POGOSTA VPRAŠANJA

SPLOŠNO O OSKRBOVANIH STANOVANJIH

OSKRBOVANA STANOVANJA

V uredništvu VARNE STAROSTI ažurno spremljamo vse projekte oskrbovanih stanovanj v Sloveniji. Imamo podatke o poteku gradnje novih objektov, o trenutni razpoložljivosti prostih stanovanj, pogoje in okvirne cene. Poznamo rešitve za najem in nakup, tudi pomoč pri menjavi obstoječih nepremičnin. Pokličite na našo brezplačno številko ali nam pošljite mail in zahtevajte svoj termin za posvet!
Oskrbovana stanovanja spadajo med oblike institucionalnega varstva. Namenjena so starejšim ljudem, ki se sami ne morejo več v celoti  oskrbovati ali negovati, kljub temu pa lahko še vedno živijo razmeroma samostojno življenje z večjo ali manjšo pomočjo strokovnega osebja. Storitev varstva se izvaja v funkcionalno povezanih in potrebam starejših ljudi prilagojenih stanovanjih – takoimenovanih varovanih ali oskrbovanih stanovanjih.

Nekatere tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja

Gradnja oskrbovanih oziroma varovanih stanovanj je podrobneje določena v Pravilniku o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor. V njem so podane minimalne tehnične zahteve za stavbe z oskrbovanimi stanovanji – določbe glede števila parkirnih mest, dostopa do stavb z oskrbovanimi stanovanji, vhoda v stavbo, skupnih prostorov, dvigal. Poleg tega so obrazložene tudi minimalne tehnične zahteve za oskrbovana stanovanja.

Prostori v oskrbovanih stanovanjih, ki so namenjeni bivanju in spanju, tako na primer ne smejo biti ožji od polovice svoje dolžine in ne ožji od 220 centimetrov. Širina prehodov, namenjenih komunikaciji med prostori, mora znašati najmanj 100 centimetrov, tudi po namestitvi opreme.

 Oskrbovana stanovanja morajo omogočati osnovno oskrbo, ki obsega:

•    pomoč pri bivanju, kamor sodi: osnovno čiščenje vseh ali posameznih prostorov stanovanja z odnašanjem smeti in postiljanje
•    organizirano prehrano, kamor sodi: prinašanje pripravljenih obrokov ali priprava hrane v stanovanju in pomivanje uporabljene posode
•    pomoč pri pranju, sušenju in likanju perila.
•    pomoč pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih opravil, na primer pomoč pri oblačenju, slačenju itd.
•    varstvo in pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodi: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca.
Oskrbovana stanovanja morajo svojim stanovalcem omogočati tudi možnost uporabe celodnevne nujne pomoči preko klicnih centrov za pomoč na daljavo. Obseg in vrsta oskrbe se prilagodi potrebam in željam posameznega upravičenca.
Stanovalci oskrbovanih stanovanj imajo praviloma možnost, da izbirajo posamezne storitve ali pa pakete storitev. Storitve oziroma paketi storitev so odvisni od obsega pomoči, ki jo posameznik potrebuje glede na svoje zdravstveno stanje.

Kaj so sploh to oskrbovana in varovana stanovanja? In kaj so namenska upokojenska stanovanja? Kako do njih? Kje se nahajajo in koliko stanejo?

Iz prejšnjega sistema smo »podedovali« namenska upokojenska stanovanja, ki jih upravlja Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Gre za klasična stanovanja, namenjena bivanju starejših. Za njihov najem obstajajo čakalne vrste, prošnjo za uvrstitev nanjo pa je potebno oddati pri lokalnem društvu upokojencev.
Sodobna oskrbovana stanovanja pa se razlikujejo od »običajnih« po svoji prilagojenosti gibalno oviranim (širša vrata, brez stopnic, prilagojena kopalnica, rdeči gumb…), hkrati pa mora biti zagotovljena zdravstvena in socialna oskrba, zato se večina tovrstnih objektov gradi v bližini obstoječih domov za ostarele. Večino ponudbe na trgu je za nakup, najti pa se da tudi nekaj možnosti za najem tovrstnih stanovanj. Kar nekaj zanimivih večjih in manjših stanovanjskih naselij varovanih stanovanj pa je ravno zdaj v različnih fazah gradnje. Ponudbe in cene lahko sami preverite pri posameznih ponudnikih ali pokličite nas, da jih pridobimo v vašem imenu.

