REVIZIJSKO POROČILO RAČUNSKEGA SODIŠČA

  738

  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Skupnost socialnih zavodov sta 28. maja 2012 prejela revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o informacijskem sistemu na področju institucionalnega varstva starejših.
  V svojem poročilu in priporočilih je Računsko sodišče opozorilo na vrsto pomanjkljivosti, ki za Skupnost niso novost, saj smo že v preteklih letih opozarjali na težave z izgradnjo informacijskega sistema in predlagali rešitve, prav tako pa smo že takoj po prejemu osnutka revizijskega poročila pripravili in Ministrstvu predstavili predloge ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

  Temeljni problem na področju informacijskega sistema institucionalnega varstva starejših vidimo prav v tem, da projekti niso vodeni na enem mestu, skladno z javnimi pooblastili, kot jih opredeljuje Zakon o socialnem varstvu. Statistične obdelave in evidenco prošenj vodi Skupnost, za enotni informacijski sistem Domis pa je Ministrstvo samo objavilo razpis in tudi prevzelo vodenje projekta. Pred objavo razpisa smo na Skupnosti objavili predlog izgradnje, ki je bil usmerjen v izbiro dobrih obstoječih rešitev v domovih in njihovo nadgradnjo v obliki povezave v centralni sistem. Dejansko pa je bila ob realizaciji projekta Domis izdelana še ena rešitev za domove, še vedno pa ni vzpostavljena celovita rešitev za avtomatizirano zbiranje in obdelavo na krovnem nivoju.
  V Skupnosti smo Ministrstvu med drugim predlagali tudi izdelavo enostavne in jasne strategije razvoja informatike na področju dolgotrajne oskrbe ter prenos odgovornosti za razvoj sistema na Skupnost, tako kot to opredeljuje Zakon. Prepričani smo, da bi z bistveno manjšimi resursi bolj učinkovito ter prijazno do izvajalcev dejavnosti in uporabnikov lahko zgradili dober informacijski sistem, vendar predloga Ministrstvo za enkrat ni podprlo.

  Upamo, da jih bo objavljeno revizijsko poročilo vzpodbudilo k bolj učinkoviti in racionalni rešitvi, saj celovite in ažurne podatke na področju dolgotrajne oskrbe nujno potrebujemo za premišljeno načrtovanje dejavnosti, ki se bo nedvomno soočila z velikimi spremembami.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet: www.ssz-slo.si

  Prejšnji članekNOV MENOPAVZNI IN ANDROPAVZNI CENTER
  Naslednji članekHALO? TUKAJ STARA MAMA