POGOSTA VPRAŠANJA

INFORMACIJSKA MREŽA ZA STAREJŠE

Za vas smo popisali nekatera pogostejša vprašanja in tudi kratke splošne odgovore na njih.  

Potrebujemo nasvet, kaj naj naredimo doma – z našim dedkom je slabo, situacija terja spremembe, mi pa želimo zanj res najboljše, kar se v danih razmerah da. Rabimo vpogled v možnosti, ki se ponujajo, da se bomo skupaj odločili.

»Dane razmere« so dejansko v vsakem primeru posebej različne in jih rešujemo povsem individualno. Splošen je le opis različnih možnosti, kjer ugotavljamo, da ljudem še niso dovolj poznane. Ne gre le za izbiro: v dom ali ne. Večini predstavimo opcijo oskrbovanih stanovanj in pomoči na domu. Od tu naprej pa res za vsakega posebej: kakšne so želje, kakšno je zdravstveno stanje, koliko finančnih sredstev je na voljo, regionalne preference… Pri »varni starosti« lahko naročite osebno analizo nastanitvenih možnosti, kjer vam preskrbimo vse potrebne podatke za odločanje.

Kako do proste postelje v domu? Kakšen je postopek, koga konkretno je treba poklicati, kolikšne so čakalne vrste v posameznih domovih?

V teoriji je enostavno: prijavite se v čakalno vrsto, praviloma v najbližji Dom za starejše ali lokalni Center za socialno delo in se pridružite dobrih 17.000 čakajočih in pač počakajte. V praksi proces poteka malo drugače. Obstaja ocena, da je takih, ki dejansko potrebujejo posteljo mora desetina tega števila, ostali so oddajali prošnje »na zalogo« ali pa so vpisi posledica neažurnega evidentiranja.
Problem je zagotovo v Ljubljani z okolico, kjer je potrebno počakati, ali pa se najprej poslužiti kakšnega oddaljenejšega »prehodnega« doma. Prav tako je problem zagotovo tudi v Prekmurju, kjer se po ocenah govori že o prek 250 nezasedenih posteljah.
Stanje je od doma do doma različno. Poklicati je treba domske socialne delavke in preveriti. Za seznam domov in kontakte lahko kliknete TUKAJ.
Če ste zahtevni in želite preveriti vse možnosti, vam zna vzeti kar nekaj časa. Socialnim delavkam še zdaleč ni edina naloga dežurati pri telefonu. Druga možnost je, da kontaktirate nas. Pred nekom, ki začne raziskovati od začetka smo seveda v veliki prednosti, saj informacije o posameznih domovih redno spremljamo in urejamo.

Kaj so sploh to oskrbovana in varovana stanovanja? In kaj so namenska upokojenska stanovanja? Kako do njih? Kje se nahajajo in koliko stanejo?

Iz prejšnjega sistema smo »podedovali« namenska upokojenska stanovanja, ki jih upravlja Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Za njihov najem obstajajo čakalne vrste, prošnjo za uvrstitev nanjo pa je potebno oddati pri lokalnem društvu upokojencev.
Sodobna oskrbovana stanovanja pa se razlikujejo od »običajnih« po svoji prilagojenosti gibalno oviranim (širša vrata, brez stopnic, prilagojena kopalnica, rdeči gumb…), hkrati pa mora biti zagotovljena zdravstvena in socialna oskrba, zato se večina tovrstnih objektov gradi v bližini obstoječih domov za ostarele. Večino ponudbe na trgu je za nakup, najti pa se da tudi nekaj možnosti za najem tovrstnih stanovanj. Kar nekaj projektov je ravno v gradnji. Ponudbe in cene lahko sami preverite pri posameznih ponudnikih ali pokličite nas, da jih pridobimo v vašem imenu.

Kako je s pomočjo in nego na domu? Ali to pride v poštev pri našem konkretnem primeru? Kdo storitev izvaja?

Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za različne organizirane oblike praktične pomoči na domu.
Pri “varni starosti” zaenkrat le posredujemo kontakte izvajalcev v različnih občinah po Sloveniji.

Stara mama si je zlomila kolk in v četrtek jo dobimo iz bolnice. Doma ji ne bomo znali pomagati, očitno bo morala v dom,  a to ne gre čez noč… Rešitev potrebujemo takoj. Kaj predlagate?

Lahko rečemo, da je večina prejetih klicev ravno takih. Nepričakovani dogodki žal prinašajo nepredvidljive težave. K sreči tudi več različnih ponudnikov prepoznava reševanje te problematike, kot storitev, ki jo razvijajo v svojih sredinah. Tako na straneh našega portala predstavljamo ponudbe zdravilišč, ki ponujajo kvalitetne programe zdravilškega zdravljenja, hotele, ki so se specializirali za dolgotrajno bivanje starejših, domove za starejše, ki imajo takoimenovane »začasne« ali »prehodne oskrbovance«. Pokličite, poskušali vam bomo najti čimbolj ustrezno rešitev.

