VARNA STAROST ODSLEJ TUDI V TISKANI OBLIKI

  553

  V informacijskem centru Varna starost pripravljamo v začetku marca 2012 izdajo prve brezplačne brošure v kateri so zbrana nekatera dejstva o možnostih preživljanja varne starosti danes v Sloveniji. Brošura je zamišljena kot vodnik, od obdobja pred upokojitvijo in po njej, z nasveti za aktivno preživljanje najlepših let in usmeritvami, na koga se obrniti, ko ne zmorete več vsega sami. Ponuja odgovore na vprašanja: Kako čim dlje ostati doma? Za koga so primerna oskrbovana stanovanja? Kako do postelje v domu za starejše?

  Brošura je brezplačna!

  Brošuro lahko naročite prek spletnega mesta http://www.varnastarost.si/nas_kontakt_infopush/ (ne pozabite na svoj točen naslov) ali številke 080 22 46. Seveda je brošura za vas brezplačna.

  Insert iz prihajajoče brošure:

  ČIM DLJE OSTATI DOMA – Varnost in udobje domačnosti

  Naj grem v dom ali ostanem doma, kaj je najboljše v mojem primeru? Kaj zajema pomoč na domu in kdo jo ponuja? Kdo je upravičen do pomoči na domu? Ali obstajajo tehnične rešitve, ki bi povečale varnost in dosegljivost pomoči?

  V skladu s smernicami razvoja oblik varstva starejših tudi drugje v razvitem svetu prevladuje cilj, da ostanemo doma čim dlje. Gre za znano okolje, ki smo ga večinoma zgradili sami, torej tako, kot smo želeli. V kombinaciji s pomočjo svoje družine ali pomočjo na domu morate le odpraviti nekatere ovire, kar je v večini primerov izvedljivo. Ne le, da je tak način prijaznejši do starostnikov, velikokrat je tudi racionalnejši.
  Osnovni namen pomoči na domu je, da vam omogoči čim bolj kakovostno življenje v domačem okolju, hkrati pa te storitve nadomeščajo institucionalno varstvo. Pomoč na domu so dolžne zagotoviti občine prek javnih zavodov in osebnih izvajalcev s koncesijo.
  V javni mreži izvajajo pomoč na domu centri za socialno delo, domovi za starejše, drugi javni zavodi in koncesionarji. Storitev zajema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjsko pomoč in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.
  Storitve plačate sami, če pa tega ne zmorete, jih plača tisti, ki vas je dolžan preživljati. Največkrat so to zakonec ali otroci. Če teh ni ali pa ne zmorejo plačevati, je plačnik storitve matična občina.
  Za ljudi, ki potrebujejo tovrstno pomoč čez ves dan in morda tudi čez noč, pa javne službe niso dovolj, saj večinoma zagotavljajo pomoč na domu le med delavniki. Problem oskrbe torej ostane v popoldanskem, večernem in nočnem času, ter tudi ob vikendih in praznikih.
  Veseli nas, da se ponudba na tem področju hitro razvija. Sodobne tehnične rešitve omogočajo večjo varnost in doseg zdravniške pomoči tako rekoč kadarkoli in kjerkoli. Ponudniki pomoči na domu pa se združujejo v sisteme, ki bodo dosegli tudi bolj oddaljena domovanja.
  Kdaj torej navezati stik s servisom Varna starost? Ko ste v dilemi, kaj in kako storiti, da bo za vašo varno starost najbolje. Ko potrebujete le potrditev, da je vaša odločitev dobra in pravilna. In tudi v primerih, ko potrebujete nekoga, ki bo prevzel izvedbo celotnega projekta, od ideje, načrtovanja in na koncu racionalne in strokovne izvedbe. Le klic ali klik vas ločita od vseh informacij, ki jih potrebujete vi ali morda vaši svojci, da pridete do verodostojnih in usposobljenih ljudi, ki vam lahko ponudijo ustrezno oskrbo na domu.

  Prejšnji članekNOVA MERILA ZA NEGO, BOLJŠE VREDNOTENJE
  Naslednji članek9. MARCA DAN ODPRTIH VRAT V DOMU VIHARNIK