POGODBE O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU

(copy 1)

POGODBE O DOSMRTNEM PREŽIVLJANJU

To je pogodba na podlagi katere se preživljalec zaveže, da bo preživljal drugo pogodbeno stranko preživljanca, le ta pa izjavi, da mu zapušča vse premoženje ali del  premoženja, ki obsega nepremičnine in premičnine, ki so namenjene za rabo in uživanje nepremičnine, s tem, da je njihova izročitev odločena do izročiteljeve smrti. Pogodba mora biti sestavljena v obliki notarskega zapisa. Stranki lahko dogovorita, da se preživljanec v korist preživljalca odpove razpolaganju s premoženjem, ki je predmet pogodbe o dosmrtnem preživljanju. Sama vsebina pogodbe, na kakšen način se izvršuje preživljanje, pa je odvisna od dogovora med strankama.

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: POGODBE O IZROČITVI IN DELITVI PREMOŽENJA