zlata leta

Predstavitev zavoda Zlata leta

Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta je zasebni zavod, ki ga je ustanovilo šest relativno mladih posameznikov, ki so zaznali svojo priložnost za pomoč družbi, ki ni odraščala z moderno informacijsko tehnologijo. Ustanovitelji smo strokovnjaki na področju spletnega novinarstva in promocije, načrtovanja in postavljanja spletnih strani, hkrati pa imamo močan socialni čut. Skupaj delujemo dobri dve leti, krog sodelavcev se širi, naš glavni cilj pa je promoviranje modernih tehnologij med starejšimi.
Predstavitveni video na www.youtube.com/watch

Vizija zavoda Zlata leta

»Čas, v katerem živimo, človeka sili v individualno držo, kar posledično prinaša tudi odmike med generacijami.« Zavod Zlata leta se takšnemu načinu razmišljanja upira in s svojim delovanjem daje zgled solidarnosti, prostovoljstva, zbliževanja, razumevanja. Zavod si prizadeva prikazati svetlo plat tretjega življenjskega obdobja in s tem javnosti dokazati, da so si danes vse tri generacije pravzaprav bližje kot kadarkoli prej. Želimo si povezovanja, ne le med generacijami, temveč tudi znotraj njih.

S svojim znanjem in izkušnjami želimo izobraževati otroke, starše in starejše o tem, kako se približati drug drugemu, tudi s pomočjo novodobnih medijev. Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta koristi internet kot medij zbliževanja. Na portalu www.zlataleta.com in z babico Zlatko predstavlja svoje aktivnosti, poleg tega pa na preprost način predstavlja vsebine, ki naj uporabnika spodbudijo k razmišljanju o tem, kako bi lahko sam prispeval k izboljšanju medgeneracijskih odnosov v svojem okolju. Hkrati dajemo poudarek na osebnem pristopu, organiziramo druženja, izobraževanja in druge aktivnosti, ki v ljudeh vzbujajo motivacijo in krepijo njihove potenciale.

Želimo, da Zlata leta postanejo najboljši in zaupanja vredni prijatelj za ljudi v tretjem življenjskem obdobju. Kot njihovi ambasadorji se bomo zavzemali za to, da njihova znanja in izkušnje implementiramo v vsakdanjik mlajših generacij.

Poslanstvo in cilji zavoda Zlata leta

– postati in ostati najbolj prepoznaven portal na področju medgeneracijskega sodelovanja
– mlajšim generacijam prikazati starostnike kot enakovreden člen v celotni družbi (opozarjati na dobre prakse)
– razbijanje mitov o nekoristnosti starejših
– krepiti idejo solidarnosti in prostovoljstva med ljudmi
– osveščanje o zdravem načinu življenja
– predstavitev uporabnih tehnologij (slikovna in video navodila na spletu in na drugih medijih (tiskovina, DVD), pomoč na daljavo, osebni pristop)
– krepiti samozavest starejših ljudi, jih motivirati, krepiti njihove potenciale
– pomagati ohranjati starostnike aktivne čim dalj časa
– starostnikom ponuditi čim več praktičnih nasvetov, ki jim lahko olajšajo življenje- starejšim na primerih pokazati, da so koristni in da jih družba potrebuje
– osveščanje starostnikov o njihovih pravicah
– opozarjati družbo (in politike) na probleme, ki nastanejo ob staranju prebivalstva

Pomembnejši rezultati prvih dveh let delovanja

– Spletni portal za starejše www.zlataleta.com – deluje od septembra 2008. Do oktobra 2010 smo objavili že več kot 1.000 prispevkov, mesečno beležimo preko 25.000 obiskovalcev, katerih povprečna starost je 53 let.

– Medijsko pokroviteljstvo osrednjega festivala za starejše pri nas – F3ŽO (Festival za tretje življenjsko obdobje) 2009. Tridnevni dogodek je naša ekipa zabeležila v več kot 50 prispevkih, ki so obogateni s preko 60 video posnetki in 500 fotografijami. V letu 2010 se je participacija zavoda Zlata leta na F3ŽO še povečala, saj smo sodelovali tudi pri ustvarjanju programa za enega izmed osrednjih prizorišč.

– Projekt Kulturna spletanja – brezplačne delavnice za invalide, ki se želijo predstaviti s svojimi umetniškimi izdelki. Vsakemu udeležencu smo brezplačno postavili spletno stran, nato pa smo ga naučili, kako to in ostala internetna orodja izkoristi za samopromocijo. Sredstva za projekt smo dobili na razpisu s strani Ministrstva za kulturo in Evropskih socialnih skladov. Več na www.kulturna-spletanja.si.

– Partnerstvo v projektu Filmska srečanja ob kavi (Abonma za starejše), ki ga vodi Kinodvor.

– Sodelovanje s Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS). Podobno kot v projektu Kulturna spletanja svoje znanje predajamo tudi predstavnikom nevladnih organizacij, ki so na tem področju šibkejši.

– Širjenje tekaške sekcije ter sodelovanje s strokovnjaki na tem področju. Tekači se v vse večjem številu udeležujejo rekreativnih tekov, zavod pa je začel sodelovati z vrhunsko športnico – tekačico na smučeh – Majo Benedičič. Za jesen 2010 pripravljamo skupinske vadbe, namenjene vsem zainteresiranim. Vadba se imenuje Power pot in je sestavljena tako, da je primerna za vse starostne skupine.

– Vodstvo zavoda Zlata leta se redno udeležuje različnih izobraževanj,  saj se zavedamo pomembnosti nenehnega izboljševanja. V ta namen sta v letu 2010 dva člana opravila izpit za notranjega presojevalca, saj smo začeli v zavodu delovati po sistemu kakovosti, ki omogoča pridobitev certifikata Sistem kakovosti za NVO.

– Partnerstvo v projektu ROJ –  konzorcij 17 organizacij, ki se zavzema za vključevanje starejših, invalidov, Romov in drugih socio-ekonomsko ranljivih skupin v informacijsko družbo. To je nacionalni projekt, ki bo v prihodnjih letih na podlagi kaskadnega sistema poskrbel za trajnostno rešitev na tem področju.

– Brezplačne spletne strani za vsa društva upokojencev v Sloveniji. Postavili smo 497 tipskih, uporabnikom prijaznih spletnih strani, ki pa so v določeni meri prilagodljive in jih je možno personalizirati. Krovna spletna stran ima domeno www.d-u.si. Glavni cilj projekta je starejšim generacijam omogočiti, da pokažejo svetu, kako zelo aktivni so in kaj vse še zmorejo. Hkrati bodo na ta način dobili svoj kanal, kjer bodo lahko celotni Sloveniji sporočali svoja mnenja o aktualnih zadevah in njihovem okolju. Društva bodo te strani lahko sama urejala. Več o projektu na naslovu http://d-u.si/o-projektu/.

– Odobrena sredstva za usposabljanje uredniške ekipe šestih invalidov za samostojno vodenje neodvisnega spletnega medija za invalide. Sredstva bomo črpali iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstva za kulturo. Zavod Zlata leta bo iz lastnih sredstev financiral postavitev spletnega portala, katerega vsebine bodo v prvi vrsti namenjene invalidom, hkrati pa bo portal zanimiv tudi za širšo slovensko javnost.

PREDSTAVITEV ZAVODA ZLATA LETA 

Glavno poslanstvo zavoda za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta je vzpodbujanje rabe modernih tehnologij med starejšimi.