Če želite našo pomoč, kliknite: KONTAKT

Preberite tudi naslednje poglavje, kliknite: NAJEM OSKRBOVANIH STANOVANJ

KDO UPORABLJA NAŠE STORITVE?

– starejši, ki si želijo pripraviti plan za brezskrbno preživljanje starosti
– starejši, ki želijo prepustiti urejanje problemov in formalnih zadev strokovnjakom
– starejši, ki morajo rešiti problem, ko ne morejo več skrbeti zase
– družine (svojci), ki razmišljajo vnaprej
– družine (svojci), ki imajo tak problem zdaj

NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED PONUDB ZA STAREJŠE

Za vas pregledujemo trg in zbiramo informacije o ponudbah namenjenih starejšim. Kontaktirate jih lahko sami, ali pa za to pooblastite osebnega svetovalca.

IZJAVA

Najprej smo sami kar dolgo iskali ponudbe varovanih stanovanj za teto, pa ni nikjer preglednega seznama. Pomagali so nam pri VARNI STAROSTI – poiskali in uredili so nam prev tako stanovanje, kot smo ga želeli. Teta je selitev dobro prenesla. Njeno staro stanovanje še čaka na kupca.
Družina K., Ljubljana


NAŠE VODILO

Svetujejo samo pooblaščeni in licencirani strokovnjaki iz posameznih branž. Cena posredovanih storitev je enaka, kot če bi jih poiskali neposredno.

Območna enota NOVO MESTO

1. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO

Šmihel 1, 8000 Novo mesto
telefon: 07 371 99 11
faks: 07 371 99 44
e-pošta: dso-nm@siol.net
URL: http://www.dso-novomesto.com

2. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ

Ulica 21. oktobra 19c, 8340 Črnomelj
telefon: 07 305 62 60, 305 62 70, 305 62 71
faks: 07 305 62 82
e-pošta: crnomelj@ssz-slo.si
URL: http://www.domcrnomelj.si

3. DOM POČITKA METLIKA

Mestni trg 16, 8330 Metlika
telefon: 07 306 31 40, 306 31 41
faks: 07 306 31 50
e-pošta: metlika@ssz-slo.si

4. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE

Stari trg 63, 8210 Trebnje
telefon: 07 346 21 00
faks: 07 346 21 51
e-pošta: dso_trebnje@siol.net

4.1 DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE – Enota Šmarjeta

Šmarjeta 70a, 8220 Šmarješke Toplice
telefon: 07 384 38 50
fax: 07 384 38 60
e-pošta: nada.peterle@dso-trebnje.si

5. PENZION SREČA

Varovanje starejših oseb, gostinstvo in turizem d. o. o. – dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu in KONCESIJA
Orešje 51, 8820 Šmarješke toplice
telefon: 07 307 38 48
faks: 07 307 38 49

Območna enota RAVNE NA KOROŠKEM

1. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV

Črneče 146, 2370 Dravograd
telefon: 02 872 33 50
faks: 02 872 33 70
e-pošta: kdsd@siol.net
URL: http://www.kds-dravograd.si

2. ZAVOD ČEBELA, DNEVNO VARSTVO KARITAS, DOM SV. EME ŠENTJANŽ – KONCESIJA

Šentjanž pri Dravogradu 102, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
telefon: 02 878 71 67
faks: 02 878 55 59
e-pošta: dom.ema@karitasmb.si

