OSKRBOVANA STANOVANJA

NAJOBSEŽNEJŠI PREGLED OSKRBOVANIH STANOVANJ

Oskrbovana stanovanja so namenjena starejšim, ki zmorejo in želijo živeti povsem samostojno, kot tudi tistim, ki z delno oskrbo ali nego lahko še živijo razmeroma samostojno življenje s pomočjo strokovnega osebja.

VAROVANA STANOVANJA

.
.