POMAGAJMO VNUKOM OHRANJATI ZDRAVE NAVADE

  367

  Ljubljana, 29. avgust 2013Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je v letu 2012 izvedel kvalitativno raziskavo na osnovi vodenih razgovorov s starši osnovnošolskih otrok, s katero je raziskoval odnos in stališča staršev do prehrane in telesne dejavnosti njihovih otrok. Izsledki so pokazali, da redno telesno dejavnost otrok starši ocenjujejo kot zelo koristno, še posebej v današnji sedeči družbi, hkrati pa opozarjajo, da so športne aktivnosti vse bolj povezane z visokimi izdatki, ki si jih marsikatera družina ne more privoščiti. Starši tudi zagovarjajo koristnost zdrave prehrane za otroke, vendar se sami teh priporočil pogosto ne držijo. Začetek šolskega leta je tako odlična priložnost, da si družina zastavi manjše, postopne, pa vendar skupne cilje za spodbujanje zdravih navad.

  ZAČETEK ŠOLSKEGA LETA PRILOŽNOST ZA IZBOLJŠANJE PREHRANE IN TELESNE DEJAVNOSTI

  Čeprav starši in stari starši pogosto zagovarjajo koristnost zdrave prehrane, otroke celo spodbujajo pri uživanju le-te, pa sami tem priporočilom težje sledijo, in sicer zaradi prezaposlenosti in pomanjkanja samodiscipline ter vse večje cenovne nedostopnosti zdravju koristnih živil. Starši pogosto tudi obupajo in ne vztrajajo pri vpeljevanju zdrave prehrane zaradi otrokovega odpora. Namesto tega raje ugodijo njegovim željam, ki pa so pogosto v nasprotju z načeli zdrave prehrane. »Veliko staršev ima tudi površno znanje o zdravi prehrani, zmedo povzročajo tudi nejasna in številna priporočila, ki se po njihovem mnenju največkrat omejujejo le na promocijo sadja in zelenjave ter v ekološko pridelavo hrane. Starši so opozorili tudi na problem vpliva medijev in trženja, ki spodbujata predvsem nezdravo prehranjevanje, ter na splošno slab odnos družbe do prehrane. Starši si zato želijo pri uresničevanju zdrave prehrane doma boljšo organizacijo časa, večjo informiranost in konkretnejše nasvete ter cenovno dostopnejšo zdravo izbiro,« je ugotovitve predstavil mag. Matej Gregorič z IVZ in opozoril na veliko vlogo vzgojno-izobraževalnih zavodov v času krize, saj po mnenju staršev lahko ti pomembno doprinesejo k izboljšanju prehranjevalnih navad in razbremenijo starše v skrbi za otrokovo prehrano.  

  Tudi Svetovna zdravstvena organizacija ugotavlja, da so vzgojno-izobraževalni zavodi tista okolja, kjer je možno s sistemskimi ukrepi pomembno vplivati na prehranjevalne navade in zdravje celotne populacije otrok in mladostnikov, še posebej tistih iz socialno-ekonomsko šibkejših družin. »Dosedanja ureditev šolske prehrane, kot jo poznamo v Sloveniji, je ena boljših v Evropski uniji in tudi širše. Se pa straši zavedajo vpliva pozitivnih zgledov za zdravo prehranjevanjem,« ugotavlja mag. Matej Gregorič z IVZ in dodaja: »Pomembno je, da bo spoznavanje zdrave hrane za otroke pozitivna izkušnja, zato naj starši otroke čim večkrat vključujejo v celoten proces, od pridelave, nakupa in priprave skupnih obrokov.«

  Naj bo telesno dejavna cela družina

  Raziskava je pokazala tudi, da po mnenju staršev z redno telesno dejavnostjo otroci koristno zapolnijo prosti čas, poleg tega pa manj časa preživijo pred računalnikom. »Starši in stari starši se zavedajo, da s svojimi navadami na področju telesne dejavnosti predstavljajo najpomembnejši vzor otrokom, poleg tega pa je po njihovem mnenju zelo pomembno tudi, da so skupaj z otroki telesno dejavni kot družina. Na ta način se gradijo dobri odnosi in lažje reši marsikatera težava,« je pojasnila Andreja Drev z IVZ in nadaljevala: »Ključno oviro skupni telesni dejavnosti predstavljajo delovni čas, številne obveznosti prek dneva in s tem povezano pomanjkanje časa, pomanjkanje urejenih športu namenjenih površin v mestnih središčih, visoki stroški, v vaškem okolju pa oviro predstavljajo tudi predsodki.« Starši pa pogrešajo tudi ponudbo aktivnosti, s pomočjo katerih bi spodbudili telesno dejavnost družin.

  Velik pomen starši pripisujejo športni vzgoji in drugim športnim aktivnostim, ki so na voljo v okviru šole. Na ta način so namreč telesno dejavni tudi tisti otroci, ki tega zaradi različnih razlogov v domačem okolju nimajo na voljo.

  »Pri organiziranih zunajšolskih športnih aktivnostih so starši opozorili na vse večjo usmerjenost v tekmovalnost in doseganje rezultatov. Menijo namreč, da to ni dobro za otroke, saj po eni strani vodi do poškodb, po drugi strani pa ni poskrbljeno za tiste otroke, ki se želijo z določenim športom ukvarjati zaradi veselja in ne zaradi doseganja rezultatov,« je zaključila Andreja Drev z IVZ. Navkljub vsem oviram pa je pomembno, da vsaka družina izkoristi čim več priložnosti za skupno telesno dejavnost.

  Za zloženko – kako z majhnimi koraki v zdravega življenjskega sloga –
  KLIKNITE TUKAJ!

  Več informacij:

  Inštitut za varovanje zdravja RS
  Trubarjeva 2
  1000 Ljubljana
  www.ivz.si

  Prejšnji članekNOV PROJEKT – PEGAZOVA PRIJATELJEVANJA
  Naslednji članekNOVOST: SENIOR RESORT MGC BISTRICA DOMŽALE