PLAČEVANJE STORITEV PRI ZOBOZDRAVNIKIH?

  1588

  Osnovna funkcija zob je res trganje in žvečenje hrane, a njihova vloga je še pomembnejša. So temelj zdravja in tudi lepote, saj je lep nasmeh ena prvih stvari, ki jih opazimo pri sočloveku. Odrasel človek ima praviloma 32 zob, a četudi izvajamo redno higieno ustne votline, dlesni, jezika in zob, uživamo primerno prehrano, je občasen pregled pri zobozdravniku nujen, četudi le zaradi preventivnih namenov.

  Zobozdravstvene storitve: Za samoplačnike je izbira velika, cene pa se zelo razlikujejo

  Zobozdravstvene storitve z naslova zdravstvenega zavarovanja izvaja po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 646 izvajalcev zdravstvenih storitev, ki imajo sklenjeno pogodbo z ZZZS. Med njimi je 55 zdravstvenih domov, 2 klinična centra ter 589 zasebnikov s koncesijo. V javnih zavodih tako izvaja storitve z naslova zdravstvenega zavarovanja 518 zobozdravnikov , pri zasebnikih s koncesijo pa 5931 zobozdravnikov. (Po informaciji ZZZS podatek ne pomeni števila fizičnih oseb, temveč število delavcev z zakonsko delovno obveznostjo 40 delovnih ur/teden, kar lahko npr. pomeni, da lahko ena in ista fizična oseba (zdravnik, zobozdravnik…) opravi tudi npr. 60 ur na teden, torej opravi delo 1,5 delavca.)

  Številni potrošniki izberejo zobozdravnika, ki deluje v javni zdravstveni mreži, torej v javnem zavodu, ali zasebnika s koncesijo, zato smo se tokrat odločili, da podrobneje predstavimo pravice, ki jih imajo potrošniki v javni mreži na podlagi zavarovanja, obveznega in dopolnilnega, pri izdelavi zalivk, kdaj morajo za izdelavo zalivke doplačati in kam oz. kako se lahko pritožijo.

  Čakalne dobe – tudi do 1241 dni

  Potrošnikom, ki iščejo zobozdravnika v javni zdravstveni mreži, bo v pomoč podrobnejši seznam s čakalnimi dobami na spletnem mestu ZZZS. Podatki o čakalnih dobah pa se zelo razlikujejo, in sicer so v razponu od nič pa celo do 1241 dni. Vsem tistim, ki še nimajo izbranega osebnega zobozdravnika oz. je čakalna doba pri zobozdravniku v javni zdravstveni mreži (v javnem zavodu ali pri zasebniku s koncesijo) v bližini njihovega doma (pre)dolga, zato svetujemo, da preverijo v sosednjih krajih. Tisti, ki imajo možnost in se bodo odločili za samoplačniško zdravljenje, se s čakalnimi dobami praviloma ne bodo srečali.

  Kdo je upravičen do zobozdravstvenih storitev?

  Vsi. Tisti, ki želijo in imajo izbranega osebnega zobozdravnika v javni zdravstveni mreži, pa lahko s tem samodejno uporabijo storitve, ki jih plača ZZZS. Pogoj je, da imajo urejeno osnovno (obvezno) zavarovanje. Dopolnilno zavarovanje pa ni pogoj! Če nimajo urejenega dopolnilnega zavarovanja, morajo razliko do polne cene storitev doplačati sami (20 % npr. za zalivko oziroma 90 % pri protetičnih storitvah – proteze, prevleke).

  Na ZZZS poudarjajo, da za potrošnike-zavarovane osebe pri zobozdravnikih v javni zdravstveni mreži doplačila in plačila niso potrebna, če storitve uveljavljajo pri svojem izbranem osebnem zobozdravniku in spoštujejo predpisani postopek ter so dopolnilno zdravstveno zavarovani za doplačila. Potrošniki tako najpogosteje, seveda na podlagi predhodnega soglasja, v celoti plačajo le za storitve, ki ne sodijo med pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (npr. čiščenje zobnih oblog in odstranjevanje zobnega kamna pri odraslih), doplačajo pa za nadstandardne materiale (neamalgamske "bele"  zalivke na ličnikih in kočnikih, zlato ipd.).

