ANTON DONKO JE NOVI PREDSEDNIK ZDUS

  1231

  Anton Donko je novi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus), največje nevladne organizacije v državi. Po osmih letih dela kot podpredsednik je nasledil dr. Matejo Kožuh Novak, prvo žensko, ki je vodila Zdus. Na volilnem zboru članov Zdus, ki je bil 24. junija v Ljubljani, je dobil soglasno podporo.

   
  V dveh mandatih je dr. Mateji Kožuh Novak z odlično ekipo upokojenih strokovnjakov uspelo Zdus iz skorajda anonimne organizacije s krepko čez 200.000 člani spremeniti v pomembno NVO, ki je politika, stroka in družba ne moreta več prezreti. Ob slovesu je Kožuh Novakova opozorila: »Vloga nevladnih neprofitnih, samopomočnih organizacij v tem čudnem svetu blišča in bede je pritisk na tiste, ki nas zastopajo v vladi in parlamentu. Pritisk enega človeka ne zaleže dosti, četudi je glasen in artikuliran. V 8 letih vodenja smo v vodstvu dosegli to, da našim argumentom prisluhnejo in se iz njih ne norčujejo. Edino, kar bo res prineslo uspeh, je stalen, množičen pritisk na tiste, ki smo jih poslali v parlament kot svoje zastopnike. Smo pa uspeli s kar nekaj primeri dobre prakse, povsod smo se angažirali v velikem številu. Uspeli smo ustaviti krajo v Vzajemni, v parlament smo spravili Zakon o spremembi zakona o volitvah v Državni zbor, uspeli smo z zavrnitvijo zloglasnega ZUJF-a, kar dobro uspevamo ohranjati pokojnine … Naučili smo se, da je naša moč v množičnosti in vztrajnosti.«
   
  Novi predsednik Zdus Anton Donko je ob izvolitvi napovedal: »Aktivnosti Zdus v tem letu izhajajo iz treh osnovnih in trajno opredeljenih ključnih nalog: zaščiti človekovih  (in zakonsko ter drugače določenih) pravic, skrbi za aktivno in zdravo staranje članstva in medsebojne pomoči starejšim. Izpostavil je področje aktivnega državljanstva, kjer bo novo vodstvo ob sodelovanju in podpori članstva  pozorno spremljalo nastajanje zakonodaje na področju zdravstva, sociale – posebej dolgotrajne oskrbe, in volilne zakonodaje. Obiski pri poslancih DZ, poslanskih skupinah, po potrebi tudi pri predsednikih strank, bodo stalnica našega dela, še posebej v času priprave in sprejemanja zakonodaje, ki posega na področje dela in življenja starejših.  Aktivni bomo v odborih Vlade RS pri pripravi zakonodaje in pristojnih odborih DZ v razpravah o predlagani zakonodaji pred njenim sprejemom. Okrepili bomo sodelovanje  z Državnim zborom, Ekonomsko socialnim svetom in s sindikati.«
   
  Donku bosta pri vodenju Zdus pomagala podpredsednika  Vera Pečnik, PZDU Celje in Janez Sušnik, PZDU Gorenjska. Upravni odbor Zdus sestavlja 13 članov iz posameznih PZDU: Silvo Malgaj (Celje), Jože Jazbec (Dolenjska), Zdravko Malnar (Gorenjska), Mirko Miklavčič (Južnoprimorska), Janez Gologranc (Koroška), Marjan Sedmak (Osrednjeslovenska), Mirko Lebarič (Pomurska), Jožef Žnidarič (Posavska), Zlatko Martin Marušič (Severnoprimorska), Franc Hojnik, (Spodnjepodravska), dr. Konrad Steblovnik (Šaleška), Janez Malovrh (Zasavska), Franc Lobnik (Zgornjepodravska) in predstavnik aktivov in klubov.
   
  Ob koncu mandata so se dosedanji predsednici dr. Mateji Kožuh Novak zahvalili z listino in nazivom častna predsednica ZDUS, dosedanji podpredsednici Slavici Golob z listino in nazivom častna podpredsednica Zdus, listino častni član Zdus pa so izročili Aldu Ternovcu, Mirku Lebariču, Jožetu Bučerju in Emilu Pepelnjaku.

  Vir: ZDUS

  Prejšnji članekSVIT: VABILA ZA PREBIVALCE DO 74. LETA
  Naslednji članekLIKOVNA KOLONIJA V ROGAŠKI SLATINI