3. DEOS D. D. LJUBLJANA, PE CENTER STAREJŠIH GORNJI GRAD – KONCESIJA

Tlaka 28, 3342 Gornji Grad
telefon: 03 839 28 00
faks: 03 839 28 14
e-pošta: info-gornji.grad@deos.si
URL: http://www.deos.si/  

4. DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE

Na Fari 50, 2391 Prevalje
telefon: 02 824 09 20
faks: 02 824 09 13
e-pošta: dom.prevalje@siol.net
URL: http://www.ds-nafari.si

5. DOM ZA VARSTVO ODRASLIH VELENJE

Kidričeva 23, 3320 Velenje
telefon: 03 587 49 15, 587 49 14
faks: 03 897 06 51
e-pošta: dvov@siol.net
URL: http://www.dom-velenje.com

6. DOM ZA STAREJŠE RADLJE OB DRAVI, d. o. o. – KONCESIJA

Koroška cesta 67/a, 2360 Radlje ob Dravi
telefon: 02 887 03 70
faks: 02 887 03 79

7. Center starejših Zimzelen

Topolšica 78a, 3326 Topolšica
Telefon: 03 896 37 00
Fax: 03 896 37 30
e-pošta: zimzelen@pvinvest.si
URL: http://www.cs-zimzelen.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (pregled števila čakajočih za sprejem v socialne zavode)

http://prosnje.ssz-slo.si/SSZSHtmlPregledi/pregled_cakajocih.aspx

Območna enota NOVA GORICA

1. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA

Gregorčičeva 16, 5000 Nova Gorica
telefon: 05 339 41 00
faks: 05 339 41 60
e-pošta: info@dung.si

1.1 Enota Podsabotin

Podsabotin 27, 5211 Kojsko
telefon: 08 200 39 79
fax: 05 331 09 61
e-pošta: podsabotin@dung.si

2. DOM UPOKOJENCEV GRADIŠČE

Gradišče 4, 5294 Dornberk
telefon: 05 330 69 00
faks: 05 330 69 24
e-pošta: gradisce@ssz-slo.si

3. DOM STAREJŠIH OBČANOV AJDOVŠČINA

Bevkova 10, 5270 Ajdovščina
telefon: 05 365 98 11
faks: 05 365 98 26
e-pošta: info@dso-ajdovscina.si
URL: http://www.dso-ajdovscina.si

4. DOM UPOKOJENCEV PODBRDO

Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
telefon: 05 380 18 40
faks: 05 380 18 51
e-pošta: gizela.jensko@dompodbrdo.si
URL: http://www.dompodbrdo.si

4.1. Enota: DOM UPOKOJENCEV TOLMIN

Gregorčičeva 32, 5220 Tolmin
telefon: 05 380 18 00
faks: 05 380 18 08
e-pošta: ivica.podgornik@ssz-slo.si
URL: http://www.dompodbrdo.si

4.2. Enota: PETROVO BRDO

Petrovo brdo 7, 5243 Podbrdo
telefon: 05 380 18 20, faks: 05 380 18 21
e-pošta: malci.kos@ssz-slo.si
URL: http://www.dompodbrdo.si

5. TURZIS d. o. o. – KONCESIJA

Arčoni 8a, 5292 Renče
telefon: 05 331 07 20
faks: 05 331 07 30
e-pošta: info@medichotel.com
URL: http://www.medichotel.com/

6. Center starejših Pristan Vipava, Zavod Pristan

Podnanos 70, 5272 Podnanos
telefon: 05 367 17 15
faks: 05 367 17 18
e-pošta: pristan@combic.si
URL: http://www.pristan.si

Območna enota MURSKA SOBOTA

1. DOM STAREJŠIH RAKIČAN

Dr. Vrbnjaka 1 – p. p. 1302, 9001 Murska Sobota
telefon: 02 532 16 30
faks: 02 530 42 40
e-pošta: dom.rakican@siol.net
URL: http://www.ds-rakican.com

2. DOM STAREJŠIH RAKIČAN, enota ELIZABETA

Sveti Jurij 7B, 9262 Rogašovci
telefon : 02 55 88 631
faks: 02 55 88 640
URL: http://www.ds-rakican.com

