SESTAVA OPOROK

(copy 1)

SESTAVA OPOROK

Poznamo več vrst oblike oporoke. Najbolj znana in razširjena je lastnoročna oporoka. V njej oporočitelj natančno zapiše predmet zapuščine (pri nepremičninah parcelno številko oziroma drug identifikacijski znak s katerim natančno določi nepremičnino, ki je predmet zapisa) in oporočnega dediča oziroma več njih. Podpisana mora biti lastnoročno. Druga oblika je pismena oporoka pred pričami. Pri tem zapiše ene od prič oporoko, oporočitelj pa jo v prisotnosti obeh prič lastnoročno podpiše in pred njima hkrati izjavi, da je to njegova oporoka. Tretja oblika pa je sodna oporoka. Le ta se poda pred sodnikom na sodišču.

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: POGODBE O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU