ZAPUŠČINSKI POSTOPKI

(copy 1)

ZAPUŠČINSKI POSTOPKI

Zapuščinski postopek se uvede po uradni dolžnosti, takoj ko sodišče izve, da je kdo umrl ali izve, da je razglašen za umrlega. Sklepi o dedovanju se praviloma izdajajo po opravljeni obravnavi. V zapuščinskem postopku morajo dediči podati svoje dedne izjave. Dedne izjave, ko so enkrat podane so nepreklicne. Če se katera stranka ne strinja s svojim dednim položajem ali je sporno kakšno dejstvo od katerega je odvisna pravica, sodišče glede na to prekine zapuščinsko obravnavo in napoti na pravdo ali na upravni postopek stranke zapuščinskega postopka. Dediči pa lahko na glavni obravnavi sklenejo dedni dogovor glede razdelitve zapuščine.

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: NEPREMIČNINE

(copy 1)