3. DOM STAREJŠIH LENDAVA

Idösebb polgárok otthona Lendva
Slomškovo naselje 7, 9220 Lendava
telefon: 02 578 12 36, 578 12 37
faks: 02 578 12 38
e-pošta: dom_starejsih.lendava@siol.net
URL: http://www.dslendava.si

4. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER

Cesta 1. Slovenskega tabora 5, 9240 Ljutomer
telefon: 02 585 11 00
faks: 02 585 11 20
e-pošta: info@dso-ljutomer.si
URL: http://www.dso-ljutomer.si

5. DOM LUKAVCI

Lukavci 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru
telefon: 02 588 84 20
faks: 02 588 84 44
e-pošta: lukavci@ssz-slo.si
URL: http://www.lukavci.si/

6. ZAVOD SV. CIRILA IN METODA BELTINCI – KONCESIJA

Dom Janka Škrabana
Mladinska ulica 1a, 9231 Beltinci
telefon: 02 542 31 10
faks: 02 542 31 11
e-pošta: info@zcm.si
URL: http://www.zcm.si/dom/

7. DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d. o. o. – KONCESIJA

Trate 40, 9250 Gornja Radgona
telefon: 02 568 45 00
faks: 02 568 45 16
e-pošta: info@dso-gr.si
URL: http://www.dso-gr.si

8. DOSOR, Dom starejših občanov d. o. o. – KONCESIJA

Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci
telefon: 02 568 46 00
faks: 02 568 46 01
e-pošta: info@dosor.si
URL: http://www.dosor.si

Območna enota MARIBOR

1. DOM UPOKOJENCEV DANICE VOGRINEC MARIBOR

Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
telefon: 02 480 61 00
faks: 02 471 31 57
e-pošta: info@danica-vogrinec.si
URL: http://www.danica-vogrinec.si/domov.htm

1.1 Enota: TABOR

Veselova 3, 2000 Maribor
telefon: 02 470 12 00

2. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO

Panonska ulica 41, 2000 Maribor
telefon: 02 460 26 00
faks: 02 460 26 14
e-pošta: uprava@dso-tezno.si
URL: http://www.dso-tezno.si

3. SONČNI DOM, DRUŽBA ZA STORITVE, D. O. O. – KONCESIJA

Železnikova 10, 2000 Maribor
telefon: 02 471 64 02
faks: 02 471 64 13
e-pošta: soncni.dom@siol.net
URL: http://www.soncnidom.si

4. DOM STAREJŠIH IDILA, JARENINA – KONCESIJA

Vukovski dol 34a, 2221 Jarenina
telefon: 02 655 66 50
faks: 02 655 66 91
e-pošta: info@dsidila.si
URL: http://www.domstarejsihidila.si

5. DOM UPOKOJENCEV PTUJ

Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj
telefon: 02 780 73 00
faks: 02 771 45 31
e-pošta: domptuj@domptuj.si
URL: http://www.domptuj.si

5.1. Enota: MURETINCI

Muretinci 45, 2272 Gorišnica
telefon: 02 740 82 93

6. CENTER ZA STAREJŠE OBČANE ORMOŽ D. O. O. – KONCESIJA

Ulica dr. Hrovata 10, 2270 Ormož
telefon: 02 741 62 00
faks: 02 741 62 34
e-pošta: cso.ormoz@siol.net

7. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE

Potrčeva 1, 2319 Poljčane
telefon: 02 829 59 20
faks: 02 802 56 75
e-pošta: info@dom-poljcane.si
URL: http://www.dom-poljcane.si

8. ZAVOD HRASTOVEC-TRATE

Hrastovec 22, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
telefon: 02 729 35 10
faks: 02 729 35 66
e-pošta: zavod@hrastovec.org
URL: http://www.hrastovec.org/

