VPLIV DDV NA CENE V DOMOVIH ZA STAREJŠE?

  463

  Na Skupnost se obračajo številni predstavniki medijev in druge organizacije z vprašanjem kako bo sprememba DDV vplivala na cene v domovih za starejše.

  Domovi za starejše, ki delujejo v javni mreži (državni domovi in zasebni domovi s koncesijo) morajo ceno oskrbe izračunati po veljavnem pravilniku MDDSZ in pridobiti soglasje k ceni. Pravilnik tudi določa, da se med letom lahko cena spremni samo če bi elementi za izračun cene povzročili več kot 3 % povečanje kalkulativnih stroškov. V primeru spremenjene stopnje DDV sami kalkulativni elementi ne bodo za več kot 3 % vplivali na izračun cene, zato tudi domovi cene ne morejo spreminjati med letom – cena bo ostala za uporabnika nespremenjena.

  Hkrati pa v Skupnosti izražamo zaskrbljenost, saj že sedanje napovedi kažejo, da se bodo stroški delovanja domov občutno povečali, saj številni dobavitelji energentov, blaga in storitev napovedujejo povišanje cen, predvsem pa nas skrbi povišanje cen, ki ga pričakujemo zaradi psihološkega učinka spremenjene stopnje DDV, ki utegne povzročiti občutno večje povišanje cen, kot pa bi ga prinesla sama spremenjena stopnja DDV. Torej se bomo ponovno soočili s situacijo, ko se bodo vstopni stroški povišali, cene storitev in kupna moč uporabnika pa bo ostala nespremenjena, kar v že tako izjemno zaostreni poslovni situaciji domov predstavlja dodatno nevarnost, ki poleg naraščajočega deleža neplačnikov, slabše zasedenosti kapacitet in restriktivnih ukrepov vlade ter javnih blagajn, utegne marsikateri dom pahniti čez rob pozitivnega poslovanja. Ker domovi vse svoje prihodke ustvarijo s plačevanjem storitev s strani uporabnikov, njihovih družinskih članov in občin, ter s plačili storitev zdravstvene zavarovalnice za svoje zavarovance, pavšalno pa nimajo nikakršnega financiranja ali subvencioniranja s strani države, tako povečevanje vstopnih stroškov samo dodatno negativno vpliva na pogoje, ki jih lahko ponudimo stanovalcem, in zmanjšuje možnosti najnujnejšega razvoja ter obnov.

  Domovi torej zaradi spremenjene stopnje DDV cen ne bojo povišali, ne vemo pa, koliko časa bomo v tako restriktivnih finančnih pogojih še uspeli stabilno zagotavljati storitve za vse bolj obubožane uporabnike in zavarovalnico.

  S spoštovanjem,
  Boris Koprivnikar
  predsednik upravnega odbora

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekIZPLAČILO ZAKONITIH ZAMUDNIH OBRESTI
  Naslednji članekRDEČE, DEBELE IN HRUSTLJAVE ČEŠNJE.