  Če ste zdravstveno zavarovani, imate pri zobozdravniku v javni zdravstveni mreži pravico do:

      pregleda enkrat letno, zdravljenja zob ter vnetnih ali drugih sprememb ustne sluznice,
      plombiranja zob v vidnem polju s kompozitom (bela plomba), drugje pa z amalgamom,
      rentgenske diagnostike, operativnih posegov in kontrolnega pregleda šest mesecev po končanem zdravljenju.

  Pravica do obveščenosti.

  Ne glede na to, ali deluje zobozdravnik v javnem zavodu kot zasebnik s koncesijo ali brez nje, pa imate naslednje pravice: zobozdravnik vam mora pred posegom pojasniti, kateri posegi bodo potrebni, koliko časa bo predvidoma trajalo zdravljenje, kakšne so še druge možnosti zdravljenja ter kakšno je tveganje pri posameznem posegu. Zobozdravnik mora pojasniti posledice, če bi odklonili zdravljenje. Pred posegom vas mora seznaniti s stroški zdravljenja. Na podlagi popolne informacije o posegu, posledicah ter stroških se odločite, ali se s predlaganim posegom strinjate.

  Doplačila so vedno aktualna        

  Za potrošnike, ki uveljavljajo pravice do zobozdravstvenih storitev iz zdravstvenega zavarovanja, naj bi bili uporabljeni standardni materiali. Tako boste na primer na večini zob z naslova zavarovanja (osnovnega in dopolnilnega) upravičeni do amalgamske zalivke, v vidnem polju (oba sekalca in podočnik v posameznem kvadrantu) pa boste brez doplačila dobili bele zalivke. Če boste želeli bele zalivke na drugih zobeh, boste morali za to storitev doplačati, saj je material za belo zalivko dražji, a tudi kakovostnejši. Zobozdravniki poudarjajo, da ni razlika le v kakovosti, ampak da izdelava bele zalivke traja kar trikrat dlje od amalgamske.

  ZZZS prispeva zobozdravnikom koncesionarjem (torej tistim, s katerimi imajo podpisan splošni dogovor) za zalivko na treh ploskvah 35 evrov, doplačila za nadstandardno belo zalivko pa se med ponudniki občutno razlikujejo.

  Standardni materiali, za katere zavarovanim osebam ne smejo posebej zaračunavati doplačil, so:

      vsi kompozitni materiali in fosfatni cement za zalivke na sekalcih in podočnikih (vidno območje),
      amalgamske zalivke na drugih zobeh,
      vlite zalivke iz srebro-paladijeve oziroma polžlahtne zlitine za vlivno tehniko,
      zobne fasete v prevlekah, kronah in mostičkih iz akrilata ali kompozitnega materiala,
      akrilati za proteze; ko je treba protezo kombinirati z opornico ali ko je mogoče s protezo premostiti več vrzeli, za vsako pa bi imeli pravico do mostička, se sme na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja izjemoma izdelati proteza z vlito bazo iz krom-kobalt-molibdenove in drugih podobnih zlitin.

  VIR: Ministrstvo za zdravje

  Storitev boste doplačali? Zahtevajte račun! Če se boste odločili za uporabo nadstandardnega (dražjega, kakovostnejšega) materiala, mora zobozdravnik v vaši kartoteki zabeležiti vrsto materiala in znesek, ki ga je zaračunal Zavodu in tudi, kateri material je uporabil v resnici ter koliko ga vam je zaračunal. Izstaviti pa mora tudi specificiran račun. Vsekakor že pred posegom zahtevajte od izvajalca pojasnilo, ali in kaj naj bi plačali pri uveljavljanju storitev na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja.

