JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MOL VABI:

  638

  Javno povabilo za nakup stanovanj z ustanovitvijo dosmrtne služnosti stanovanja in izplačilom doživljenjske mesečne rente

  Poziv je namenjen prosilcem, starim vsaj 65 let, ki so stanovanje pripravljeni prodati JSS MOL zaradi pomoči pri vzdrževanju stanovanja. Ob prodaji stanovanja se v korist prodajalca ustanovi odplačna neprenosljiva dosmrtna služnost stanovanja, na podlagi katere prodajalec stanovanje uporablja do smrti. Kupnina se izroči zavarovalnici, ki prodajalcu izplačuje mesečno rento, zmanjšano za nadomestilo za nadaljnjo uporabo stanovanja.

  Besedilo rentnega odkupa in vloga sta dostopni na spletni strani http://www.jssmol.si/razpisi-za-obcane/oskrbovana-stanovanja 

  Javni razpis za dodelitev oskrbovanih stanovanj

  Oskrbovana stanovanja so namenjena popolno poslovno sposobnim osebam, ki so starostno ali invalidsko upokojene in so praviloma starejše od 65 let, zdravstvene, ekonomske in psihofizične sposobnosti pa jim omogočajo, da z redno organizirano pomočjo drugega in z zagotovljenim zdravstvenim varstvom ohranijo samostojnost v bivalnem okolju.

  Besedilo razpisa in vloga sta dostopni na spletni strani http://www.jssmol.si/razpisi-za-obcane/oskrbovana-stanovanja/

  Več informacij:

  Javni stanovanjski sklad Mestne občine (JSS MOL)
  tel. št. 01 / 306 14 00; 01 / 306 15 86
  spletna stran www.jssmol.si
  Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana

  Prejšnji članekKAKO JE Z UPOKOJITVIJO INVALIDA III. KATEGORIJE?
  Naslednji članekOBIŠČITE 1. F3ŽO V MARIBORU, 17. – 19.5.!