DOMOVI ZA STAREJŠE

4420

Dom za starejše občane je le ena izmed možnosti institucionalnega varstva v Sloveniji. Osnovna dejavnost domov je zavodska oblika varstva za starejše. Zakon o socialnem varstvu jo uvršča v javno službo ter opredeljuje kot obliko institucionalnega varstva socialnovarstvene storitve, namenjene odpravljanju osebnih stisk in težav starejših od 65 let in drugih oseb, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov ne morejo živeti doma.

V slovenskih domovih za starejše je danes na voljo prek 21.000 postelj a trenutno so vse zasedene. Tudi v čakalnih vrstah nanje je več kot 11.500 aktualnih prošenj. Zato vam tudi v našem uredništvu ne moremo obljubiti, da vam jo bomo hitro našli. Pomagamo pa lahko s konkretnimi nasveti, kam in kako se prijaviti v čakalno vrsto, kot tudi z drugimi, alternativnimi možnostmi preživljanja varne starosti.

VARNA STAROST | info@varnastarost.si | 080 22 46

OBLIKE OSKRBE

Kategorizacijo oskrb za upravičence v institucionalnem varstvu za osebe starejše od 65 let, kot to določa točka D, 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15), ločimo na:

Oskrba 1: Osebe, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči.

Oskrba 2: Osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči.

Oskrba 3: Osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč, in sicer:

a) za osebe, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb,

b) za najteže prizadete osebe.

Oskrba 4: Osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor.

VIZIJA

Domovi si prizadevajo svojim stanovalcem zagotoviti čim bolj kvalitetno in strokovno ustrezno oskrbo, nego in pomoč ter življenje v takšnih okvirih, kot jih dopuščata njihova visoka starost in zdravstveno stanje. Domovi želijo biti tudi čim bolj odprte ustanove, ki se povezujejo z ožjim in širšim družbenim okoljem.

VARNA STAROST | info@varnastarost.si | 080 22 46

Prejšnji članek6 NASVETOV ZA PLAČEVANJE V TUJINI
Naslednji članekSTAREJŠI – SREČNEJŠI