ZUNANJE FITNES NAPRAVE V DOMU VIHARNIK

  759

  ZUNANJE FITNES NAPRAVE ZA VSE GENERACIJE V DOMU VIHARNIK KRANJSKA GORA – IZZIV IN POTREBA

  Crombie s sod. (2004) povzema raziskave, ki govorijo v prid telesne aktivnosti, ki se kaže v povečani kakovosti življenja, zmanjšanju tveganja za padce, preventivi osteoporoze, zmanjša se smrtnost in tveganje za kardiovaskularne bolezni idr. Raziskovalci pa tudi poudarjajo pomen vključitve rednega gibanja v obdobju starosti, ki mora biti ena izmed prioritet na področju promocije zdravja (Nelson et al., 2007). Potrebna je tudi jasna predstavitev, kaj pomeni fizična vadba v starosti, saj mnogi to povezujejo z delom po hiši in na vrtu (ibid.). Vsa navedena, na dokazih podprta dejstva so izziv in obenem potreba, da se starostniku omogoča gibanje na prostem v sklopu kakovostnih fitnes naprav. 

  Občina Kranjska Gora je prepoznala pomembno vlogo vodene vadbe na zunanjih fitnes napravah in investirala v nakup fitnes naprav, ki jih je izbral Dom Viharnik na osnovi strokovnega mnenja fizioterapevtke, spec. nevrofizioterapije. Pri odločitvi za posamezne fitnes naprave so bili upoštevani kriteriji, ki so zagotavljali raznolikost vadbe, možno število vaditeljev na posamezni napravi ter dostop oz. uporabnost za stanovalce na invalidskih vozičkih. Odločili smo se za pet fitnes naprav, nekatere omogočajo vadbo v dvoje, ki spodbuja pogovor in druženje med stanovalci.

  Fitnes naprave za vse generacije so namenjene stanovalcem Doma Viharnik, prebivalcem Kranjske Gore in ostalim obiskovalcem. Omogočajo medgeneracijsko povezovanje, vodeno vadbo ter vpetost v lokalno skupnost. Za zagotavljanje optimalnega in smotrnega koriščenja fitnes naprav bo z mesecem septembrom enkrat tedensko organizirana vodena vadba oz. učenje pravilne vadbe na fitnes napravah za vse zunanje uporabnike.


  Proizvajalec pridobljenih fitnes naprav je podjetje Erlau AG, nosilec kakovostne znamke pripomočkov za starejše in invalide, naprave so testirane s strani TÜV (nemški tehnični inšpektorat). Podjetje MT Cvek je poskrbelo za realizacijo in umestitev fitnes naprav v okolico Doma Viharnik.

  Dodajmo gibanje, športni duh, druženje in medgeneracijsko povezovanje letom življenja!

  Literatura:

  Crombie IK, Irvine L, Williams B, McGinnis AR, Slane PW, Alder Em Et al. Why older people do not participate in leisure time physical activity: a survey of activity levels, beliefs and deterrents. Age ageing 2004; 33(3):287- 93.
  Nelson ME, Rejeski WJ, Blair SN, Duncan PW, Judge JO, KIing Ac e tal. Physical Activity and Public Health in Older Adults: Recommendation from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association (ACSM/AHA). Geriatr Nurs 2007; 28(6):339-40.                                                                 
  Karmen Romih, mag. zdr. neg.
  Foto: arhiv Doma Viharnik
  DOM VIHARNIK

  Prejšnji članekPAPEŽ, KI PREZIRA DENAR IN GRABEŽLJIVCE
  Naslednji članekZDUS OPOZARJA NA ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE