NOVA MERILA ZA NEGO, BOLJŠE VREDNOTENJE

  534

  Na delovnem posvetu, na temo spremenjenih meril za zdravstveno nego, so se v sredo 15. februarja na Brdu pri Kranju sestali odgovorni iz domov in zavodov za usposabljane. Dogovorili so se način testiranja in uvedbe sremenjenih meril za razvrščanje oskrbovancev v kategorije zdravstvene nege in rehabilitacije.

  Nova merila za nego, boljše vrednotenje zdravstvene nege v domovih

  Trenutni način kategorizacije zdravstvene nege se je večkrat  izkazal za neučinkovitega in netransparentnega. Na pobudo Skupnosti socialnih zavodov Slovenije že več kot dve leti delovna skupina pipravlja nova merila, ki so jih  danes predstavili člani delovne skupine. Mag. Zdenka Tičar z Ministrstva za zdravje, Davor Dominkuš z Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Boris Koprivnikar iz Skupnosti so uvodoma predstavili razloge za spremembe in testiranje ter dolgoročne učinke sprememb.

  Celovit, jasen in enoznačen sistem

  Kot je Boris Koprivnikar naznanil, mora do spremembe meril priti zaradi potrebe po celoviti, jasni in enoznačni opredelitvi opravil zdravstvene nege in oskrbe v socialnem zavodu, pa tudi v drugih oblikah dolgotrajne oskrbe. Merila so medresorsko in strokovno usklajena, saj so bila pripravljena v okviru široke delovne skupine, v kateri so sodelovali Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Skupnost organizaij za usposabljanje, Zbornica zdravstvene nege, Sekcija domskih zdravnikov pri Zdravniški zbornici in Skupnost socialnih zavodov. Dodaten razlog za spremembo je realnejše vrednotenje storitev na podlagi časovnih opredelitev. Z doplonitvijo meril, s storitvami s področja oskrbe in socialnega dela, lahko predstavljajo tudi univerzalno izvedbeno podlago na področju dolgotrajne oskrbe, kjer že nekaj let pričakujemo novo zakonsko ureditev. Vse opredelitve temeljijo na zdravstvenem stanju in mednarodni LOSS lestvici, s katero se določi potrebo po pomoči uporabniku po posameznih življenjskih opravilih.
  LOSS lestvica predstavlja enotno orodje za oceno stopnje sposobnosti samooskrbe, ki bo omogočalo celovito in enotno oceno oskrbnih, socialnih in zdravstvenih potreb posameznika.
  Strokovni posvet na Brdu, je pomemben korak k pravičnejšem, transparentnejšem in bolj racionalnem vrednotenju storitev in pomemben korak tudi v smeri uvedbe nove zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe.

  Več informacij:

  Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora SSZS
  e-pošta: boris.koprivnikar@ssz-slo.si, GSM: 041 672 074

  Prejšnji članekEVROPSKO LETO AKTIVNEGA STARANJA PRIČELO ZDAJ!
  Naslednji članekVARNA STAROST ODSLEJ TUDI V TISKANI OBLIKI