefonu odgovarja na pokojninska in premoženjsko-pravna vprašanja ter vprašanja s področja delovnega prava, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in osebne stike.

  V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih letih posvetiti še posebno pozornost. Prav tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne manjka niti branja za razvedrilo križank, vzorcev ročnih del in nagradnih iger.

  Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje in prijatelje.

  Naročniki so pa tudi člani kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko v več kot 130 trgovinah, podjetjih ter zdraviliščih uveljavljajo različne popuste. Imajo pa še tudi številne druge ugodnosti.

  Revija ni v prosti prodaji.
  Polletna naročnina je 11,40 EUR.

  Več o reviji na TUKAJ.


  Prejšnji članekSANOLABOR: IZDELKI ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
  Naslednji članekMAJSKO MUZICIRANJE V PEGAZOVEM DOMU