PROJEKT PANGeA: SODELUJTE PRI MERITVAH!

  442

  Projekt PANGeA za dvig kakovosti življenja starejših oseb

  POZIV STAREJŠIM PROSTOVOLJCEM ZA SODELOVANJE NA MERITVAH V MESECU MAJU V LJUBLJANI

  Ljubljana, 25. marec 2013 – Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) sodelujemo v projekta PANGeA, katerega namen je dvigniti kakovost življenja starejših oseb. V okviru projekta se bodo zato v mesecu maju izvajala merjenja telesne zmožnosti, nekaterih fizioloških značilnosti in ugotavljale značilnosti življenjskega sloga pri prostovoljcih, starih med 60 in 80 let. Potrebujemo 150 prostovljcev, ki morajo biti sposobni opraviti test hoje na 2 km. Prostovoljci se lahko prijavijo prek brezplačne telefonske številke 080 10 10. Lanskoletna študija 14-dnevnega nepretrganega ležanja na starostnikih v Sloveniji, ki je potekala v okviru projekta, je pokazala, da kognitivni trening, izvajan med ležanjem, pri popolni gibalni neaktivnosti prispeva k manjšemu upadu tako kognitivnih kot motoričnih funkcij ter ohranja boljši vzorec hoje, kar deluje preventivno pred padci.

  Zdravo staranje je proces, v katerem optimiziramo priložnosti za fizično, socialno in duševno zdravje, kar omogoči starejšim ljudem, da brez diskriminacije aktivno sodelujejo v družbi ter uživajo neodvisnost in dobro kvaliteto življenja. Svetovna zdravstvena organizacija definira ideal zdravja starostnikov kot stanje funkcionalne neodvisnosti. ”Po tem kriteriju pet odstotkov starostnikov sodi v skupino nezmožnih, petina jih je ranljivih in kar tri četrtine jih je neodvisnih. S stališča promocije zdravja je pomembno, da proučujemo tudi značilnosti tistih starejših, ki funkcionirajo neodvisno. Na podlagi tako zbranih podatkov lahko definiramo kriterije zdravega staranja, oblikujemo smernice za prehrano in telesno dejavnost ter pripravljamo programe in aktivnosti za to populacijsko skupino,” je povedala dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ.

  Ugotovitve študije 14-dnevnega nepretrganega ležanja

  V okviru projekta je lani potekala prva  študija nepretrganega ležanja na starostnikih v Sloveniji. Študija s svojo lokalno vpetostjo v samem raziskovalnem delu kot tudi v aplikaciji ugotovitev in produktov povezuje številne akterje in neposredne uporabnike. ”S sodelovanjem raziskovalnih inštitucij, zdravstvenih ustanov, zavarovalnic, občin in asociacij, ki povezujejo različne skupine starostnikov, bomo lahko že med samim potekom projekta, še veliko bolj pa pri implementaciji ugotovitev, dosežkov in produktov dosegali želene učinke v neposrednem okolju,” je prepričan vodja projekta PANGeA prof. dr. Rado Pišot z Univerze na Primorskem, ki glede preliminarnih ugotovitev študije ležanja pravi: ”Kognitivni trening, izvajan med ležanjem (virtualni labirint), pri popolni gibalni neaktivnosti prispeva k manjšemu upadu tako kognitivnih kot motoričnih funkcij ter ohranja boljši vzorec hoje, kar deluje preventivno pred padci. Trdimo lahko tudi, da proteinska dieta in intervencijski rehabilitacijski program zagotavljata pospešeno rehabilitacijo in hitrejše vračanje skeletnega mišičja v prvotno stanje”. Rezultati študije nakazujejo tudi druge zanimive razlike med psihofizičnimi adaptacijami merjencev, ki so bili vključeni in tistimi, ki niso bili deležni kognitivnega treninga tako kot tudi med mladimi in starimi udeleženci študije – in sicer predvsem v različnih trendih upadanja in vračanja strukture in funkcije mišičevja ob ležanju in rehabilitaciji.

  Meritve v Ljubljani bodo med 23. in 25. majem 2013

  Eden od konkretnih ciljev projekta PANGeA je že dosežen, to je izvedena študija ležanja pri starejših. "S pridobljenim znanjem na podlagi te zahtevne bazične raziskave želimo v nadaljevanju projekta razviti kriterije zdravega staranja. Zato nameravamo povabiti k sodelovanju nekaj več kot 1000 prostovoljcev iz šestih slovenskih in italijanskih regij – v Sloveniji sodelujejo mestne občine Koper, Ljubljana in Kranj. Sodelujoči prostovoljci so povabljeni, da se pridružijo ekipi raziskovalcev, ki bo preverila njihove telesne zmožnosti, nekatere fiziološke značilnosti in ugotavljala značilnosti njihovega življenjskega sloga,” je povedala dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ in dodala: ”Za izvedbo meritev je vodilni partner v projektu, Univerza na Primorskem, razvil mobilni laboratorij z merilno opremo in usposobljenimi merilci. Protokol za izvedbo meritev je odobrila Etična komisija pri Ministrstvu za zdravje, zbrane informacije pa bodo raziskovalci v skladu s pravili projekta obravnavali kot zaupne”.

