SVIT V 2015 ŠE BOLJ PRIJAZEN UPORABNIKOM

  472

  Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je organiziral strokovno srečanje Programa Svit, ki se ga je udeležilo več kot 170 strokovnjakov z različnih področij. Osredotočili so se predvsem na glavne dosežke preteklega leta, med katerimi sta razširitev programa do 74. leta starosti ter priprava Smernic Programa Svit – Slovenskih smernic zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke. Poudarek je bil namenjen tudi premagovanju ovir za sodelovanje v Programu Svit ter nadgradnji orodij in pristopov za lažje sodelovanje v programu, kot je npr. skupnostni pristop za povezovanje deležnikov v lokalnem okolju.

  Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki je z letom 2015 zakoračil v 4. krog presejanja. Iz kroga v krog vse več ljudi prepoznava Program Svit kot podarjeno priložnost za ohranjanje svojega zdravja, kar je izpostavila tudi državna sekretarka Nina Pirnat: »V preteklih desetletjih je število novih primerov raka na debelem črevesu in danki raslo iz leta v leto, hkrati pa  smo odkrivali le 12‒14 % tega raka v zgodnjem stadiju bolezni, ko so možnosti preživetja in kakovosti življenja velike. Vsa ta dejstva so bila dolga desetletja stalna, brez bistvenih sprememb, vse dokler ni v Sloveniji začel organizirano delovati Program Svit,« in dodala:  »S Programom Svit, ki na državni ravni deluje od leta 2009, se je situacija v zelo kratkem času obrnila na bolje. Program Svit odkriva predrakave spremembe in s tem preprečuje razvoj raka, odkriva predvsem zgodnje rake, saj je več kot 70 % rakov, ki so odkriti v Svitu, odkritih v zgodnjem stadiju.«

  Z njo se strinja v. d. generalnega direktorja ZZZS Samo Fakin: »Preventivni presejalni državni Program Svit v celoti financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, saj z njim uresničujemo temeljni strateški cilj izboljšati zdravstveno varnost ljudi. Obvladovanje pojavnosti in smrtnosti zaradi raka postaja ena izmed osrednjih nalog javno-zdravstvene politike v razvitem svetu vključno s Slovenijo,« je opozoril in dodal: »Program Svit v tem smislu že daje odlične rezultate, saj je zaradi pravočasnega odkrivanja in odstranjevanja predrakavih sprememb izboljšal prognozo in kakovost življenja obolelih ljudi in tudi preprečil več  smrti zaradi raka na debelem črevesu.«

  Glede na podatke Registra raka lahko ugotovimo tudi, da število rakov na debelem črevesu in danki od leta 2011 upada. Od leta 2010, ko je bilo število novih rakov najvišje, 1724, je to število upadlo in je v 2012 znašalo 1530, torej za 194 novih rakov manj. Razlog za tako hiter upad incidence rakov je odkrivanje in odstranjevanje predrakavih sprememb med kolonoskopijo znotraj Programa Svit.

  Razširitev programa do 74. leta starosti in Smernice Programa Svit

   »Z razširitvijo programa do 74. leta starosti smo uresničili skupna prizadevanja Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Ministrstva za zdravje ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,« je povedal prim. dr. Ivan Eržen, direktor NIJZ in dodal: »Tako bomo doprinesli k manjši pojavnosti, manjši umrljivosti zaradi raka na debelem črevesu in danki in posledično še večjemu številu rešenih življenj ter uresničili priporočila Evropskih smernic za presejanje raka na debelem črevesu in danki.«

  Pomembna prelomnica je tudi nastanek novega dokumenta Smernice Programa Svit – Slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke, ki je prvi tovrsten dokument v slovenskem prostoru. Sodelavci NIJZ so skupaj z ostalimi strokovnjaki vložili veliko truda v pripravo kakovostnih strokovnih izhodišč za nadaljnje izvajanje Programa Svit in ohranjanje visoke ravni kakovosti tudi v prihodnje.

  Uporabniku prijazen program

  »Program Svit je zgodba o uspehu, saj se vsi sodelavci programa zavedajo, da delajo za zdravje ljudi, da Svit rešuje življenja.. Vedo, da vsak posameznik šteje, zato poskušajo olajšati sodelovanje v programu tudi tistim, ki vse korake zaradi različnih ovir težje opravijo,« je poudarila Jožica Maučec Zakotnik, vodja Programa Svit, in pojasnila: »Razvili smo različna orodja za slepe, gluhe in od letošnjega leta dalje tudi gradiva v tujih jezikih. V začetku naslednjega leta pa bo zaživela tudi spletna stran v madžarski, italijanski in angleški različici.«

  Program Svit je tako eden redkih programov v slovenskem prostoru, ki zavzeto skrbi tudi za prilagoditev uporabnikom z različnimi ovirami. Pomen tega je poudaril tudi v. d. generalnega direktorja ZZZS Samo Fakin: »Naša prizadevanja morajo biti kljub razmeroma dobremu odzivu ljudi še naprej usmerjena k povečanju odzivnosti ljudi za vključitev v program predvsem z dodatnim ozaveščanjem in motiviranjem tistih, ki menijo, da so zdravi in tistih, ki nimajo časa, ali jih je strah.«

  Program Svit si bo tudi v prihodnje prizadeval za približanje čim večjemu številu ljudi in utrjevanje zavesti o pomenu zdravja. »V prazničnem času si poklanjamo različna darila in si izrekamo polno dobrih želja. Ena izmed najpogostejših je dobro zdravje, saj pomembno vpliva na vsa področja našega življenja. Kljub temu ne smemo pozabiti, da zdravje ni vedno podarjeno, ampak moramo zanj skrbeti in ga negovati.  Sodelovanje v Programu Svit je ena takih priložnosti, da naredimo nekaj dobrega za ohranjanje svojega zdravja,« je zaključila Jožica Maučec Zakotnik, vodja Programa Svit.

  Z dvigom starostne meje smo zaznali več težav ljudi pri sodelovanju, zato bi želeli opozoriti, naj se obrnejo na svojega osebnega izbranega zdravnika, Svitovo kontaktno točko v svojem zdravstvenem domu ali pa obiščejo spletno stran

  Svitovi svetovalci so z veseljem na voljo za pomoč pri izvajanju vseh potrebnih korakov.

  Prejšnji članekTEST ŠMINK, LAKOV IN ODSTRANJEVALCEV LAKA
  Naslednji članekOJOJ, BOŽIČEK V SOBI POBEGA!