SPLETNO NOVINARSTVO NA VOLJO INVALIDOM

  382

  Invalide, ki jih zanima novinarsko delo, reportažna fotografija, snemalne tehnike, projektno vodenje ter uporaba spletnih tehnologij, vabijo k prijavi na informativni razgovor.
  Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta po uspešno zaključenem projektu Kulturna spletanja izvaja že drugi projekt, katerega glavni namen je dvig zaposljivosti invalidov.
  Nov spletni portal bo deloval po principu »invalidi za invalide«. Izmed prijavljenih bodo namreč izbrali šest invalidov, ki bodo po zaključenem brezplačnem usposabljanju v upravljanje prejeli pravi spletni medij. Pripravljajo serijo delavnic o novinarskem delu, reportažni fotografiji, snemalnih tehnikah, projektnem vodenju ter uporabi spletnih tehnologij. Delavnice bodo trajale en teden z brezplačno namestitvijo in prehrano. Rok za prijave se izteka, zato ne odlašajte!

  Od kod ideja za takšen projekt?

  »Ob preteklem delu z invalidi smo ugotovili, da kljub močni želji pripadniki ranljive skupine nimajo spletnega medija, s pomočjo katerega bi bili bolje obveščeni oz. informirani o problematiki invalidov, kulturnih dogodkih, družabnih srečanjih. Torej nimajo novičarske spletne strani, preko katere bi komunicirali med sabo in tudi s širšo javnostjo ter imeli na ta način ne samo možnost, temveč tudi orodje za javno izražanje svojega mnenja in stališč.
  Spletni portal za invalide je projekt, ki jim bo omogočil ravno to – ne glede na mobilnost, ki je v primeru invalidov lahko velikokrat ovira, bodo dobili priložnost aktivno sodelovati pri urednikovanju, oblikovanju in administriranju spletnega medija in ga ob koncu projekta dobiti v upravljanje,« nam zaupa Roman Čretnik, ki ima z Zavodom Zlata leta že dolgoletne izkušnje na podobnih projektih.

  Kako bo izobraževanje potekalo?

  »Projekt je sestavljen iz dveh glavnih faz. V prvi fazi bomo postavili spletni portal za invalide, s pomočjo invalidskih organizacij locirali zainteresirane posameznike ter izobrazili šestčlansko uredniško ekipo za delo na spletnem mediju. V primeru potreb po dodatnem delu ali pa zaradi morebitnih težav z mobilnostjo invalidov, bomo kandidatom ponujali tudi možnost izobraževanja na daljavo z uporabo modernih tehnologij (kamera in ustrezna programska oprema). V drugi fazi bomo portal predali v upravljanje kandidatom, ob tem pa bdeli nad razvojem portala in dodajanjem vsebin,« še doda Roman Čretnik, vodja projekta.

  Nov spletni medij za invalide

  Ključni rezultat je torej spletni portal, medij za invalide, ki mu urednikuje za to usposobljena ter predhodno izobražena ekipa, selekcionirana iz skupnosti invalidov.
  Po izteku projekta bo portal ostal v upravljanju usposobljene uredniške ekipe, ki bo do takrat tudi dovolj izkušena, da bo lahko nadaljevala svoje delo in širila projekt neodvisno od financiranja iz razpisa. Še več, posamezniki bodo lahko rekrutirali nove člane ekipe in nudili podobna izobraževanja, kar celotnemu projektu daje stabilnost, perspektivo in veliko možnost rasti v naslednjih letih. Zavod Zlata leta bo udeležence projekta spremljal tudi po končanem usposabljanju in jim nudil morebitno potrebno podporo.
  Projekt delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov, razvojne prioritete: »Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«; prednostne usmeritve: »Dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«.

  Vir novice: Zavod Zlata leta,
  www.zlataleta.com ,
  GSM: 041 783 469, roman.cretnik@zlataleta.com.

  Prejšnji članekZA DALJŠE ŽIVLJENJE, ZA ZDRAVO STAROST
  Naslednji članekMOBILNA VRTNA HIŠICA ZA STAREJŠE?