Naša teta hoče v dom, tisoč stvari je potrebno urediti, mi pa časovno tega ne zmoremo. Ali lahko pri vas najamemo svetovalca, da prevzame njen primer? Rabimo nasvet in predloge, kako urediti z njenim stanovanjem in ostalim premoženjem tako, da bo najbolje zanjo in da konec koncev ne bomo kasneje imeli težav pri zapuščini…

Če ste sami kdaj urejali podobne zadeve, si znate predstavljati, kako kompleksne so lahko. Pri nas smo poiskali in pogodbeno vezali vrhunske strokovnjake iz področij nepremičninskega, finančnega in pravnega svetovanja. Prevzamemo lahko tudi pomoč pri zbiranju dokumentacij in podobno. Prednost je osebno vodenje vsakega primera posebej, saj za naročnika predstavlja več rešitev hkrati na enem mestu, postopki so načrtovani, časovno usklajeni in tudi stroškovno racionalni. Večkrat celo ugotovimo, da se da navidez težavno družinsko situacijo z objektivnim pogledom in predlogom od zunaj, rešiti dokaj hitro in enostavno.
Zanimivo, da se za pomoč osebnega svetovalca največkrat odločijo časovno preobremenjeni skrbniki starejših in ne starejši sami, torej tisti, ki bi tovrstno pomoč najbolj potrebovali. Vzroke lahko seveda najdemo v tem, da informacija o tovrstni pomoči preko spleta ne pride neposredno do pomoči potrebnih. posameznikov.

Z ženo sva odločena, da v dom ne greva, dokler bo le šlo. Ostati hočeva doma. Potrebujeva nekoga, ki se spozna, ki nama bo predlagal, kaj bi bilo dobro v hiši preurediti, da nama bo čimlažje in tudi, da to potem izvede. Na ključ.

Po naši oceni je tovrstnega razmišljanja celo premalo. V skladu z smernicami razvoja oblik varstva starejših tudi drugod v razvitem svetu prevladuje cilj, da ostanemo doma čimdlje. Gre za poznano okolje, ki smo ga večinoma zgradili sami, torej tako, kot smo želeli. V kombinaciji s pomočjo svoje družine ali pomočjo na domu, potrebujete le odpraviti določene ovire, kar je v večini primerov izvedljivo. Pri nas smo na eni strani povezani z arhitekti, ki že imajo izkušnje podobnih predelav, na drugi pa preverjene izvajalce, kot naprimer strokovnjake za hišna dvigala in podobne specialiste.
Kdaj torej poklicati nas? Ko ste v dilemi, kaj in kako narediti, da bo za vašo varno starost najbolje. Ko potrebujete le potrditev, da je vaša odločitev dobra in pravilna. In tudi v primerih, ko potrebujete nekoga, ki bo prevzel izvedbo celotnega projekta, od ideje, načrtovanja, pridobitve ustreznih dovoljenj in na koncu racionalne in strokovne izvedbe.
 
Vsem starejšim priporočamo, da se za svojo lastno varno starost pričnete pripravljati čimprej. Procesi pridobivanja informacij, izbira in odločanje in potem izvedba rešitev, tako kot jih želite sami, so lahko relativno dolgotrajni. Veseli bomo, če vam bomo pri tem lahko kaj v pomoč.

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: IZBOR PONUDB ZA STAREJŠE

KDO UPORABLJA NAŠE STORITVE?

– starejši, ki si želijo pripraviti plan za brezskrbno preživljanje starosti
– starejši, ki želijo prepustiti urejanje problemov in formalnih zadev strokovnjakom
– starejši, ki morajo rešiti problem, ko ne morejo več skrbeti zase
– družine (svojci), ki razmišljajo vnaprej
– družine (svojci), ki imajo tak problem zdaj

NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

IZJAVA

Najprej smo sami kar dolgo iskali ponudbe varovanih stanovanj za teto, pa ni nikjer preglednega seznama. Pomagali so nam pri VARNI STAROSTI – poiskali in uredili so nam prev tako stanovanje, kot smo ga želeli. Teta je selitev dobro prenesla. Njeno staro stanovanje še čaka na kupca.
Družina K., Ljubljana


NAŠE VODILO

Svetujejo samo pooblaščeni in licencirani strokovnjaki iz posameznih branž. Cena posredovanih storitev je enaka, kot če bi jih poiskali neposredno.