ZA OHRANITEV IN IZBOLJŠANJE ZDRAVJA

  344

  MANIFEST ZA OHRANITEV JAVNEGA ZDRAVSTVENEGA SISTEMA  

   
  Po pogovorih in posvetih med upokojenkami in upokojenci smo na ZDUS oblikovali  zahteve, da nadaljujemo z razvojem javnega zdravstvenega sistema in da aktivno sodelujemo pri nastajanju zdravstvene reforme. Za naše zahteve želimo pridobiti čim širšo podporo med našimi članicami in člani in v vsej družbi. Le tako bomo pripomogli k čim bolj solidarnemu, pravičnemu, dostopnemu in kakovostnemu javnemu zdravstvenemu sistemu po meri ljudi in za ljudi. Naše zahteve so:

   
  1. Obdržati in razvijati moramo javni zdravstveni sistem, ki mora temeljiti na vrednotah solidarnosti, enakosti, pravičnosti financiranja, kakovosti in varnosti ter biti enako dostopen vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije, ne glede na njihovo premoženjsko stanje.

  2. S sredstvi za financiranje javnega zdravstvenega sistema mora upravljati samo ena zavarovalnica z enim samim obveznim zdravstvenim zavarovanjem, ki se polni  iz več virov (prispevki, proračun, davki, trošarine…), kar najbolj ustreza našemu majhnemu številu prebivalcev in njihovi finančni moči.

  3. Javni zdravstveni zavodi morajo ostati neprofitni, njihovo upravljanje mora biti odgovorno in gospodarno.

  4. Koncesijska dejavnost kot zasebna dejavnost znotraj javnega zdravstvenega sistemamora biti zakonsko ustrezno urejena, delo koncesionarjev ter poraba javnih sredstev v tej dejavnosti pa morata biti ustrezno nadzorovana.

  5. Javni in zasebni zdravstveni sistem morata biti ločena, da ne bodo bolniki, ki lahko plačajo, v javnem sistemu obravnavani prednostno.
  6. Krepitev zdravja in nadgradnjo preventivnih programov ter programov aktivnega in zdravega staranja morajo postati prednostne naloge v vseh dejavnostih primarne ravni, v delovnih in lokalnih okoljih ter dejavnosti javnega zdravja.

  7. Zdravstveno oskrbo in zdravstvene dejavnosti moramo optimizirati s posebnim poudarkom na krepitvi primarnega zdravstvenega varstva, racionalnejši in bolnikom prijazni zunaj bolnišnični obdelavi in integriranega sistema dolgotrajne oskrbe kot nove veje socialne varnosti.
   
  Upokojenke in upokojenci podpiramo čim prejšnje sprejetje Resolucije o Nacionalnem planu ZV 2015-25 v Državnem zboru, s katero se morajo vlada in vsi vladni sektorji ter izvajalci zavezati k uresničevanju zastavljene smeri razvoja javnega zdravstvenega sistema. Podpiramo v dokumentu navedene vrednote in 4 prednostna področja razvoja javnega zdravstvenega sistema.
  Vir: ZDUS

  Prejšnji članekPROJEKT A-Qu-A: VABILO NA MERITVE
  Naslednji članekBODIMO ZDRAVI, AKTIVNI IN VITALNI!