  Na območju Mestne občine Ljubljana bodo meritve pri starejših potekale od 23. do 25. maja 2013 ob Domu starejših občanov v Fužinah. Vabljeni so prostovoljci obeh spolov, stari od 60 do 80 let, ki so sposobni opraviti test hoje na 2 km. Zainteresirani prostovoljci se lahko prijavijo prek brezplačne telefonske številke 080 10 10. Za meritve naj bodo oblečeni v športna oblačila in obutev, na mesto meritve pa bodo morali priti v jutranjem času in tešči. Za hrano in pijačo bo poskrbljeno, prav tako za veliko dobre volje. ”Po opravljenih meritvah bodo udeleženci seznanjeni s svojimi rezultati – dobili bodo neposredne informacije o njihovem zdravstvenem in splošnem psihofizičnem stanju, na njihovo željo bodo deležni nasvetov v zvezi s prehranjevanjem in telesno dejavnostjo ter vključeni v promocijske akcije, delavnice in seminarje. Poleg tega bodo seznanjeni s splošnimi ugotovitvami raziskovanja in doprinosom za družbo,” je pojasnila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ.

  Mreža MATIjA bo pri zbiranju prijav v veliko pomoč

  V izvedbo aktivnosti v okviru projekta PANGeA se vključuje tudi mreža MATIjA, saj je to eden od primerov, kjer lahko odlično povežemo aktivnosti, koristne za starejše, s komunikacijsko in promocijsko mrežo, ki združuje nevladne organizacije, končne uporabnike pa tudi številne ponudnike storitev za starejše. ”V okviru mreže MATIjA bomo prevzeli promocijo in pridobivanje prostovoljcev ter celotno obveščanje, aktivnosti v okviru projekta Pangea pa bodo odlična in koristna dopolnitev aktivnosti, ki prispevajo k bolj kvalitetnemu življenju starejših,” je navedel Boris Koprivnikar, predsednik Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, in dodal: ”MATIjA je zasnovan kot Google za starejše, kjer bodo dobili vse potrebne informacije, Facebook za starejše, saj bodo preko njega lahko sklepali nova prijateljstva ter iskali pomoč in poznanstva, ter eBay za starejše, saj bodo na tej telefonski številki lahko naročali storitve in blago, ob tem pa dobili informacije o tem, kako so s ponudbo storitev in blaga zadovoljni drugi uporabniki”.

  Največji cilj projekta PANGeA pa je dvig kakovosti življenja starejših oseb.

  ”Prek uvedbe intervencijskih programov si želimo projektni partnerji prispevati k dvigu kakovosti življenja starejših oseb, in to predvsem z izdelanimi programi za minimalno in optimalno gibalno/ športno aktivnost starejših, oblikovanimi rehabilitacijskimi plani za hitrejše okrevanje po operativnih posegih akutnih in kroničnih poškodb kolčnega sklepa; sestavljenimi prehrambeni programi za zaviranje upada gibalne učinkovitosti ob gibalni neaktivnosti; namestitvijo gibalnih parkov zdravja za starejše v Kopru, LJubljani in Kranju,” je zaključila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ.

  O projektu

  PANGeA – Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje je triletni projekt, ki poteka pod vodstvom Inštituta za kineziološke raziskave, Znanstveno-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem in pri katerem sodelujejo številne inštitucije iz Slovenije in Italije. Sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija–Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev. Glavni cilji projekta: definicija faktorjev zdravega staranja; postavitev vsebinskih in kadrovskih osnov mednarodnega centra odličnosti (Slovenija–Italija) na področju zdravja starejših občanov; dvig osveščenosti o pomenu zdravega staranja, socialne vključenosti in mobilnosti depriviligiranih populacij (starostniki); zniževanje stroškov zdravstvene oskrbe; povezovanje obstoječih zdravstvenih, socialnih in zasebnih subjektov ter izboljšanje njihove medsebojne koordiniranosti.

  Dodatne informacije:

  Mitja Vrdelja, 01 2441 572
  E-pošta: mitja.vrdelja@ivz-rs.si

  Prejšnji članekMIX@GES: VABILO NA MEDNARODNO SREČANJE
  Naslednji članekVELIKONOČNA DELAVNICA V PEGAZOVEM DOMU