SSZS: PODPIŠITE PETICIJO PROTI PREDLOGU VLADE

  628

  Dogajanje v zvezi s spremembami ZIPRS1415, ki po predlogu Vlade lahko prinesejo tudi odvzem prihrankov domov za starejše in posebnih SVZ, v naši Skupnosti natančno spremljamo. Kljub predstavljenim argumentom na Odboru za finance in monetarno politiko v DZ možnost, da se prihranki domovom odvzamejo, ni bila izključena, ampak prepuščena presoji predstavnika ustanovitelja.

  Tako ravnanje Vlade pa tudi prvi koraki postopka sprejema novele k zakonu so v javnih zavodih, ki sploh niso proračunsko financirani, izzvali ogorčenje in zaprepaščenost.

  Samo v dveh delovnih dnevih je peticijo proti sprejemu takih ukrepov podpisalo preko 250 odgovornih oseb, s čimer so izkazali tudi uradno odločno zavračanje takih spornih ali vsaj nepoštenih ukrepov.

  Od poslancev DZ zahtevamo, da nedvoumno preprečijo vsakršno možnost, da bi se državni proračun polastil sredstev, ki so bila ustvarjena s prihodki uporabnikov socialnovarstvenih storitev in so namenjena predvsem za ohranjanje dostojnega bivanja v objektih, za katere bi sicer morala skrbeti država, saj so njena last. Ne razumemo, kako je sploh mogoče, da je tak predlog prestal presojo Vlade in se še nahaja v parlamentarni proceduri in to v času, ko Vlada opravlja le še tekoče posle in sprejme predlog, ki radikalno posega v poslovanje javnih zavodov. Terjamo obrazložitev in odgovornost vseh, ki so pri pripravi predloga sodelovali in mu niso odločno nasprotovali, saj je v popolnem nasprotju s temeljnim poslanstvom njihovega položaja, s katerim naj bi skrbeli za dobrobit vseh Slovenk in Slovencev.

  Prilagamo tudi vsebino peticije, s podpisovanjem katere bomo nadaljevali, prav tako pa bomo tudi javnost seznanjali s tem, kdo ne nasprotuje takemu krivičnemu predlogu.

  Vsebina peticije:

  Vlada RS je na 57. redni seji, dne 8. maja 2014, sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015, ki v 73a členu predlaga možnost, da se posrednim proračunskim uporabnikom vzamejo presežki in se prenesejo v proračun.

  S svojim podpisom izražam nasprotovanje:

  – vsakršni možnosti, da si Vlada prilasti sredstva posrednih proračunskih uporabnikov, ki niso bila pridobljena neposredno iz proračuna.
  – vsakršnemu slabšanju pogojev za izvajanje dejavnosti, ki ima za posledico zmanjšanje pravic uporabnikov oziroma manjši obseg ali kvaliteto dejavnosti, če o zmanjšanju pravic skladno s slovensko Ustavo ni odločil Državni zbor.
  Peticija se nahaja na: http://www.pravapeticija.com/peticija_proti_neupravienim_posegom_vlade

  Prejšnji članekbolha.com: MASAŽNA BLAZINA ZA NEPOKRETNE
  Naslednji članekPROSTOVOLJSTVO – POT DO BOLJ PRIJAZNE DRUŽBE