PORTOROŽ: POSVET IN LETNA SKUPŠČINA SSZS

  698

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije dne je 5. in 6. aprila 2012 v Portorožu organizirala redno letno skupščino Skupnosti, kjer je bil kot običajno en dan namenjen za posvet direktorjev domov za starejše in posebnih socialnovarstvenih zavodov.
   
  V okviru posveta so bile predstavljene aktivnosti Skupnosti na naslednjih področjih:

  – izboljševanja energetske učinkovitosti, kjer je za člane Skupnosti vzpostavljen informacijski sistem spremljanja porabe energije ter organizirano izboljševanje energetske učinkovitosti v sodelovanju z energetskim managerjem. V okviru te točke je tudi predstavljeno poročilo energetskega managerja za preteklo leto;

  – sodelovanje z javnostmi je Skupnost v letošnjem letu razširila tudi na sistematično komuniciranje s ciljnimi skupinami, predvsem preko portala Varna starost. Z upravljavcem portala Skupnost tekoče izmenjuje informacije o dejavnosti, kontaktne podatke, novice iz domov in iz dejavnosti Skupnosti, hkrati pa zagotavlja strokovne odgovore na različna vprašanja, ki jih preko omenjenega portala posredujejo starejši in njihovi svojci;

  – zelo aktualna je vzpostavitev uradnega registra kapacitet v javni mreži, s katerim želi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanjem s Skupnostjo vzpostaviti jasen, celovit in javen pregled vseh razpoložljivih kapacitet v domovih, posebnih zavodih, v okviru dnevnega varstva in varovanih stanovanj. Del postopka priprave tega pregleda so tudi predvidene določene spremembe kapacitet, ki bodo šle v smer prilagajanja bivanjskega standarda normativom, ki se bodo postopno uveljavili najkasneje do leta 2021;

  – pomembne informacije bodo direktorji izmenjali tudi o postopkih testiranja novih meril za razvrščanje oskrbovancev, ki predstavljajo drugačen način vrednotenja storitev. S tem novim načinom želimo vzpostaviti sistem, kjer bo plačevanje storitev temeljilo na dejansko porabljenem času neposrednega dela osebja za uporabnike in na tak način zagotoviti bolj pošten in transparenten način vrednotenja storitev. Če bo testiranje uspešno in bo doseženo tudi soglasje s financerji storitev, lahko pričakujemo redno uporabo novega sistema vrednotenja že v letu 2013.

  Več informacij:

  Skupnost socialnih zavodov Slovenije
  Letališka 3c
  1122 Ljubljana
  tel: 01/520 80 00
  e-mail: info@ssz-slo.siInternet:

  Prejšnji članekZVOKI KLASIKE IN ZGODBE Z LJUBLJANSKEGA GRADU
  Naslednji članekPRELISTAJTE NAŠ NOVI VIRTUALNI VODNIK