NOVOSTI, KI VPLIVJO NA STATUS UPOKOJENCA

  434

  V Državnem zboru je bil dne 15. 12. 2015 sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2B), ki naj bi začel veljati 1. 1. 2016. Ta med drugim na novo ureja institut izplačevanja 20 odstotkov predčasne ali starostne pokojnine, pogoje za priznanje pravice do starostne pokojnine po posebnih predpisih, institut delne pokojnine, institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje uživalcev pokojnin, določa rok za uskladitev statusov uživalcev pokojnin in oseb, ki jih zajema določba 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13 – v nadaljevanju ZPIZ-2), in drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, institut pokojninske dobe brez dokupa ter plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja.


  Pri tem je pomembno poudariti, da prejemanje 20% predčasne oziroma starostne pokojnine ni več omejeno na dopolnitev starosti 65 let, kot je to do sedaj določal tretji odstavek 38. člena ZPIZ-2, ampak bodo izplačevanje lahko zahtevali tudi zavarovanci, ki so starejši od te starosti. Zavarovanci, ki so že dopolnili 65 let bodo na ta način motivirani za ostajanje v zavarovanju in bodo tako še naprej plačevali prispevke, ob tem pa prejemali tudi 20% starostne ali predčasne pokojnine.
   
  Prav tako se spreminja ureditev delne pokojnine, saj se razširja možnost uveljavljanja le-te, in sicer se dopušča uveljavljanje delne pokojnine tudi v primeru, ko posameznik ostane v obveznem zavarovanju v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega, vendar najmanj dve uri dnevno oziroma deset ur tedensko in sicer v višini:
   
  – 75 %, ko zavarovanec dela dve uri dnevno ali znaša zavarovalni čas od 10 do 14 ur tedensko;
  – 62,5 %, ko zavarovanec dela tri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 15 do 19 ur tedensko;
  – 50 %, ko zavarovanec dela štiri ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
  – 37,5 %, ko zavarovanec dela pet ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
  – 25 %, ko zavarovanec dela šest ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
  – 12,5 %, ko zavarovanec dela sedem ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

   
  Novela zakona  omogoča ohranjanje samostojne dejavnosti tistim upokojencem, ki so uveljavljali izvzem iz zavarovanja po ZPIZ-1 in svojega statusa še niso bili dolžni uskladiti z novo zakonodajo (ZMEPIZ-1), vendar ob pogoju, da se vključijo v zavarovanju vsaj za dve uri na podlagi 116. člena tega zakona. Brez spremembe zakonodaje bi te osebe sicer morale uskladiti svoj status do 31.12.2015.
   
  Nadalje novela zakona vsem osebam, ki bodo na dan 31.12.2015 opravljale delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje, daje možnost, da v roku 30 dni od začetka uveljavitve tega zakona uredijo svoj status in se vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V kolikor tega ne bodo storile, bo Zavod zanje po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od uveljavitve tega zakona dalje.

  Prejšnji članekSPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE STAREJŠIH
  Naslednji članekPREBIVALSTVO SE STARA. TUDI LETOS :(