  Sprašujte, saj gre za vaše zobe. Marsikdo bi rad vprašal marsikaj, a ko stopi v ordinacijo, ne vpraša. Razlogi so različni, prav pomanjkanje informacij pa je pogosto razlog za slabo voljo in tudi pritožbe. Vzemite si čas, pripravite se in pred posegom ne vprašajte zobozdravnika le o morebitnih plačilih, doplačilih, ampak o vseh vidikih posega, ki vas zanimajo.

  Ko s storitvijo, odnosom niste zadovoljni …

  Svetujemo vam, da skušate spor najprej rešiti pri izviru. Torej najprej se pogovorite z izbranim zobozdravnikom oz. njegovim osebjem in poskušajte rešiti nesoglasje. Zakon o pacientovih pravicah predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. Če to ni mogoče, oz. s pojasnili niste zadovoljni, lahko pri pristojni osebi vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic. Če ne boste uspešni, gre pritožba na Komisijo RS za varstvo pacientovih pravic.

  Če menite, da so bile kršene pravice iz zdravstvenega zavarovanja, naslovite svojo pritožbo na Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), če pa mislite, da je šlo za napako pri zdravljenju ali za kršitev stanovskih pravil, je pravi naslov za pritožbo Zdravniška zbornica Slovenije.

  …ali pa se je zataknilo pri računu, ceni.

  Če se je zataknilo pri ceni, reklamaciji oziroma pri reševanju vaše pritožbe in vas izvajalec ne upošteva, lahko v nekaterih primerih pomaga Tržni inšpektorat, če pa se je zataknilo pri izdaji računa, vam lahko pomaga Davčni inšpektorat.

  Če zdravnik koncesionar določeno storitev opravi samoplačniško, kartica ZZZS ni potrebna. Če jo kljub temu zahteva, ga povprašajte, zakaj. Na ZZZS pa lahko tudi preverite, ali je zdravnik koncesionar za samoplačniško opravljeno storitev v vašem primeru oddal zahtevek za povračilo.

  Nasveti ZPS

  1. Za vsako plačilo in/ali doplačilo zahtevajte račun. Izvajalec ga je dolžan izstaviti.

  2. Cenik samoplačniških storitev in doplačil za nadstandardne storitve mora biti objavljen na vidnem mestu.

  3. Preden se predate v roke zobozdravniku, preverite višino morebitnih doplačil. Če ste obiskali samoplačniško ambulanto, preverite stroške storitve že pri sestri.

  4. Če dvomite, da je zahtevano doplačilo ali plačilo res potrebno, lahko za pojasnilo zaprosite eno od območnih enot ZZZS. Člani ZPS in občani Mestne občine Ljubljana pa lahko za nasvet o pravicah pacientov pokličejo tudi na ZPS, in sicer na številko 01 47 40 61001 47 40 610.

  5. Cene zalivk so zelo različne, zato velja preveriti, kje dobite za podobno storitev več za svoj denar.

  6. Ne glede na to, ali deluje zobozdravnik v javnem zavodu kot zasebnik s koncesijo ali brez nje, mora biti zdravljenje opravljeno skladno s standardi dobre zobozdravstvene prakse.

  7. Vedno lahko pregledate svojo zdravstveno dokumentacijo, od zdravstvenega osebja pa lahko zahtevate tudi fotokopije.

  8. Tudi pacienti imamo poleg pravic tudi dolžnosti. Vsekakor moramo zobozdravnika obvestiti o svojem zdravstvenem stanju, morebitnih spremembah ter upoštevati zobozdravnikova navodila, sicer bo odgovornost za neuspešno zdravljenje naša.
  Več: ZPS

  Prejšnji članekMAJ – SUPER MESEC ZA ZANIMIVE AKTIVNOSTI
  Naslednji članekNAPOVED 19. TEDNA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA