PRENOS DOBRIH PRAKS DNEVNIH CENTROV V AVSTRIJO

  640

  Eden izmed glavnih izzivov sodobnih razvitih družb je staranje prebivalstva. Staranje družbe je proces, ki je posledica razvoja na mnogih področjih, ki so povezana z zagotavljanjem boljšega zdravstvenega stanja ljudi, dviga kakovosti življenja in življenjskega standarda populacije, tehničnega in tehnološkega napredka, spremembe strukture delovnih mest, vseživljenjskega učenja itd . Staranje prebivalstva je zato vsekakor velik dosežek sodobnih družb. Da pa bi ta dosežek ohranili in obvladovali ter starejšim ljudem, ki so tudi po upokojitvi še vedno vitalni, zdravi in delovno sposobni, omogočili kakovostno starost, se sodobne družbe vedno bolj zavedajo pomena vlaganja v različne trajnostne in medgeneracijske programe, ukrepe in rešitve. Starostniki se tako samostojno odločajo o svojem načinu življenja, krepijo svoje sposobnosti in ohranjajo ali poglabljajo socialne stike ter se aktivno vključujejo v družbena dogajanja. Gre tudi za ponovno vključevanje v tako imenovano socialno mrežo, v okolico in njeno življenje…

  V okviru druge prednostne naloge (Trajnostni in skladen razvoj  Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013) projektno partnerstvo v obdobju od 1. aprila 2014 do 31. marca 2015 vzpostavlja čezmejno socialno omrežje ASSO, ki  omogoča prenos idej, storitev in osebja med čezmejnimi regijami in povečuje kakovost življenja starejših  ter  prispeva k izboljšanju storitev za starejše osebe na čezmejnem območju, k povečanju čezmejnega, medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja in k ohranjanju kulturne in jezikovne dediščine Slovenije in Avstrije.

  V projektnem partnerstvu so:  Inštitut za širjenje inovativnosti in kulture Hevreka! iz Ljubljane v vlogi vodilnega partnerja ter projektni partnerji Alpsko–jadranski center za čezmejno sodelovanje AACC iz Celovca, Mestna zveze upokojencev Ljubljana, Social d.o.o. iz Celja, Zavod za medgeneracijsko povezovanje Zlata leta iz Mozirja in Skupnost koroških Slovencev in Slovenk iz Celovca.
  Projekt gradi z avstrijsko-slovensko socialno omrežje, ki  krepi čezmejne stike, spodbuja čezmejno izmenjavo dobrih praks, omogoča skupno iskanje novih inovativnih rešitev na področju socialnega, kulturnega in regionalnega razvoja ter skrbi za delovanje novega dnevnega Centra aktivnosti za starejše v Globasnici v Avstriji. Dnevni center svojimi pestrimi vsebinami in programi zagotavlja starejšim aktivno vključevanje v socialno okolje in vzdrževanje psihofizične kondicije. Hkrati je ta center tudi prostor medgeneracijskega sožitja in sodelovanja v Globasnici in izven nje.

  Prejšnji članekODPRLI RAZSTAVO IN KRSTILI MOŠT
  Naslednji članekbolha.com: OLDTIMER VW HROŠČ 1200, DOGOVOR