KAKO JE Z OBČASNIM DELOM UPOKOJENCEV?

  892

  Na to in druga vprašanja s pokojninskega področja preberite revijo VZAJEMNOST

  Vprašanje:

  A. K. iz Metlike piše, da se ji je kot starostni upokojenki ponudila priložnost opravljati delo čistilke po dve uri na dan. Sprašuje, ali bi lahko opravljala to delo še kako drugače kot po podjemni pogodbi. Slišala je, da takega dela ne bi smela opravljati vsak dan in daljše časovno obdobje, saj bi jo moral delodajalec prijaviti v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja s polovičnim delovnim časom.

  Odgovor:

  Na podlagi določb novele zakona o urejanju trga dela, ki smo jih začeli uporabljati od 1. 7. 2013 dalje, lahko upokojenci začnejo opravljati začasno ali občasno delo in jim je tako omogočen vnovičen vstop na trg dela. Upravičenci do začasnega ali občasnega so torej osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji status upokojenca, razen tistih upokojencev, ki so pridobili pravico do dela starostne ali predčasne pokojnine, ki se izplačuje zavarovancu, če ostane v zavarovanju, v višini sorazmerja s skrajšanjem ur opravljanja dela. Omenjeno delo lahko upokojenci opravljajo na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela. Doslej so lahko upokojenci opravljali določena dela po podjemni, avtorski ali kaki drugi pogodbi civilnega prava, ki pa ne sme vsebovati elementov delovnega razmerja za razliko od pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki lahko vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja, kot denimo podrejenost delodajalcu, določena obveznost, delovni čas in drugo. Zakon pa določa, da lahko upokojenec to delo opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu in da dohodek v koledarskem letu ne sme presegati 6300 evrov, s tem da je določena tudi najnižja urna postavka, to je 4,20 evra. Nadalje določa tudi sankcije za prekoračitev omejitve začasnega ali občasnega dela, za nepredložitev obračuna in neplačevanje dajatev za opravljanje takega dela v predpisanem roku, kot tudi za opustitev sklenitve pogodbe. Na novo uvedena oblika dela za upokojence ne odpravlja ali nadomešča dosedanjih civilnopravnih pogodb, na podlagi katerih se opravlja določeno delo. Upokojencem bo ta novost verjetno olajšala odločitev o opravljanju dela, saj se jim ne bo treba bati, da bi lahko inšpekcijski postopek ugotovil kršitve delovnopravne zakonodaje.

  Bralka torej lahko z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, ki mora vsebovati določene obvezne podatke (vrsta dela, obdobje opravljanja dela, podatek o predvidenem številu ur, urna postavka, predviden skupen znesek dohodka), ne da bi to kakorkoli vplivalo na višino njene starostne pokojnine.

  V REVIJI VZAJEMNOST naročnikom odgovarja na njihova vprašanja v zvezi s pokojninami ga. Milena Paulini, dipl. univ. pravnica iz ZPIZ.

  Revija Vzajemnost

  Revija je zanesljiva spremljevalka starejših ljudi, saj verodostojno piše o pokojninskih temah in raznovrstnih socialnih prejemkih. Svojim naročnikom brezplačno, pisno in po telefonu odgovarja na pokojninska in premoženjsko-pravna vprašanja ter vprašanja s področja delovnega prava, socialne varnosti, zdravstvenega varstva, skrbi za starejše in osebne stike.

  V Vzajemnosti so koristni članki o zdravju, prehrani in gibanju, čemur moramo v zrelih letih posvetiti še posebno pozornost. Prav tako pa tudi druženju in sprostitvi, zato vsak mesec objavlja kakšen prijeten ter cenovno ugoden izlet ali letovanje po meri starejših. Ne manjka niti branja za razvedrilo križank, vzorcev ročnih del in nagradnih iger.

  Za druženje svojih bralcev skrbi tudi z brezplačnimi malimi oglasi, prek katerih si naročniki iščejo partnerje in prijatelje.

  Naročniki so pa tudi člani kluba Vzajemnost in s klubsko kartico lahko v več kot 130 trgovinah, podjetjih ter zdraviliščih uveljavljajo različne popuste. Imajo pa še tudi številne druge ugodnosti.

  Revija ni v prosti prodaji.
  Polletna naročnina je 11,40 EUR.

  Več o reviji na TUKAJ.


  Prejšnji članekSREČANJA S PRETEKLOSTJO LJUBLJANE
  Naslednji članekDESET PRAVIL ZA KREPITEV SPOMINA