ZUJF – UMIK TOŽB, NASVETI IZ ZDUS

  437

  V zadnjih dnevih se nam oglaša vse več upokojencev v zvezi z vloženimi tožbami zaradi negativne uskladitve pokojnin po 143. členu ZUJF-a. Delovno in socialno sodišče je vložnikom tožb namreč poslalo dopis glede nadaljnje obravnave njihovih tožb.

  Znano je, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije z Odločbo št. U-I-186/12-34 z dne 14. 3. 2013 določbe drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF-a razveljavilo, za uživalce pokojnin, ki jim je od 1. 1. 2013 nosilec zavarovanja nadaljeval z izplačevanjem nezmanjšanih zneskov, le ugotovilo protiustavnost.

  Hkrati je Ustavno sodišče Republike Slovenije določilo način izvršitve svoje odločitve, na podlagi katerega mora ZPIZ vsem uživalcem pokojnin, ki jim je bila pokojnina odmerjena na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF-a ( Ur. l. RS št. 40/12 in 105/12), brez odlašanja izdati nove odločbe.

  Po sprejemu Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in četrtega odstavka 143. člena ZUJF-a je ZPIZ vsem prizadetim uživalcem že izdal konec meseca junija 2013 nove odločbe, s katerimi so odpravljene pravne posledice protiustavnega posega pravnomočno pridobljene pravice. Za naprej je vzpostavljeno stanje, kakršno je bilo pred posegom v pokojnine v mesecu juniju 2012. Zaradi težkih finančnih razmer v okviru državnega proračuna, pa je večini uživalcem pokojninskih dajatev ob izplačilu junijskih pokojnin bilo poračunano le 20 % pripadajočega zneska razlike, preostalih 80 % zneska razlike pa odloženo na izplačilo pokojnin za mesec maj 2014.

  Položaji uživalcev pokojnin, ki so koncem leta 2012 in v prvih mesecih leta 2013 vložili tožbe na Delovno in socialno sodišče, so različni. Uživalcem pokojnin, katerih razlika zaradi protiustavnega posega je bila nižja od 100 evrov, je ZPIZ pripadajočo razliko izplačal v celoti ob nakazilu pokojnin za mesec junij 2013.

  Vsi tisti uživalci, ki so v zvezi z negativno uskladitvijo pokojnin vložili tožbe imajo več možnosti. V kolikor so z izdanimi odločbami ZPIZ-a v mesecu juniju 2013 zadovoljni, imajo možnost, da vložene tožbe umaknejo. To lahko storijo na zelo preprost način, tako, da:

  – na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, Komenskega 7, naslovijo pisno vlogo, v kateri le izjavijo, da tožbo umikajo (Vzorec 1.:KLIKNITE TUKAJ!)

  V kolikor se upravičenci ne bi odločili za umik tožbe lahko sodišču predlagajo, da o njihovih tožbah odloči brez glavne obravnave.

  Možnost odločitve sodišča brez glavne obravnave je namreč podana v 24. členu Zakona o delovnih in socialnih sodiščih in učinkuje tedaj, ko med strankami dejansko stanje ni več sporno. Za uživalce pokojnin bi to praktično pomenilo, da jim ne bi bilo potrebno hoditi na sodišče in se udeleževati glavnih obravnav.

  Tako upravičenci enako kot v prvem primeru, tudi v tem primeru na sodišče pošljejo kratko pisno vlogo, v kateri le zapišejo, da naj sodišče njihovo tožbo reši brez glavne obravnave (Vzorec 2.: KLIKNITE TUKAJ!).

  V kolikor se upravičenci ne bi odločili niti za prvo, niti za drugo varianto, bodo morali počakati, da sodišče razpiše glavne obravnave in šele po tako izvedenih postopkih odloči o njihovih tožbenih zahtevkih.

  Po našem mnenju je predlog Delovnega in socialnega sodišča korekten in o čemer naj se upravičenci odločijo sami. Obe varianti bosta upravičencem prihranili udeležbo na sodišču, kar pa je upoštevaje starost upravičencev, razumna odločitev.

  Če se na poziv Delovnega in socialnega sodišča ne boste odzvali, bo sodišče razpisalo glavno obravnavo in vas pozvalo, da se je udeležite.

  Napisala: Branka Kastelic

  Več:

  Zveza društev upokojencev Slovenije
  Kebetova ulica 9
  1000 Ljubljana
  Telefon: 01/519-51-45
  Fax: 01/515-29-57
  E-mail: anja.sonc@zdus-zveza.siSpletna stran: http://www.zdus-zveza.si 

  Prejšnji članekPOVABILO K PROSTOVOLJSTVU NA F3ŽO
  Naslednji članekPOMOČ PRI PODATKIH GURS ZA VSE STAREJŠE