8.1. Enota Pesnica: ZAVOD TRATE

Trate 7, 2213 Zgornja Velka
telefon: 02 645 57 31, 645 57 41
faks: 02 645 57 20
e-pošta: z.hrastovectrate@siol.net

9. DOM LENART d. o. o. – KONCESIJA

Gubčeva 5, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
telefon: 059 22 11 00
faks: 059 22 11 50
e-pošta: dom.lenart@karitasmb.si

Območna enota LJUBLJANA

1. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

Komanova 1, 1000 Ljubljana
telefon: 01 568 20 59, 568 13 31, 568 22 16
faks: 01 568 20 49
e-pošta: bezigrad@ssz-slo.si

2. DOM UPOKOJENCEV CENTER, TABOR-POLJANE

Tabor 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 73 00
faks: 01 234 73 45
e-pošta: dom.tabor@siol.net
URL: http://www.duc.si/

2.2. Enota: DOM POLJANE

Zrinjskega 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 234 71 00
faks: 01 234 71 45
e-pošta: dom.poljane@siol.net
URL: http://www.duc.si

3. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA MOSTE-POLJE

Ob sotočju 9, 1000 Ljubljana
telefon: 01 584 37 00
faks: 01 524 78 03
e-pošta: dsolmp@siol.net

4. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA – ŠIŠKA

Kunaverjeva 15, 1000 Ljubljana
telefon: 01 513 16 30
faks: 01 513 16 65
e-pošta: siska@ssz-slo.si
URL: http://www.dso-siska.si

5. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK

Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana
telefon: 01 477 06 00
faks: 01 477 06 55
e-pošta: bokalci@dso-vic.si
URL: http://www.dso-vic.si

5.1. Enota: KOLEZIJA

Kopališka 10, 1000 Ljubljana
telefon: 01 477 01 00
faks: 01 477 01 00
e-pošta: kolezija@dso-vic.si
URL: http://www.dso-vic.si

6. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

Nove Fužine 40, 1125 Ljubljana
telefon: 01 587 46 00
faks: 01 587 46 20
e-pošta: tajnistvo@dso-fuzine.si

7. PRIZMA PONIKVE POSEBNI SOCIALNOVARSTVENI ZAVOD

Ponikve 76, 1312 Videm – Dobrepolje
telefon: 01 788 01 00
faks: 01 788 01 59
e-pošta: info@prizma-ponikve.si
URL: http://www.prizma-ponikve.si

8. DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE

Karantanska 5, 1230 Domžale
telefon: 01 724 12 30
faks: 01 724 84 98
e-pošta: dom.upokojencev.domzale@siol.net
URL: http://www.dom-upokojencev-domzale.com

9. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE

Ob Grosupeljščici 28, 1290 Grosuplje
telefon: 01 781 07 10
faks: 01 781 07 20
e-pošta: info@dso-grosuplje.si
URL: http://www.dso-grosuplje.si

10. DOM STAREJŠIH HRASTNIK

Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik
telefon: 03 565 41 00
faks: 03 565 41 10
e-pošta: hrastnik@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-hrastnik.si

11. DOM UPOKOJENCEV JOŽETA PRIMOŽIČA-MIKLAVŽA IDRIJA

Arkova ulica 004, 5280 Idrija
telefon: 05 377 33 32
faks: 05 377 35 95
e-pošta: info@duidrija.si
URL: http://www.duidrija.si

11.1. Enota: SPODNJA IDRIJA

Vojkova ul. 35, 5281 Spodnja Idrija
telefon: 05 373 49 20
faks: 05 377 66 67
e-pošta: info@duidrija.si
URL: http://www.duidrija.si

12. SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD VITADOM

P. E. DOM ZA STAREJŠE OBČANE BOR – KONCESIJA
Črni vrh 120, 5274 Črni vrh nad Idrijo
telefon: 05 375 13 00
faks: 05 375 13 30
e-pošta: andrej.zugel@vitadom.si
URL: http://www.vitadom.si

13. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK

Neveljska pot 26, 1240 Kamnik
telefon: 01 839 15 18
faks: 01 839 13 26
e-pošta: dom.kamnik1@siol.net

14. DOM STAREJŠIH OBČANOV KOČEVJE

Roška cesta 22, 1330 Kočevje
telefon: 01 893 02 22
faks: 01 893 02 24
e-pošta: tajnistvo@dsokocevje.si
URL: www.dsokocevje.si

15. DOM »TISJE« ŠMARTNO PRI LITIJI

Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
telefon: 01 890 01 00
faks: 01 890 01 10
e-pošta: tisje@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-tisje.com

16. DOM STAREJŠIH LOGATEC

Gubčeva 8a, 1370 Logatec
telefon: 01 750 80 80
faks: 01 750 80 90
e-pošta: info@ds-logatec.si 
URL: http://www.ds-logatec.si

17. DOM MARIJE IN MARTE KARITAS – KONCESIJA

Šolska pot 1, 1370 Logatec
telefon: 01 754 31 09, 754 20 40
faks: 01 754 25 55
e-pošta: dom.marije.marte@siol.net
URL: http://zupnije.rkc.si/dolenji-logatec/index.php?vr=1&st=5

18. DEOS, D. D. LJUBLJANA – KONCESIJA

PE Center starejših Medvode
Zbiljska cesta 15, 1215 Medvode
telefon: 01 362 54 00
faks: 01 326 54 20
e-pošta: info.medvode@deos.si
URL: http://www.deos.si/

19. DEOS, D. D. LJUBLJANA – KONCESIJA

PE Center starejših Cerknica
Cesta pod Slivnico 1, 1380 Cerknica
teledon: 01 705 51 00
faks: 01 705 51 20
e-pošta: info.cerknica@deos.si
URL: http://www.deos.si/

20. DEOS, D. D. LJUBLJANA – KONCESIJA

PE Center starejših Trnovo
Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
telefon: 08 200 25 00
faks: 01 280 03 90
e-pošta: info.trnovo@deos.si
URL: http://www.deos.si

21. DOM POČITKA MENGEŠ

Glavni trg 13, 1234 Mengeš
telefon: 01 723 72 28, 01 723 78 95
faks: 01 723 73 47
e-pošta: zavod@dom-pocitka-menges.si 
URL: http://www.dom-pocitka-menges.si

22. DOM POČITKA MENGEŠ, enota Trzin

Ljubljanska cesta 10a, 1236 Trzin
telefon: 01 723 72 28,
faks: 01 723 73 47
e-pošta: zavod@dom-pocitka-menges.si  
URL: http://www.dom-pocitka-menges.si

23. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE

Kolonija 1. maja 21, 1420 Trbovlje
telefon: 03 565 33 00
faks: 03 563 19 60
e-pošta: dom.upo-f-salamon@siol.net

24. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA

Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika
telefon: 01 757 01 00
faks: 01 757 01 11
e-pošta: du-vrhnika@s5.net  

25. DOM STAREJŠIH OBČANOV »POLDE EBERL-JAMSKI«, IZLAKE

Izlake 13, 1411 Izlake
telefon: 03 567 40 85, 03 567 41 04
faks: 03 567 35 07
e-pošta: izlake@ssz-slo.si
URL: http://www.dso-izlake.si

26. VEHO d. o. o., DOM STAREJŠIH HORJUL – KONCESIJA

Slovenska cesta 17, 1354 Horjul
telefon: 01 759 13 00, 01 759 13 33
e-pošta: daniela.tadic@gmail.com

27. PAPILOT Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja

Center za dnevno oskrbo in druženje starejših

(zavod ima dovoljenje za delo za opravljanje te storitve)
Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 542 15 82
faks: 01 542 15 87
e-pošta: info@papilot.si
URL: http://www.papilot.si

28. ZAVOD SV. TEREZIJE – KONCESIJA

Videm 33, 1312 Videm Dobrepolje
telefon: 01 781 23 00, 01 781 23 05
e-pošta: zavod.svterezije@siol.net

29. DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA – KONCESIJA

RIVE, izgradnja in upravljenje doma starejših občanov v Ribnici, d. o. o.
Krošnjarska pot 2, 1310 Ribnica
telefon: 08 200 97 00
faks: 01 835 09 00
e-pošta: rive@rive.si
URL: http://www.dsoribnica.si

Območna enota KRŠKO  

1. DOM STAREJŠIH OBČANOV KRŠKO

Kovinarska 13, 8270 Krško
telefon: 07 488 18 50
faks: 07 488 18 80
e-pošta: krsko@ssz-slo.si
URL: http://www.dsokrsko.si

2.    DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA

Arto 13, Studenec, 8290 Sevnica
telefon: 07 816 14 00, 814 16 50
faks: 07 814 16 43
e-pošta: duo.impoljca@duo-impoljca.si
URL: http://www.impoljca.si

2.1. Enota Brežice: DOM UPOKOJENCEV BREŽICE

Prešernova 13, 8250 Brežice
telefon: 07 499 17 00
faks: 07 499 17 11
e-pošta: duo.brezice@duo-impoljca.si
URL: http://www.impoljca.si

2.2. Enota Sevnica: DOM UPOKOJENCEV SEVNICA

Trg svobode 17, 8290 Sevnica
telefon: 07 816 07 40
faks: 07 814 17 06
e-pošta: duo.sevnica@duo-impoljca.si
URL: http://www.impoljca.si

3.    TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU

Loka 48, 1434 Loka pri Zidanem mostu
telefon: 03 565 81 00
faks: 03 568 41 96
e-pošta: loka@ssz-slo.si
URL: http://www.tdu-loka.si

Območna enota KRANJ  

1. DOM UPOKOJENCEV KRANJ

Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj
telefon: 04 280 13 00
faks: 04 233 13 32
e-pošta: kranj@ssz-slo.si
URL: http://www.du-kranj.si/

2. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE

Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice
telefon: 04 583 41 00
faks: 04 583 41 20
e-pošta: dufbj@siol.net

3. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR

Potoče 2, 4205 Preddvor
telefon: 04 275 20 00
faks: 04 255 11 10
e-pošta: dom.preddvor@dso-preddvor.si
URL: http://www.dso-preddvor.si

4. DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA

Šercerjeva 35, 4240 Radovljica
telefon: 04 537 50 00, 537 51 52
faks: 04 537 51 70
e-pošta: tajnistvo.radovljica@dom-drjankabenedikta.si
URL: http://www.dom-drjankabenedika.si/

5. DOM PETRA UZARJA TRŽIČ

Bistrica, Ročevnica 58, 4290 Tržič
telefon: 04 598 03 00
faks: 04 598 03 28
e-pošta: dpu-trzic@siol.net

6. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA

Stara Loka 31, 4220 Škofja Loka
telefon: 04 511 60 00
faks: 04 511 60 00
e-pošta: info@css-si.si
URL: http://www.css-sl.si

Območna enota KOPER

1. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER

Casa costiera del pensionato Capodistria
Krožna cesta 5, 6000 Koper
telefon: 05 665 96 00
faks: 05 628 51 02
e-pošta: odu.koper@siol.net

2. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA

Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica
telefon: 05 714 12 44, 714 10 35, 714 16 82
faks: 05 714 20 29
e-pošta: info@dso-ilb.siURL: http://www.dso-ilb.si/

3. DOM UPOKOJENCEV IZOLA

Casa del pensionato Isola
Kosovelova 22, 6310 Izola
telefon: 05 641 71 21, 641 60 56, 641 52 10
faks: 05 641 52 11
e-pošta: duizola@siol.net

4. DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA

Rožna ulica 10, 6230 Postojna
telefon: 05 700 11 00
faks: 05 700 11 16
e-pošta: info@du-po.si
URL: http://www.du-po.si

