UKINITEV NAGRAD ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

  519

  V Uradnem listu RS št. 21/2014 je bila objavljena nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki je začela veljati dne 1.4.2014. Vlada RS je med drugim spremenila določbo glede nagrad za preseganje kvote iz 9. člena Uredbe, in sicer posredni proračunski uporabniki zaradi spremenjene Uredbe ne bodo več upravičeni do nagrade za preseganje kvote.

  Na Skupnosti socialnih zavodov Slovenije menimo, da je takšna odločitev krivična do domov za starejše občane, ki so javni socialnovarstveni zavodi. Ugotavljamo, da je obrazložitev Vlade RS za domove za starejše in za njihov način poslovanja nesprejemljiva. Vlada v obrazložitvi te spremembe namreč navaja: »Posredni proračunski uporabniki zaradi spremenjene uredbe ne bodo več upravičeni do nagrade za preseganje kvote v izogib dvojnemu financiranju, saj je večina posrednih proračunskih uporabnikov financirana preko pogodb z ministrstvi. Zaradi predpisane namenske porabe nagrade za preseganje kvote v večini primerov se porablja za sofinanciranje plač zaposlenih invalidov, imajo posredni proračunski uporabniki težave pri uporabi sredstev.«

  V preteklosti smo že večkrat opozarjali, da so kvote za našo delovno-intenzivno dejavnost skrbi za osebe v težkih zdravstvenih in socialnih stanjih nesprejemljivo visoke (6%), saj preprosto nimamo primernih del, da bi invalide glede na njihove omejitve lahko vključili v proces dela. Žal ugotavljamo, da je velika preobremenjenost osebja tudi razlog, da se v naši dejavnosti pojavlja nadpovprečno veliko število delovnih invalidov.

  Z ukinitvijo nagrad za preseganje kvote smo najbolj obremenjenim delodajalcem na tem področju odvzeli še zadnjo možnost kompenzacije zmanjšanja produktivnosti delavcev oz. zagotavljanja ustreznega obsega zaposlitev stanovalcem. Obrazložitev Vlade, da delodajalci nagrade iz kvotnega sistema porabljajo za plače, ki so že tako financirane iz proračuna, je v našem primeru popolnoma nesprejemljiva, saj domovi za tekoče poslovanje iz proračuna ne dobijo niti evra. Še več, država je bila gluha tudi za pozive o sofinanciranju povračila tretje četrtine plačnih nesorazmerij, o sofinanciranju dodatkov, ki so jih z Vlado izpogajali sindikati na račun delodajalcev/javnih zavodov, za upoštevanje invalidov pri normiranju delavcev, itd. Vse te dodatne obremenitve prenašamo na uporabnike storitev, na najšibkejše državljane, ki zaradi izjemno težkih zdravstvenih in socialnih stanj iščejo pomoč v naših institucijah.

  Predlagamo, da Vlada RS takoj zagotovi kompenzacijo zmanjšanja delovne zmožnosti invalidov – delavcev v domovih starejših – s ponovno uvedbo nagrad v kvotnem sistemu ali z drugačno rešitvijo, ki bo delodajalcem omogočala organizacijo procesa dela ter pokrivanje stroškov, invalidom pa ustrezno varstvo.

  S spoštovanjem,

  Boris Koprivnikar
  predsednik upravnega odbora

  Prejšnji članekKAKO JE S SPREMEMBO PRAVNOMOČNE ODLOČBE
  Naslednji članekbolha.com: PAR NUDI STANOVANJE, DOGOVOR