SODELUJTE V PROGRAMU SVIT, COVIDU-19 NAVKLJUB

684

Marec je mednarodni mesec boja proti raku debelega črevesa in danke, ko opozarjamo na pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Podatki kažejo, da je v Sloveniji rak debelega črevesa in danke med 5 najpogostejšimi raki pri obeh spolih skupaj. Za rakom debelega črevesa in danke povprečno vsako leto zboli več kot 1.300 ljudi, čeprav je rak na debelem črevesu in danki ena izmed redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s presejanjem.

V Sloveniji za to skrbi Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki. S Programom Svit zmanjšujemo število na novo zbolelih ljudi ter raka odkrivamo v zgodnejših stadijih, kar bolniku omogoči lažje in učinkovitejše spopadanje z boleznijo ter posledično izboljša kakovost bolnikovega življenja. V letu 2020 je bilo presejanih 176.731 oseb oziroma 60,05 % povabljene populacije, kar je primerljivo z letom 2019, ko je bilo presejanih 180.685 oseb oziroma 61,30 % povabljene populacije.

Program Svit v času epidemije covid-19

Pri Programu Svit v drugem valu epidemije covid-19 izvajamo presejanje v običajnem obsegu,  a ob premišljenih in strogih zaščitnih ukrepih, ki ščitijo tako udeležence kot izvajalce programa. Pri tem je v veliko pomoč dobra organiziranost programa in uvedba storitev eZdravja, ki so začele delovati že pred epidemijo, saj omogočata pošiljanje vzorcev po pošti in napotovanje na kolonoskopijo s pomočjo eRecepta in eNapotnice. To zmanjšuje fizične kontakte med izvajalci zdravstvenega varstva in pacienti. »Naj ob tem poudarim, da kolonoskopije izvajamo skladno z najvišjimi higienskimi standardi in velik poudarek namenjamo upoštevanju vseh higienskih ukrepov, zato je za varnost oseb, ki pridejo na pregled in zdravstvenih delavcev, ki preiskavo izvajajo, zagotovljen visok nivo zaščite. Pri odzivu na vabilo v program in oddaji testerjev z vzorci blata niso potrebni stiki z drugimi osebami, na kolonoskopijo naročamo samo zdrave paciente, ki morajo nositi masko in so brez simptomov za okužbo dihal. Zdravniki in ostali zdravstveni delavci uporabljajo pri izvajanju kolonoskopij vso potrebno osebno varovalno opremo,« je povedala dr. Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit.

V prvem valu malo drugače

Nekoliko drugače je bilo v prvem valu epidemije, ki je bila razglašena spomladi 2020, ko smo nekatere postopke v Programu Svit izvajali v omejenem obsegu, pri nekaterih pa je prišlo do začasne prekinitve.

Zaradi razglašene epidemije v marcu in aprilu 2020 nismo pošiljali testnih kompletov za odvzem vzorcev blata osebam, ki so vrnile izpolnjeno Izjavo o prostovoljnem sodelovanju in so izpolnjevale kriterije za sodelovanje v presejalnem programu. Ker je bilo na terenu več 10.000 testnih kompletov, ki so bili poslani pred 16.3.2020, smo sproti analizirali vse vzorce blata, ki so prispeli po pošti v laboratorij Programa Svit. Preiskovanci so po pošti prejeli izvid preiskave. S 16.3.2020 je tudi večina kolonoskopskih centrov začasno prenehala z izvajanjem preiskav za presejalni program.  Kolonoskopije so kolonoskopski centri, po navodilu Ministrstva za zdravje, ponovno začeli izvajati v drugi polovici aprila. »Pošiljke s kompleti za odvzem vzorcev blata smo kljub začasni prekinitvi pošiljanja ves čas pripravljali in jih osebam, ki so se odzvale na vabilo za sodelovanje v Programu Svit poslali v začetku maja, ko je Ministrstvo za zdravje izdalo odlok z dovoljenjem za izvajanje preventivnih storitev. Na ta račun je nastalo nekaj zamud pri pošiljanju testerjev, ki smo jih uspešno odpravili tekom poletja in tako zaostankov pri pošiljanju testnih kompletov ni več, zaostanki pri naročanju na presejalne kolonoskopije pa so bili minimalni,« je dodala dr. Dominika Novak Mlakar, vodja Programa Svit.

Izvajanje Programa Svit v letu 2021

Aktivnosti vabljenja in presejanja v Programu Svit v letošnjem letu potekajo po predvidenem načrtu za leto 2021. To pomeni, da mesečno k sodelovanju v Program Svit povabimo do 25.000 oseb in osebam, ki so vabilo že prejele in se nanj niso odzvale, posredujemo opomnik.  Vabilo in opomnik vključujeta Izjavo o prostovoljnem sodelovanju v Programu Svit. Če se oseba odloči za sodelovanje in nima izključitvenih kriterijev, prejme komplet testerjev za odvzem vzorcev blata. Odzivnost pri vračanju vzorcev blata je dobra, kar pomeni, da se kljub covidu-19 vabljeni odločajo za sodelovanje v presejalnem programu. Osebe, ki so imele pozitiven izvid analize vzorcev blata, naročamo na kolonoskopijo, skladno s termini, ki nam jih sporočajo izvajalci.

Več: https://www.nijz.si/sl/kljub-covidu-19-je-sodelovanje-v-programu-svit-modra-odlocitev

Prejšnji članekSREBRNA NIT POZIVA: ODPRITE DOMOVE STAREJŠIH
Naslednji članekPEGAZOV DOM: ČESTITKE OB DNEVU ŽENA