5. TALITA KUM Zavod Postojna – KONCESIJA

Ljubljanska cesta 28, 6230 Postojna
telefon: 05 720 39 84
e-pošta: talita.kum@studioproteus.si

6. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA

Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana
telefon: 05 731 17 00
faks: 05 731 17 01
e-pošta: info@dus.si
URL: http://www.dus.si

7. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE

Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
telefon: 05 708 41 00, 764 01 14
faks: 05 708 41 00, 764 01 14
e-pošta: info@svz-dutovlje.si
URL: http://www.svz-dutovlje.si

8. DOM DANICA d. o. o. (dovoljenje za delo za varstvo starejših v oskrbnem domu)

Gažon 39, 6274 Šmarje
telefon: 05 656 01 59, 656 01 60

9. CENTER ZA STAREJŠE OBČANE LUCIJA – KONCESIJA

Seča 197b, 6320 Portorož
telefon: 08 200 30 00
e-pošta: info@center-lucija.si
URL: www.center-lucija.si

Skupnost socialnih zavodov Slovenije (pregled števila čakajočih za sprejem v socialne zavode)
http://prosnje.ssz-slo.si/SSZSHtmlPregledi/pregled_cakajocih.aspx

Območna enota CELJE

1. DOM OB SAVINJI CELJE

Jurčičeva 6, 3000 Celje
telefon: 03 427 95 00
faks: 03 427 95 42
e-pošta: celje@ssz-slo.si

2. ZDRAVILIŠČE LAŠKO DOM STAREJŠIH – KONCESIJA

Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško
telefon: 03 734 51 11
faks: 03 734 52 98
e-pošta: dom.starejsih@thermana.si

3. DOM UPOKOJENCEV POLZELA

Polzela 18, 3313 Polzela
telefon: 03 703 34 00
faks: 03 572 00 23
e-pošta: dom.upokojencev-polzela@netsi.net

4. »LAMBRECHTOV DOM« SLOVENSKE KONJICE

Šolska 4, 3210 Slovenske Konjice
telefon: 03 757 41 00
faks: 03 757 41 10
e-pošta: info@lambrechtov-dom.si
URL: http://www.lambrechtov-dom.si

5. DOM STAREJŠIH ŠENTJUR

Svetinova 1, 3230 Šentjur
telefon: 03 746 17 00
faks: 03 746 18 19
e-pošta: ds.sentjur@ssz-slo.si
URL: http://www.dom-starejsih-sentjur.si/

6. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH

Rakeževa 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
telefon: 03 817 14 00
faks: 03 817 14 20
e-pošta: domsmarje@siol.net

7. DOM NINE POKORN GRMOVJE

Pernovo 4a, 3310 Žalec
telefon: 03 713 29 00
faks: 03 713 29 10
e-pošta: dom_nine_pokorn.zalec@siol.net

8. CONTRACO STORITVE D.O.O.

ŠPESOV DOM VOJNIK – KONCESIJA
Cesta v Tomaž 6a, 3212 Vojnik
telefon: 03 780 42 00
faks: 03 780 42 20
e-pošta: spesovdom.vojnik@contraco.si

9. ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO – KONCESIJA

Vransko 144a, 3305 Vransko
telefon: 03 703 42 20
faks: 03 703 42 21
e-pošta: mojca.hrastnik@gmail.com

10. COMETT DOMOVI D. O. O.

PE Pegazov dom – KONCESIJA
Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina
telefon: 03 818 55 00
faks: 03 818 55 11
e-pošta: info@pegazov-dom.si
URL: http://www.pegazov-dom.si

11. DOM SV. JOŽEF – KONCESIJA

Plečnikova 29, 3000 Celje
telefon: 03 492 65 10
e-pošta: sv.jozef@rkc.si
URL: http://www.dom-sv-jozef.si/

12. DOM LIPA D. O. O. – KONCESIJA

Cesta kozjanskega odreda 3, 3220 Štore
telefon: 08 200 92 00
faks: 03 780 20 40
e-pošta: info@domlipa.si
URL: http://www.domlipa.si/