ZAVOD PAPILOT: ROZIN VRT, DAN ODPRTIH VRAT

  1046

  ZAVOD PAPILOT – CENTER ZA DNEVNO OSKRBO STAREJŠIH

  V okviru zavoda Papilot delujeta Center za dnevno oskrbo starejših, ki posameznikom nudi možnost aktivno kreativnega preživljanja prostega časa in Rozin vrt – središče za preventivo in obravnavo demence, ki predstavlja celosten sistem oskrbe, varstva in vodenih aktivnosti za posameznike z različnimi oblikami in stopnjami demence. Oba imata od julija 2012 naprej sedež na Zasavski cesti 42 v Črnučah, delovni čas je od 7. do 19. ure.

  ROZIN VRT – SREDIŠČE ZA PREVENITVO IN OBRAVNAVO DEMENCE

  Imamo pester nabor vsakodnevnih aktivnosti, s katerimi posameznikom omogočamo in zagotavljamo aktivno vključevanje v socialno okolje, druženje in širjenje socialnih mrež, možnost kreativnega udejstvovanja in krepitev ter vzdrževanje psihofizične kondicije, reševanje osebnih stisk, spodbujanje pozitivne samopodobe in spontanega izražanja čustev. Skupni rezultat vsega tega vodi k psihofizičnemu opolnomočenju posameznikov, razvijanju kreativnih potencialov, premagovanju občutka osamljenosti in nemoči ter povečanju osebnega zadovoljstva in lastne vrednosti.

  DEJAVNA STAROST IN DESTIGMATIZACIJA DEMENCE

  Program je zasnovan na ideji destigmatizacije demence in obdobja staranja kot obdobja pešanja psihofizičnih funkcij ter izolacije iz socialnega sveta. Realizira se enega izmed poglavitnih in za posameznika življenjsko pomembnih ciljev, in sicer ohranjanje in spodbujanje samostojnosti in krepitev psihofizičnega stanja  posameznikov, hkrati pa ohranjanje posameznikovega dostojanstva, osebne integritete, medosebnih in medgeneracijskih odnosov ter socialne vključenosti in sprejetosti. Prispeva se k zmanjševanju osamljenosti, širjenju pozitivnih stališč do starosti in težav povezanih s staranjem ter  k urjenju kognitivnih zmožnosti.

  Z inovativnimi metodami dela, ki temeljijo na vključevanju vseh petih nivojev aktivnosti, to je fizičnega, emocionalnega, intelektualnega, senzoričnega in socialnega, zaobjemamo vsa človekova čutila, spomin, telo in duha in uspešno ter kvalitetno vključujemo različne pristope, ki temeljijo na holistični in na posameznika usmerjeni metodi dela.
  Odlikuje nas profesionalen odnos in strokovno osebje, ki nudi zdravstveno in socialno oskrbo. Organizirano imamo prehrano in prevoz.  

  Pri svojem delu stremimo k temu, da vsakega posameznika v celoti individualno predvsem pa celostno obravnavamo in skušamo pri vsakem najti kombinacijo najbolj ustreznega načina psihofizične in socialne aktivacije, kar je poglavitnega pomena pri doseganju uspešnih rezultatov našega dela. Smo izredno motivacijsko usmerjeni, kar pomeni, da naše uporabnike aktivno vključujemo v načrtovani program.

  Naš program med drugim vključuje vsakodnevno vodeno telovadbo ob glasbeni spremljavi, kjer se poleg klasičnih raztezovalnih gibov izvajajo tudi vaje za moč in ravnotežje, vaje za povezovanje možganskih polobel, sprostitvene in dihalne tehnike, tehnike tradicionalne kitajske medicine, zdravilni zvoki, avtogeni trening, sprehodi. Izvajamo vodeno šolo spomina, ki aktivira kognitivne funkcije, pogovorne skupine, ki posameznikom omogočajo način samorealizacije, druženja in spoznavanje sebe/drugih. Čas si popestrimo tudi s senzorično-motivacijskimi vajami, ki stimulirajo človekova čutila in posameznika spodbudijo, da preko njih zaznava svet okoli sebe. Organiziramo vodene kreativne delavnice, preko katerih se posamezniki učijo novih tehnik ustvarjanja izdelkov in umetnin. Pojemo slovenske narodne pesmi, beremo, razvijamo teme za pogovor, uporabljamo didaktične pripomočke za krepitev motorike in kognicije, izvajamo psihosocialne delavnice z namenom ozaveščanja in spodbujanja posameznikovih čustev, kreativnega mišljenja in samorefleksije. Kuhamo, hodimo v kino, obiskujemo prireditve, si ogledamo kakšno od razstav, na obisk povabimo zanimive goste ali pa si čas krajšamo in popestrimo s prostovoljci.    

  Združujemo in povezujemo različnosti, prispevamo k medsebojnemu sodelovanju in socialni vključenosti vseh ljudi. Uporabniki naših storitev napredujejo, izboljšajo se jim motorika, počutje, komunikacijske sposobnosti, poveča se zmožnost in volja do samostojnega opravljanja vsakodnevnih aktivnosti, oblikuje se pozitivna samopodoba, samozavest, (samo)zaupanje, poveča se koncentracija.

  Glede na kazalce in trend porasta oseb obolelih z demenco, pomeni vključevanje teh oseb v naš sistem in način dela še kako pomembno alternativo in dopolnilo institucionalnim in drugim oblikam varstva (dementnih) oseb, predvsem pa pomeni kvalitetno, aktivno, kreativno in pozitivno obliko bivanja.

  Ob tej priložnosti Vas 18. Decembra 2012, ob 10. uri, vabimo na DAN ODPRTIH VRAT Rozinega vrta – središča za preventivo in obravnavo demence in Centra za dnevno oskrbo starejših, ki delujeta v okviru Papilot, zavoda za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja. Obiščite nas na Zasavski cesti 42 v Črnučah.

  Veselimo se Vašega obiska!

  Kontakt:

  Papilot, Zavod, Ljubljana
  Zasavska cesta 42
  1231 Ljubljana-Črnuče

  031 636 136info@papilot.sinina.zivkovic@lj.papilot.si

  Prejšnji članekRADIO ŠTUDENT V CENTRU STAREJŠIH TRNOVO
  Naslednji članekPRIHAJA MATIJA – PLATFORMA, KI POVEZUJE