OBČASNO IN ZAČASNO DELO UPOKOJENCEV

  1294

  V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela so od 1.  julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela.
   
  Začasno in občasno delo upokojencev ne vpliva na višino pokojnine in predstavlja odlično možnost za dodatni zaslužek.
   
  Začasno ali občasno delo se opravlja na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela kot posebnega civilnopravnega pogodbenega razmerja med delodajalcem in upokojencev. Delo na tej podlagi (v nasprotju s podjemno, avtorsko oziroma drugo pogodbo civilnega prava, na podlagi katere se opravlja določeno delo) lahko vsebuje tudi nekatere elemente delovnega razmerja.
   
  Zakon ne določa omejitev opravljanja začasnega in občasnega dela po vrstah dela, tako da se lahko na podlagi pogodbe o opravljanju začasnega ali občasnega dela z vidika navedenega zakona opravljajo vse vrste dela, seveda ob upoštevanju omejitev oziroma pravil, ki jih morebiti določajo predpisi s področja, na katerem se delo opravlja.

  Obveznosti in omejitve na strani upokojencev

  Zakon upokojencem za opravljanje tega dela ne nalaga posebne obveznosti prijave ali registracije (npr. pri Zavodu RS za zaposlovanje, upravni enoti ipd.).  Upokojenec v dogovoru z delodajalcem sklene pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v kateri mora biti med drugim navedeno tudi obdobje opravljanja dela in število ur, določena mora biti urna postavka za opravljeno delo ter predviden skupni znesek dohodka. 

  Zakon za upokojence določa naslednje omejitve:

  •    začasno ali občasno delo lahko upokojenec opravlja v obsegu največ 60 ur v koledarskem mesecu,
  •    neizkoriščenih ur ni mogoče prenašati v naslednji koledarski mesec,
  •    urna postavka za opravljeno uro začasnega ali občasnega dela ne sme biti nižja od 4,20 eurov,
  •    dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo v seštevku v koledarskem letu ne sme presegati 6.300 eurov,
  •    delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in višine dohodka.

  Kako si poiskati občasno delo?

  Če ste v svoji karieri opravljali strokovna ali tehnična dela se lahko pri iskanju občasnega in začasnega dela obrnete na kadrovsko agencijo Competo.
  Competo je kadrovska agencija, usmerjena v iskanje in selekcijo vodstvenega, strokovnega in tehničnega kadra. Podjetjem nudijo celostno podporo pri iskanju, izboru in spremljanju novih sodelavcev. V kadrovski agenciji Competo so, z namenom pomagati upokojenim strokovnjakom, oblikovali nov program Competo Senior.

  Program Competo Senior upokojenim strokovnjakom predstavlja priložnost povezave s podjetji, ki iščejo njihova strokovna znanja in izkušnje.

  V bazo upokojenih strokovnjakov se lahko vpišete popolnoma brezplačno.

  Ko se pojavi povpraševanje po vaših kompetencah in znanjih, vas v Competu kontaktirajo in povežejo s podjetjem, ki potrebuje vašo strokovno pomoč.

  Za vpis v bazo upokojenih strokovnjakov in več informacij o programu Competo Senior se lahko obrnete na elektronski naslov senior@competo.si in spletno stran www.competo.si 

  Prejšnji članekKAKŠNE SO PRAVICE PRI SEZONSKIH RAZPRODAJAH
  Naslednji članekZ VESELIM AVTOBUSOM NA DOPUST V KRKINE TERME